Verden over er der en stigning i protester, aktioner og sågar skolestrejker for at organisere modstand mod klimaforandringerne. Blot dette efterår har millioner af mennesker været på gaden verden over i mangfoldige protester mod de kapitalistiske politikeres inaktivitet og ligegyldighed overfor klimaforandringerne. Lørdag den 8. december er der folk på gaden i mange lande i anledning af COP 24. De forsøger at slå alarm!   

af SAPs Forretningsudvalg

Og det er ikke et øjeblik for tidligt. Klimaets tilstand har passeret katastrofalt, og ikke et eneste af de vestlige lande, der står som ansvarlige for den produktion og det forbrug, der driver klimaforandringerne, har sat seriøse initiativer i gang. Det 24. COP bliver i disse dage afholdt i den polske by Katowice, der er kendt som Polens kulhovedstad. Der er en absurd symbolik i valget af mødested for et topmøde, der finder sted i kølvandet på den til dato absolut mest alarmerende rapport fra FN’s internationale klimapanel.

 

Her er det vigtigt at minde om, at klimapanelet er en meget konservativ størrelse på tre afgørende punkter.

 

De behandler kun data, der er gennemarbejdet og verificeret fra flere kilder. Det betyder at panelet ikke behandler den nyeste forskning og at dens konklusioner i den forstand altid er forsinkede. Dette er bestemt foruroligende, den seneste rapport taget i betragtning.

 

Klimapanelet forholder sig ikke til de såkaldte negative feedbacks, der opstår, når klimaforandringerne skaber situationer, der igangsætter yderligere klimaforandring. Et kendt eksempel er, at afsmeltning af isen omkring polerne vil føre til mindre refleksion af sollys, der igen vil medvirke til at forværre opvarmningen.

 

Klimapanelet antager i alle sine fremskrivninger at samfundet og økonomien opfører sig på kapitalistiske markedsvilkår. Dette er til gengæld godt nyt, for det betyder, at der er uudforskede scenarier, hvor profitmaksimering ikke er en faktor. Scenarier, der tillader os at reagere hurtigt og med større effektivitet på klimakrisen. Det er på disse scenarier, vi må basere vores fortsatte håb.

 

Klimakamp og sociale kampe
Det er akut nødvendigt at få spredt bevidstheden om klimaets tilstand så bredt som overhovedet muligt. Der er uden sammenligning ikke nogen udfordring, der kan måle sig med denne i øjeblikket, og der er ingen sociale kampe, der ikke i sidste instans er bundet sammen med dette spørgsmål. Som erklærede økosocialister er det vores opgave at være til stede i alle mobiliseringer for klimaet og forsøge at styrke dem og deres forbindelser til alle øvrige sociale kampe. Vi må kræve, at krisen løses på en socialt retfærdig måde, og at det er dem, der nu profiterer på den ødelæggende produktion, der pålægges omkostningerne ved løsningen.

 

Initiativet til lørdagens demonstrationerne kommer fra Frankrig, og der er blandt mange et håb om, at de netop i Frankrig kan mødes og smelte sammen med de ikoniske ‘gule veste’. For selv om det var såkaldte ”grønne afgifter” på benzin, fyringsolie og diesel, der var udløsende faktor for ’de gule veste’, bunder protesterne først og fremmest i berettiget vrede over Macrons nyliberalistiske ”Tag-fra-de-fattige-og-giv-til-de-rige”-reformprogram. Det er en afgørende vigtig opgave at få samlet protesterne om et program, der både kræver en massiv indsats mod klimakatastrofen og kræver social genopretning. Konkrete krav om, at de rige skal betale regningen for billige og bæredygtige løsninger på de ikke-velhavendes transport- og opvarmningsbehov. Der er – ikke mindst i den aktuelle franske situation – et skrigende behov for at  markere en tydelig alliance mellem den nødvendige kamp for klimaet og den lige så nødvendige kamp for økonomisk omfordeling og social lighed. Det er denne alliance, der kan bringe begge bevægelser til sejr – også i Danmark.

 

Vi opfordrer alle læsere, der har mulighed for det, til at møde op til demonstrationerne i Århus (klokken 16 fra Rådhusparken) og København (klokken 16 fra Israels Plads) på lørdag.

 

SAP’s forretningsudvalg, den 7. december 2018

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com