content-picture.php

Sidste weekend mødtes 2.500 klimaforskere fra hele verden i København, for at samle den nyeste viden på klimaområdet. Deres konklusioner blev overrakt til statsminister Anders Fogh Rasmussen og vil blive offentliggjort til juli. Blandt konklusionerne er, at IPCC's (FN's klimapanel) worst-case fremskrivning er ved at blive en realitet og at der er brug for handling nu! Samtidig mødtes over hundrede aktivister, ligeledes fra hele verden under mere ydmyge forhold for at diskutere dette svar. Hvor udfordringerne for begge møder tegner sig, som et stadigt klarere og mere skræmmende billede, så er perspektiverne stadig forskellige.

af SAPs Forretningsudvalg

Videnskabsfolkene appelerer til stadighed til de vestlige regeringer om at tage klimakrisen seriøst, mens de aktivistiske netværk i hele verden bliver stadigt mere besluttede på at udfordre disse regeringer på spørgsmålet om klimaet.

Således besluttede aktivistmødet sig for at oprette sig selv som et internationalt netværk kaldet Climate Justice Action og for, i fællesskab, at arbejde for en folkelig aktion mod topmødet, der stiller spørgsmål ved hele den måde, som, særligt de vestlige, regeringer har grebet spørgsmålet an på.

Idéen er at bringe en delegation af sociale bevægelser, fagbevægelser inklusive, frem til grænsen for topmødet, hvor de vil blive mødt af grupper og delegationer med progressive klimaforslag, der er ‘brudt ud’ fra selve topmødet.

Resultatet skulle blive, at der etableres et ‘tredje rum’, der hverken er indenfor eller udenfor topmødet, men som opstiller et reelt alternativ til det resultat, som topmødet kommer frem til og på den måde også stiller spørgsmål ved, hvem der har ret til at bestemme over klimaet.

Denne aktion skal ses som konsekvensen af en hel uges aktivitet under klimatopmødet. Allerede i starten er der ved at blive planlagt en stor og international demonstration og allerede nu hører vi fra andre lande, at man
mobiliserer til protester over hele verden.

Derudover bliver der arbejdet på at afholde et alternativt topmøde, der i bedste fald vil kunne spille sammen med den føromtalte aktion i udviklingen af et alternative løsninger på klimakrisen. Det bliver en udfordring at fastholde aktivister i København igennem en hel uge, så derfor er det allerede nu vigtigt, at der planlægges aktioner og protester, som kan faastholde folk.

Derudover er det vigtigt, at fagbevægelsen og andre store sociale bevægelser i Danmark involveres i kampen mod klimaforandringer. Kapitalismens økonomiske krise har ført til en kraftigt stigende arbejdsløshed, for de mange medlemmer af fagforeningerne, der nu befinder sig i en usikker situation er det vigtigt, at der stilles kontante krav til regeringerne om oprettelse af arbejdspladser – krav der må og skal kobles
med kravet om en økologisk omstilling af samfundet.

Dette og ligenende spørgsmål må tages op i fagklubber og på arbejdspladser. Der er allerede eksempler, som f.eks. på de svenske volvofabrikker, der viser hvordan den faglige kamp kan kombineres med klimakampen.

Kapitalismens krise har fundamentalt ændret det politiske landskab – især hvad angår klimaspørgsmålet. I februar bekendtgjorde Verdens Sociale Forum i Belém i Brasilien entydigt, at vi ikke vil betale for kapitalismens
krise, hverken den økonomiske eller den klimatiske.

En markant folkelig og international markering til klimatopmødet i december er ikke blot forudsætningen for at der kan udvikles løsninger på klimakrisen, der ikke lægger byrden på arbejderklassen og andre undertrykte grupper, men også forudsætningen for at der efter klimatopmødet kan udvikles en stærk klimabevægelse. En bevægelse, som der er brug for uafhængigt af topmødets resultater.

Klimaspørgsmålet er måske ikke teoretisk forbundet med et brud med kapitalismen, og måske kan vi få en form for grøn kapitalisme. Men indtil videre har de multinationale selskaber og de vestlige regeringer vist sig
fuldstændigt uvillige til at tage den vej. På den måde bliver spørgsmålet om en løsning på kapitalismens klimakrise også et spørgsmål om et opgør med kapitalismen som sådan. Mobiliseringen til klimatopmødet i december er en del af et sådant opgør.


SAP’s forretningsudvalg, 20. marts 2009

HUSK DET RØDE PÅSKESEMINAR
Se programmet og praktiske oplysninger her:
http://socinf.dk/userfiles/pdf/PS+2009.pdf

Bliv medlem af SAP!

SAP er en revolutionær socialistisk organisation. Vi arbejder som en del af Enhedslisten og SUF på at opbygge og styrke disse organisationer. Målet er at skabe et aktivt handlende parti og ditto ungdomsorganisation, der bidrager med handlingsforslag og politiske perspektiver til de aktuelle sociale mobiliseringer og ved en egentlig samfundsomvæltning.
SAP er også den danske afdeling af 4. Internationale, en global organisation for revolutionære socialister.

Læs mere på www.sap-fi.dk og www.socialistiskinformation.dk
Vær med i arbejdet – bliv medlem af SAP – kontakt os på: sap@sap-fi.dk

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com