Selv om vi ikke kan forudsige udviklingen i detaljer, tyder alt på, at den globale kapitalisme er på vej ind i fundamental og meget dybtgående kombination af økonomisk og økologisk krise. At ingen lande alene kan undslippe klimakrisen, er gået op for de fleste. Men heller ikke den økonomiske krise vil noget land gå fri af.

af SAP’s Forretningsudvalg

For bare et lille års tid siden faldt alle økonomer, medier og kommentatorer i svime over Kinas økonomiske mirakel. De var nærmest lidt bekymrede for konsekvenserne af, at Kina ville fortsætte med eksplosiv økonomisk vækst, mens USA og Europa mistede pusten.

Men sådan hænger det ikke sammen i en global kapitalistisk økonomi.

Eksporten af forbrugsgoder til USA er altafgørende for Kinas økonomi, og når USA’s rammes af krisen, så mærker Kina det lynhurtigt. 10.000 af fabrikker lukker, og millioner af arbejder må vende tilbage til landsbyerne, hvor der heller ikke er noget at leve af.

I Danmark taler regeringen stadig om vores stabile økonomi og vores flexicurity, som om det kunne friholde os for økonomisk krise, når to af vores største eksportmarkeder producerer mindre, tjener mindre og forbruger
mindre måned for måned.

Vi står i en situation, hvor hele verden med ganske små tidsforskydninger rammes af en dyb økonomisk krise. Det vil få enorme sociale konsekvenser, og det vil rejse spørgsmålet om kapitalismen som sådan for flere og flere og dermed åbne muligheder for at diskutere alternativet til kapitalismen: socialismen.

Fra Guadeloupe til Frankrig og fra Kina til Letland er arbejderklassen og dens allierede begyndte at reagere med protester, med strejker og med krav om, at de, der har levet højt på nyliberalismens jubelår, også skal betale krisens omkostninger.

Kampene starter i de enkelte lande, men de vil smitte fra land til land, og der var lynhurtigt være brug for solidaritet på tværs af landegrænser.

På samme måde må de politiske svar også være grænseoverskridende, hvad enten de handler om at klimanødvendige omlægninger eller sociale og solidariske løsninger på den økonomiske krise. Ikke mindst er det vigtigt, at folkelige repræsentanter fra Det Globale Syd er med til at udvikle og formulere de politiske løsningsforslag, fordi enhver kapitalistisk løsningsmodel vil ramme disse lande særligt hårdt.

4. Internationale er en samling af revolutionære socialistiske organisationer i alle klodens verdensdele, og SAP er den danske afdeling.

4. Internationale arbejder på alle fronter: 1) Med at forstå og forklare krisen eller rettere kriserne og deres sammenhæng med kapitalismen; 2) Med at udvikle de nødvendige politiske svar; 3) Med at skabe international
solidaritet og koordinering på tværs af grænser mellem bevægelser og mobiliseringer, og 4) Med at opbygge de demokratiske organiserede, mobiliserende, antikapitalistiske partier, som er nødvendige redskaber i kampen mod krisen og for socialisme.

Om et cirka et år holder 4. Internationale Verdenskongres. De første forslag er allerede sendt til diskussion. De diskuteres i SAP, ligesom de diskuteres i Pakistan, Filippinerne, USA, Brasilien, Grækenland, Frankrig, Marokko og mange andre lande. Diskussionen er åben. Det første forslag, ”Roles and Tasks of the 4. International” er offentliggjort på nettet ).

Det er de allerførste øvelser til et forslag til analyse af den internationale situation også.

Klimakrise og klimaløsninger er andet tema på Verdenskongressen. Også mellem Verdenskongresserne mødes medlemmer af 4. Internationale og udveksler erfaringer og udvikle politiske svar på alle mulige andre spørgsmål: fagforeningsarbejde, opbygningen af brede antikapitalistiske partier, Europaparlamentsvalg, revolutionært ungdomsarbejde, kriseanalyse, bøsser og lesbiskes kamp mod undertrykkelse og mange andre temaer. Og til de fleste af disse møder inviteres også andre anti-kapitalister ud over medlemmer af 4. Internationales afdelinger.

Hvert år indsamler SAP mindst 12.000 kr. til støtte for 4. Internationale. Det indsamlede beløb lægges oven i SAP eget bidrag, vores kontingent. Også i år opfordrer vi alle socialister og internationalister til at støtte indsamlingen til 4. Internationale.

I år er Verdenskongressen en ekstra god grund til at give et bidrag. For SAP og andre i de rige vestlige lande er
det overkommeligt at rejse til Verdenskongres, men for de delegerede fra fattige lande i Den Tredje Verden er det umuligt, hvis ikke de får økonomisk støtte fra resten af Internationalen. Det er også det, indsamlingen skal bruges til.

Støt den internationale kamp mod kapitalismen – Støt 4. Internationale. Indsæt et beløb via Netbank-overførsel til Solidaritetsfonden Registernr. 9570, kontonr. 5100852 eller Giroindbetaling til Solidaritetsfonden, gironr. 510-0862

SAP’s forretningsudvalg, 27. marts 2009

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com