content-picture.php

En appel fra russiske venstreorienterede til deres kammerater i andre lande om at bakke op om en international solidaritetsdag.

af Ruslands Socialistiske Bevægelse

Vi, repræsentanter for russiske venstreorienterede organisationer, henvender os hermed til vore kammerater over hele verden med en appel om solidaritet. Denne henvendelse og jeres reaktion på den er meget vigtig for os.

Lige nu står vi ikke blot over for endnu et eksempel på tvivlsom domfældelse udført af det russiske "retssystem" eller et andet tilfælde af et menneskeliv knust af mødet med statens undertrykkende system. I dag har myndighederne iværksat en undertrykkende kampagne imod os uden fortilfælde i nyere russisk historie, en kampagne, hvis mål det er at udslette venstrefløjen som en organiseret politisk kraft.

De seneste anholdelser, trusler, prygl, aggressive medieangreb og tiltag i retning af at erklære venstreorienterede grupper ulovlige, peger alle på den nye generelle strategi fra myndighedernes side, langt mere grusom og meget mindre forudsigelig end de seneste år.

Den massive protestbevægelse, der begyndte i december 2011 ændrede radikalt den atmosfære af politisk og social passivitet, der blev etableret i løbet af Putin årene. Titusindvis af unge og midaldrende mennesker, kontorfolk og statslige ansatte, begyndte at dukke op på gaden og kræve forandring. Den 10. og 24. december 2011, og derefter den 4. februar 2012, blev Moskva, Petersborg og andre store byer, hjemsteder for massive demonstrationer, der fremviser et nyt niveau af politisering af en betydelig del af samfundet. Den model for "styret demokrati", som den herskende elite har udformet gennem mange år brød sammen i løbet af få dage. Politiske manipulationer ophørte med at virke i lyset af virkelig politik, født nedefra. Bevægelsen, hvis krav oprindeligt var begrænset til "ærlige valg", voksede hurtigt til en protest mod hele det politiske system.

Efter valget den 4. marts 2012, hvor Vladimir Putin, ved hjælp af en kombination af massivt administrativt pres på vælgerne, massive forfalskninger og løgnagtig populistisk retorik, sikrede sig selv en ny valgperiode, mente mange, at potentialet for protest-mobiliseringer var udtømt. De naive håb for tusinder af oppositionsaktivister, som frivilligt påtog sig rollen som valgobservatører i håb om at sætte en stopper for valgsvindlen, blev knust.

Den næste demonstration i den succes, som kun få troede på, var planlagt til centrum af Moskva den 6. maj, dagen før Putins indsættelse. Og på denne dag dukkede, på trods af de skeptiske forudsigelser, mere end 60.000 mennesker op. Da marchen nærmede sig pladsen, hvor demonstrationen skulle finde sted, organiserede politiet en massiv provokation ved at blokere demonstranternes rute til pladsen. Alle dem, der forsøgte at omgå politikæden, blev udsat for prygl og anholdelser. Denne politivold uden sidestykke skabte en modstand hos nogle af demonstranterne, der modsatte sig anholdelserne og nægtede at forlade pladsen, indtil alle var blevet løsladt. Konfrontationen den 6. maj varede et par timer. Det endte med, at over 650 mennesker blev anholdt, hvoraf nogle tilbragte natten i fængsel.

Den næste dag kørte Putins kortege gennem et tomt Moskva forud for hans indsættelse. Sammen med demonstranterne havde politiet ryddet byen for alle fodgængere. Den nye protestbevægelse havde vist sin magt og en ny grad af radikalisering. Begivenhederne den 6. maj gav anledning til Occupy-bevægelsen, som bragte tusindvis af unge mennesker til centrum af Moskva og fast holdt sin styrke indtil slutningen af maj. Venstreorienterede grupper, som indtil da havde været perifere i forhold til protestbevægelsens etablerede liberale talsmænd, kom gradvis til at spille en større rolle.

Disse begivenheder var et signal til myndighederne: Bevægelsen var gået ud over, hvad der var tilladeligt, valget var overstået, og det var tid til at vise tænder. Næsten øjeblikkeligt blev en strafferetlig efterforskning indledt mod "masse-forstyrrelser," og den 27. maj, fandt den første anholdelse sted. Den 18-årige anarkist Alexandra Dukhanina blev tiltalt for at deltage i urolighederne og for anvendelse af vold mod politiet. Anholdelserne fortsatte i løbet af de næste par dage. De anklagede blev hentet både blandt erfarne politiske aktivister (hovedsagelig venstreorienterede) samt almindelige mennesker, for hvem 6 maj demonstrationer var deres første erfaring med gade-politik.

Hidtil er 19 mennesker blevet tiltalt for at deltage i disse "forstyrrelser", tolv af dem er varetægtsfængslede i efterforskningsfasen. Her er nogle af deres historier:

⁃ Vladimir Akimenkov, 25, kommunist og aktivist fra Venstrefronten. Anholdt den 10. juni 2012, og skal være i forvaring indtil 6 marts, 2013. Vladimir blev født med dårligt syn. I fængslet er det blevet endnu værre. I den sidste undersøgelse havde han 10 procent syn på det ene øje, og 20 procent på det andet. Dette var imidlertid ikke en tilstrækkelig grund for retten til at erstatte tilbageholdelse med husarrest. På det sidste retsmøde bemærkede dommeren kynisk, at kun total blindhed ville få ham til at genoverveje sin beslutning.

⁃ Michael Kosenko, 36, intet politisk tilhørsforhold, anholdt den 8. juni. Kosenko, der lider af psykiske lidelser, bad også om, at hans ophold i fængsel skulle erstattes med husarrest. Men retten erklærede ham "farlig for samfundet", og planlægger at sende ham til tvangsbehandling.

⁃ Stepan Zimin, 20, anarkist og antifascist, anholdt den 8. juni og tilbageholdt indtil 6 marts 2013, efter hvilken dato der skal tages stilling til hans videre tilbageholdelse. Stepan understøtter sin enlige mor, men heller ikke dette fandt domstolen var tilstrækkelig grund til løsladelse under vilkår om at forblive inden for bygrænsen.

⁃ Nikolai Kavkazskii, 26, socialistisk menneskerettighedsaktivist og LGBT-aktivist. Tilbageholdt den 25. juli.

Efterforskerne har ingen klare beviser nogen af disse fangers skyld. Ikke desto mindre forbliver de i fængsel og stadig nye mistænkte tilføres deres rækker. Således blev den sidste af deltagerne i "af 6. maj-begivenhederne" den 51-årige liberale aktivist og forsker Sergei Krivov, anholdt for nylig, den 18. oktober. Alt tyder på, at han ikke bliver den sidste.

Hvis anholdelsen af allerede næsten 20 almindelige demonstrationsdeltagere havde til formål at indgyde frygt i protestbevægelsen, så synes jagten på "arrangørerne af massive forstyrrelser" at have til formål at ramme dens anerkendte ledere. Ifølge undersøgelsen, hævdes det, at "forstyrrelserne" var et resultatet af en sammensværgelse, og alle anholdte var tildelt særlige opgaver. Det viser, at vi har at gøre ikke blot med en række arrestationer, men med forberedelserne til en storstilet politisk proces mod oppositionen.

Den 5. oktober lancerede NTV, en af de førende russiske tv-kanaler, en film i form af en "undersøgende dokumentar", som rettede utrolige anklager mod oppositionen og især mod den mest berømte repræsentant for venstrefløjen, Sergei Udaltsov. Dette misk-mask, helt tråd med i traditionen fra Goebbels’ propaganda, informerer om Udaltsov s forbindelser med udenlandske efterretningstjenester, og de aktiviteter, han er leder af i "Venstrefronten", er åbenlyse sammensværgelser af udenlandske fjender af staten. Som et afgørende bevis indeholder filmen en optaget møde mellem Sergei Udaltsov, Venstrefront-aktivist Leonid Razvozhaev, medlem af den Russiske Socialistiske Bevægelse Konstantin Lebedev, og en af de tættere rådgivere for Georgiens præsident, Givi Targamadze. Især omfatter samtalen snak om penge leveret af georgierne til "destabilisering" af Rusland.

Trods det faktum, at ansigter på optagelsen praktisk talt er umulige at skelne, og at lyden klart er redigeret og tilsat separat til videoen, brugte Undersøgelseskomiteen ved Generalanklagerens Kontor (kontoret spiller i dag en ledende rolle i organiseringen af undertrykkelsen) den inden for blot to dage til at iværksætte en strafferetlig sag. Den 17. oktober blev Konstantin Lebedev anholdt og Sergei Udaltsov løsladt efter endt afhøring, efter at have underskrevet et løfte om at holde sig inden for Moskvas bygrænse.

Den 19. oktober forsøgte en tredje deltager i den nye "affære", Venstrefront-aktivisten Leonid Razvozhaev, at indgive andragende om flygtningestatus til den ukrainske delegation i FN. Så snart han trådte uden for delegationens bygning, tvang ukendte gerningsmænd ham med stor voldsomhed ind i et køretøj og transporterede ham ulovligt over den ukrainske grænse og ind på russisk territorium. På et ukendt sted i Rusland blev han udsat for tortur og trusler (herunder vedrørende sikkerheden for hans familie) og tvunget til at underskrive en "frivillig afgivelse af tilståelse" og "erklæringer om tilståelse."

I disse "erklæringer" tilstod Razvozhaev forbindelser med udenlandske efterretningstjenester og forberedelserne til et væbnet oprør, hvor også Konstantin Lebedev og Sergei Udaltsov var involverede. Bagefter blev Razvozhaev bragt til Moskva og anbragt i fængsel som en kriminel sagsøgt. Razvozhaev har herefter gjort gældende på møder med menneskerettighedsaktivister, at han nægter at vedkende sig disse tilståelser fremkommet under tvang. Imidlertid kunne han ikke fornægte deres konsekvenser. "Razvozhaevs liste," tvunget ud af ham ved tortur, er blevet berygtet: Den indeholder navnene på de mennesker, der inden længe også vil blive genstand for forfølgelse.

Omfanget af undertrykkelse breder støt. For ganske nylig offentliggjorde Efterforskningskomitéen igangsættelsen af en undersøgelse af Sergei Udaltsovs organisation, Venstrefronten, hvis resultat godt kan blive, at den bliver forbudt som "ekstremistisk". Der er ligeledes ved at blive opbygget et pres mod den anti-fascistiske bevægelse. De velkendte aktivister Aleksei Sutug, Aleksei Olesinov, Igor Harchenko, Irina Lipskaya og Alen Volikov er blevet tilbageholdt på konstruerede anklager og bliver holdt under bevogtning i Moskva. Socialisten og antifascisten Filipp Dolbunov er blevet tvunget til at gennemgå forhør og trusler ved flere lejligheder.

Det er næppe tilfældigt, at de fleste af ofrene for denne hidtil usete bølge af undertrykkelse er involverede i den venstreorienterede bevægelse. På forberedelsestrinet til nye nedskæringer i Rusland, til begrænsning af arbejdstagernes rettigheder og til pensionsreformer, er det Putin-Medvedev administrations største frygt en alliance mellem den eksisterende generelle demokratiske bevægelse og en mulig social protest. Dagens bølge af undertrykkelse er den vigtigste test for Ruslands nye protestbevægelse: Enten beholder vi styrken, eller en ny periode med masse-apati og frygt venter os. Det er netop af denne grund, på trods af hidtil uset politisk pres, at solidariteten fra vores kammerater i kamp i Europa og i hele verden, er så afgørende.

Vi henvender os til dig med en bøn til at organisere ”solidaritetsdage imod politisk undertrykkelse” fra den 29. november til den 2. december foran Den Russiske Føderations ambassade eller en anden repræsentant for den russiske regering i jeres lande, og at kræve øjeblikkelig løsladelse af de ulovligt arresterede og ophør af de skændige kriminelle handlinger og forberedelser til nye "Moskvaprocesser" baseret på tortur og forfalskninger. Vi beder også om, at du bruger de mest konkrete oplysninger i dine protester og krav, med de specifikke navne og detaljer, som vi leverer i denne appelsag. Det er afgørende for hver person bag tremmer i dag.

Vær venlig at sende dine rapporter om solidaritetshandlinger og andre oplysninger eller spørgsmål om denne e-mail: solidarityaction2012@gmail.com

Solidaritet er vores eneste våben!
Forenede, vil vi aldrig blive besejret!
Russiske Socialistiske Bevægelse, Autonom Aktion, Venstrefronten

 

Mandag 12 november 2012
 


Rusland
Frigiv russiske politiske fanger!

Onsdag 28 November 2012

En international appel for solidaritet med ofre for undertrykkelse i Rusland.

Undertegnede opfordrer til frigivelse af de russiske politiske fanger, både dem, der allerede er dømt, og sendt til det nye Gulag, ligesom de to feministiske aktivister fra Pussy Riot-gruppen, og dem i fængsel, der venter på en retssag – omkring 20 aktivister, socialister og anti-fascister, i forbindelse med demonstrationerne mod Putin den 6. maj. Vi støtter opfordringen fra de russiske venstrefløjs-organisationer – Den Russiske Socialistiske Bevægelse (RSD), Autonom Aktion, Venstrefronten – om at organisere en solidaritetsdag imod politisk undertrykkelse i Rusland mellem fra den 29. november til den 2. december, foran Den Russiske Føderations ambassade eller en anden af den russiske regerings repræsentative institutioner i vores lande, og kræve øjeblikkelig løsladelse af de ulovligt anholdte eller dømte og øjeblikkelig stop for processer baseret på tortur og falske anklager.

Gilbert Achcar, politolog, Athena Athanassiou, filosof, Jean Batous, historiker, Etienne Balibar, filosof, Olivier Besancenot, tidligere præsidentkandidat, Alex Callinicos, politolog, Noam Chomsky, lingvist, Samuel Farber, historiker, Nancy Holmstrom, filosof, Rada Ivekovic, filosof, Isabelle Garo, filosof, Joanne Landy, historiker, Michael Löwy, sociolog, Stéphanie Prezioso, historiker, Catherine Samary, økonom, Jeanne Singer, sociolog, Enzo Traverso, historiker, Eleni Varikas, politolog.

Nye underskrifter fra Tyrkiet: Ahmet Ümit Writer, Yigit Bener forfatter, Ömer Fikret Oyal forfatter, Hüsnü Arikan forfatter, Burhan Sonmez forfatter, Osman Akınay forfatter, Masis Kürkçügil historiker, Osman Binatlı oversætter, Enis Riza Sakizli film-maker.

Støtteerklæringer, som sendes til International Viewpoint på internationalviewpoint@orange.fr , vil blive sendt videre til initiativtagerne. Læs mere om protester og støtteaktioner i forskellige lande på International Viewpoint

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com