I forbindelse med valgene til statsdumaen den 4. december har det russiske samfund - med information tilvejebragt af tusindvis af frivillige observatører - formået at gennemføre en massiv valgsvindel til fordel for det parti, der ledes af Vladimir Putin og Dmitri Medvedev, Forenet Rusland.

af Ruslands Socialistiske Bevægelse

Protestmødet, der blev afholdt den 5. december, var begyndelsen til en protestbevægelse mod det nuværende politiske system. Det er en bevægelse, som vokser stadig hurtigere. Den 10. december var der massive mobiliseringer ”for ærlige valg”. De var organiseret af oppositionsgrupper fra forskellige politiske retninger og fandt sted i Moskva og stort set alle de store byer i Rusland.

Ifølge forskellige beregninger var der mellem 40.000 og 60.000 mennesker på Balotnayapladsen i Moskva. I Sankt Petersborg var der næsten 10.000 demonstranter, og i visse regioner (Ekaterinburg, Novosibirisk, Rostov m.fl.) mellem 3.000 og 5.000. Mobiliseringernes spontane karakter udgør et af de elementer, som tydeligst adskiller disse begivenheder fra f.eks. ”den orange revolution” i Ukraine i 2004. Oppositionen var absolut ikke klar til en pludselig politisering af samfundet, ligesom de heller ikke forventede, at folk ville gå på gaden. Bevægelsen havde ikke noget klart defineret lederskab, og flertallet af deltagerne gav ikke udtryk for at støtte nogle af de kendte politiske personligheder, som var i rampelyset. To uger senere den 24. december samlede et nyt møde mere end 100.000 mennesker i Moskva. Det gør mødet til den største mobilisering i hele Ruslands post-sovjettiske historie.

De politiske kræfter
Partierne i parlamentet, som udgør en integreret del af systemet med ”styret demokrati” og som fik sæde i den nye Duma – den Russiske Føderations Kommunistiske Parti, centrum-venstrepartiet Retfærdigt Rusland og Vladimir Zhirinovskys Ruslands Liberaldemokratiske Parti, som er en populistisk organisering båret på en bølge af nationalisme – udtrykte deres uenighed med valgresultatet, men accepterede det i praksis. De støttede ikke kravene om at annullere valget den 4. december og få et omvalg. Tilsvarende nægtede de at støtte den nye spirende bevægelse. Selv om repræsentanter fra Kommunistpartiet og Retfærdigt Rusland talte til møderne den 10. december anser det store flertal dem ikke for at være kræfter, der er i stand til at lede bevægelsen. Så der var kun omkring 1.000 mennesker på det møde som Kommunistpartiet afholdt den 18. december.

Det er faktisk de politiske kræfter, som har været udelukket fra Putin-systemet i mange år, og som kan trække på deres erfaringer med offentlige aktiviteter og organisering af gadedemonstrationer, som spiller en væsentlig politisk rolle i bevægelsen: de liberale (især Boris Nemtovs ”Solidarnost”- bevægelse), den yderste højrefløj (”russiske” bevægelser, ”imod illegal indvandring” osv.) og den yderste venstrefløj (Venstrefronten, Ruslands Socialistiske Bevægelse og anarkister). Derudover er borgerrettighedsbevægelser som bevægelsen af uafhængige observatører, forsvarere af menneskerettigheder og ”hvidt bånd"- bevægelsen også meget aktive.

Lederne
Blandt de ledere, som er blevet kendte og har vundet popularitet i forbindelse med mobiliseringerne, finder vi Alexeï Navalnyi – en ung aktivist fra civilsamfundet og fra bevægelsen mod korruption. Han er ikke med i noget parti. Han er fortaler for en sammensmeltning mellem de ”moderate” liberale og nationalisterne og plejer åbenlyst kontakter med det yderste højre. Dem anser han for at være ”en vigtig del af bevægelsen, som repræsenterer befolkningen". Vi finder også de liberale ledere Boris Nemtov og Vladimir Ryzhkov, som startede deres karrierer i 1990’erne i Jeltsin-lejren. De har mediernes støtte, men deres fortid miskrediterer dem i de fleste deltageres øjne.

Vi må også nævne Sergueï Udaltsov – leder af Venstrefronten – en ung social og politisk aktivist med en post-stalinistisk fortid. Det ser ud til, at myndighederne betragter Udaltsov som den farligste af bevægelsens ledere. Han blev taget i varetægt og er blevet tilbageholdt af politiet i næsten en måned på fabrikerede anklager om småkriminalitet. Hans løsladelse skete på baggrund af krav fra møderne den 10. og 24. december. Hans videointervention den 24. december modtog massiv støtte. Ilva Ponomaev – et medlem af parlamentet for Retfærdigt Rusland, som har et tæt forhold til Venstrefronten, spiller også en meget aktiv rolle. Dertil kommer en række personer, der er kendt som ”upolitiske” – journalister, forfattere og skuespillere med fortrinsvis liberale holdninger – der nyder stor popularitet.

Masserne
Vi kan roligt sige, at det absolutte flertal af deltagerne i mobiliseringerne ikke støtter nogen politisk kraft. Den 10. og den 24. december var der mange, som ikke lyttede til talerne på scenen, men viste stor interesse for de politiske udvekslinger og diskussioner på mødet. Ifølge nogle interessante sociologiske data samlet af Levada-centret på mødet den 24. december i Moskva var 60% af deltagerne mænd. 62 procent havde en højere uddannelse. 31 procent var mellem 25 og 39 år, og næsten 25 procent var under 25 år, mens 23 procent var mellem 40 og 55. Flertallet beskrev sig selv som ”specialister” (46 procent) og studerende (12).

Som svar på et spørgsmål om politisk observans svarede flertallet ”demokratisk” (31), ”socialdemokratisk”(10) eller ”kommunist/venstreorienteret”(13). Vi kan også bekræfte, at mange repræsentanter for ”middelklassen”, offentligt ansatte og pensionister var til stede på møderne.

Venstrefløjens taktik
Fra starten har venstrefløjen – Venstrefronten, Ruslands Socialistiske Bevægelse (RSB), anarkister og andre – spillet en stor rolle i begivenhederne. I Sankt Petersborg talte medlemmer af RSB på møderne og var med til at organisere dem.  I Moskva skulle en repræsentant for RSB have talt den 24. december, men endte med ikke at gøre det på grund af de liberales manøvrer. I adskillige regioner (Irkutsk, Perm, Novosibirisk, Kaluga og Yaroslavl) var RSB bland initiativtagerne, og vores repræsentanter talte til møderne.

Fra starten af har vi i RSB talt for det tættest mulige samarbejde mellem venstrefløjens repræsentanter, mens der blev mobiliseret. For at sikre en fælles taktik og for at danne det, vi kalder en venstrefløjspol under massemøderne.
Siden den 5. december har vi deltaget aktivt i de permanente møder i venstrefløjsgrupperne, hvor vi diskuterer situationen, og hvordan vi koordinerer vores arbejde. Venstrefronten, anarkisterne og Ruslands Kommunister (en fraktion i Kommunistpartiet), det Kommunistiske Arbejderparti og andre deltager også i disse møder.

Hovedorienteringen består i at skabe alternative rum i møderne og trække forbipasserende ind i en diskussion. Den 24. december havde RSB i Moskva en stand, hvor vi lagde vores materialer frem og organiserede en plakatworkshop for alle interesserede. En ”live mikrofon” var åben for alle. Der var også en tema-stand imod privatisering af uddannelserne, som lærernes fagforening og grupper af studerende deltog i. Anarkisterne havde deres egen åbne mikrofon.

Fremtiden
Det er klart, at vi må forvente et fald i aktiviteterne efter den 24. december på grund af vinter og nytårsfester. Alle er dog klar over, at præsidentvalget den 4. marts er afgørende, og at det er tæt på. Putin vil forsøge at blive ved magten ved at vinde første runde. For at gøre det skal man have 50 procent af stemmerne. Nu, da hans popularitet er i frit fald, synes det klart, at han kun kan gøre det ved hjælp af massiv valgsvindel. Den næste store samling er blevet planlagt til den 1. februar, hvor præsidentvalgkampen starter.

Vi har tænkt os at fortsætte vores arbejde med at styrke RSB (som kan regne med en strøm af nye medlemmer) og intensivere forhandlingerne om at danne en samlet front af venstrefløjsorganisationer – især med Venstrefronten og andre. Vores linje i forhold til præsidentvalget er:
– ikke en stemme på Putin
– for folkelig kontrol med valgene
– for et socialt program (imod privatiseringer og stramninger, kontrol med de store virksomheder og naturressourcerne)
– for udviklingen af massive mobiliseringer som en første betingelse for at forandre systemet.

Ruslands Socialistiske Bevægelse blev dannet i 2011 gennem en fusion af Vpered (Fremad, russisk sektion af den Fjerde Internationale) og Sotsialisticheskoye Soprotivleniye (Socialistisk Modstand). Oversat fra International Viewpoint af Bodil Olsen.

 

 

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com