Flygtningesolidaritets-bevægelsen har rejst sig som en stærk, ulydig og mangfoldig bevægelse. Den udfordrer både den nuværende og en række tidligere regeringers politik. Den udfordrer EU’s asylsystemer, og bevægelsen går allerede på tværs af de fleste europæiske lande. På Folketingets åbningsdag har der været tradition for at protestere imod forringelser i finansloven. Det nye finanslovsudspil er da mildest talt også værd at protestere imod. Det er en kulsort finanslov, der rammer både rigtig mange områder og rigtig mange mennesker.

af SAPs Forretningsudvalg

Uddannelse og grøn omstilling slagtes. Pensionister og arbejdsløse rammes igen. Og de skrappe krav til kommunerne varsler blodbad i kernevelfærden. På den måde varsler finansloven et efterår med rigtig mange kampe.

Alligevel er det ved Folketingets åbning stadig flygtningesolidariteten, der står højest på dagsordenen. Der er indkaldt til folkevandring/demonstration i København, Århus, Aalborg og Odense. Den mangfoldige flygtningesolidaritetsbevægelse har skabt et væld af selvorganiserede aktører: Welcome to Denmark, Help us help the refugees, Velkomstkomiteen, Venligboerne, Frontlinehelp for Humans Denmark, (det nye) Refugees Welcome og mange andre. Demonstrationerne 6. oktober afspejler denne mangfoldighed. I København indkalder Velkomstkomiteen. I Århus indkalder Welcome to Denmark (Århus). I Odense er det Racismefri by, og i Aalborg er det Venligboerne.

De mange initiativer koordinerer allerede, og tilsammen var man i stand til at hjælpe over 10.000 flygtninge, der kom til landet i løbet af få uger. Det er en bevægelse, der lige præcis udviser respekt og solidaritet. Det gjaldt f.eks. med hjælpen til de mange flygtninge, der nægtede at lade sig registrere, fordi de ønskede at komme til Sverige, og da syriske flygtninge påbegyndte en protest foran udlændingeservice med krav om familiesammenføring. Bevægelsen har lyttet til og respekteret flygtningenes egne krav og ønsker, og har udvist solidaritet på det grundlag.

Det er en bevægelse, der har udviklet sig nedefra, inddrager titusinder af mennesker, udvikler sine egne demokratiske strukturer, koordinerer og stiller politiske krav. En bevægelse, som baserer sig på respekt og solidaritet. Og endda en bevægelse, der ufatteligt hurtigt har radikaliseret mennesker til at gribe til civil ulydighed og danne alternative strukturer i modstrid til statsmagten. F.eks. en bevægelse som Welcome to Denmark er ganske radikal i sine krav, bl.a. med en skarp kritik af EU og en klar afvisning af ideen om at sætte talgrænser for, hvor mange vi kan hjælpe.
 
En sådan bevægelse har Danmark haft brug for i årevis. Det er en bevægelse, der fortsat er i udvikling, og som har et gigantisk potentiale. De mennesker, der er blevet aktive i denne kamp, har i rekordfart lært ufatteligt meget om kollektiv politisk handling, og mange af dem har forhåbentlig fået et mod og en handle-villighed, der vil give dem blod på tanden – også i forhold til andre kampe og andre bevægelser, der rejser sig i forsvaret for solidaritet og gensidig respekt.

Derfor er der også brug for at Enhedslisten, SUF og andre progressive kræfter på venstrefløjen løfter et endnu større ansvar i forhold til at styrke og videreudvikle denne bevægelse. Et vigtigt skridt er Welcome to Denmarks næste åbne stormøde d.13. oktober, som bl.a. vil blive opreklameret til demonstrationen i København. Dertil kommer, at vi skal bidrage til at skabe lokal organisering overalt i landet, f.eks. i form af lokale Welcome to Denmark grupper. Vi skal trække et læs med at binde de mange organiseringer i bevægelsen endnu tættere sammen. Og vi skal være med til at rejse bevægelsens krav på de politiske platforme, vi allerede har opbygget – både i Folketing og byråd, i vores europæiske og internationale netværk, og også i de andre bevægelser som vi allerede er en aktiv del af.
 
SAPs forretningsudvalg, den 4.oktober 2015

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com