Bernie Sanders kampagne er et gennembrud for USA´s venstrefløj - ikke fordi oprøret i det Demokratiske Parti bød på en ny mulighed for at ændre denne kirkegård for sociale bevægelser, men først og fremmest fordi kampagnen afdækkede et voksende behov hos millioner af mennesker for et venstrefløjsprogram, og fordi den har åbnet et langt større rum for at tale om socialisme, samtidig med at kampagnen har afsløret det Demokratiske Partis begrænsninger.

af Robert Caldwell

Den sidste af den kolde krigs barrikader mod socialisme er gennembrudt. USA´s ungdom, der er vokset op i den globale krise har været frustrerede af manglen på muligheder under kapitalismen, og har orienteret sig mod Bernies indenlandske sociale, demokratiske programmer, og de er i stigende grad interesserede i at lære om socialisme. Samtidig er USA´s venstrefløj alt for svag til at udgøre en meningsfuld tiltrækningspol for dem, der er ny-radikaliserede eller dem, der er lydhøre overfor socialistisk politik.

Sanders førte en rasende kampagne i Californien, som var hans sidste store chance for at opbygge et pres forud for Demokraternes Nationale Konvent (DNC) i Philadelphia, men hans anstrengelser var ikke tilstrækkelige. Sanders tilhængere bliver ved med at påpege manglen på demokrati i de statskontrollerede valg, såvel som de interne valg i det Demokratiske Parti. Nylige meningsmålinger har vist, at op mod 25 % af Bernies supporter – inklusive nogle delegerede – ikke vil stemme på Hillary Clinton ved præsidentvalget. Denne aktivistiske minoritet – ofte refereret til som "Bernie or Bust", har lovet, at de vil skrive Sanders´ navn på stemmesedlen [dette er lovligt og en gyldig stemme i USA, o.a.], eller stemme på en venstrefløjskandidat, som fx Det Grønne Partis Jill Stein.

På Demokraternes Nationale Konvent (DNC), vil Sanders delegerede opleve den hidtil største modstand, de har oplevet til dato. Men Philadelphias gader vil være fulde af protesterende, der ikke alene vil orientere sig mod Bernie, men også mod de sociale bevægelser, mest fremtrædende, "Black Live Matter", kravet om en minimumsløn på 15 $ i timen og Climate Justice-bevægelsen.

Sanders´ tilhængere og den bredere venstrefløj vil samles i Philadelphia aftenen før DNC og titusinder vil deltage i et stort antal begivenheder, herunder både tilladte og ikke-tilladte marcher. Marchen for en Ren-Energi-Fremtid vil blive holdt søndag den 24. juli, fulgt af protester på alle konventets dage. På konventets åbningsdag er der allerede skemalagt to marcher, en af Bernie Sanders´ støtter, kl. 11 og en anden "March for vore liv", kl. 15, denne er indkaldt af Cheri Honkala og "the Poor Peoples Economic Human Rights"-kampagnen, og den følges af Jill Steins "Power to the People" rally. Mange af marcherne har endnu ikke modtaget tilladelser, og kan komme ud for politi-undertrykkelse, på trods af nylige opfordringer til byen om at udstede bøder for overtrædelse af politivedtægterne i stedet for arrestationer, i tilfælde af "forstyrrende" optræden.

Da dagene er fyldte med demonstrationer og gadeaktioner, har dem, der ønsker at opbygge dialog, fokuseret på aftenarrangementer. "Socialist Convergence: Carrying forward the political revolution", vil være et fire-timers arrangement med en serie af paneler og debatter, efter dagens gadeaktioner i Philadelphia, samtidig med afholdelsen af DNC. Solidarity støtter og deltager i organiseringen af Convergence-arrangementet, som afholdes hver aften i Friends Centeret. Andre deltagende organisationer omfatter Philly Socialists, Philly Coalition for REAL Justice (Den lokale Black Live Matter grupper), Philadelphias Green Party, Socialist Alternative og International Socialist Organisation.

Left Elect [Venstre Valget], som er et netværk, som Solidarity var med til at starte i 2015, for at bringe forskellige venstrefløjspartier og lokale valgorganiseringer sammen, har ført til, at vi deltager i Convergence. Left Elect var værter for en vellykket konference for et par hundrede venstrefløjs- og uafhængige kandidater og ledere i Chicago i maj 2015. Allerede dengang havde Left Elect deltagerne forskellige opfattelser af kandidater til præsidentvalget i 2016: Nogle var kritiske støtter af Bernie Sanders kandidatur inden for rammerne af det Demokratiske Parti, mens mange andre var enige om at støtte Jill Stein, der var det Grønne Partis kandidat. Andre valgte at køre deres egne propaganda-kampagner. I lyset af disse udfordringer valgte Left Elect Continuations Commitee (styregruppen), at prioritere tre ting 2016: Opsøgende arbejde og en social begivenhed på Labor Notes konferencen, deltagelse i Left Forum, og deltagelse i DNC.

På "Socialist Convergence" og i andre fora i Philadelphia i weekenden før og efter DNC, skal socialister argumentere for en orientering mod bevægelser, snarere end et snævert fokus på valgkampe. Vi skal pege på Jill Steins kampagne som det bedst organiserede udtryk for valgkampsorienteringen efter Bernie Sanders, og den mest levedygtige venstrefløjskampagne, der er uafhængig af kapitalistklassen. Vi skal også promovere Left Elect og ideen om en samling af dem, der støtter opbygningen af en uafhængig venstrefløjspolitik, efter denne valgkamps afslutning.

Socialist Convergence er også en mulighed for at fremme ideen om et fortsat og udbygget samarbejde mellem eksisterende venstrefløjsgrupper, med det formål at skabe en stærkere pol, der kan tiltrække dem, der ikke i øjeblikket tilhører nogen gruppe. Det er helt sikkert, at nogle af arrangørerne af Convergence har en form for fortsat venstrefløjssamarbejde i tankerne, men mange flere betragter det sandsynligvis som blot endnu en mulighed for at fremføre deres egen specifikke holdninger og politikker. Selv om det er tvivlsomt om nogle få afteners diskussioner vil være basis for dybtgående fremtidigt samarbejde, er der behov for optimisme. Et bredt udsnit af det yderste venstre mødes for at diskutere ideer og aktioner. Det yderste venstre er svagere organisatorisk – og organisatoriske forskelle er mere udflydende end for bare få år siden – men samtidig er den brede befolkning mere åbne overfor socialisme, end de har været i årtier.

Medlemmer af Solidaritet og usekteriske socialister skal bruge dette som en mulighed til at møde deltagere fra andre grupper – eller uafhængige personer, og drøfte mulighederne for det "næste venstre", dannet nedefra, som det seneste eksperiment i en langsigtet orientering mod venstrefløjens reorganisering/genskabelse, og behovet for "det store telt" som en tiltrækningskraft for mange tendenser på venstrefløjen. Vi skal lytte opmærksomt efter deres ideer til, og erfaringer med, at opbygge en socialistisk bevægelse.

At opbygge en tiltrækningskraft til venstre, for at tiltrække dem, der ikke aktuelt er tilknyttet nogen socialistisk organisation, er en stor opgave, men det er den, der er opgaven for venstrefløjen. Der er titusinder, måske hundredtusinder af mennesker i USA, der er interesserede i at høre nærmere om socialisme, og de mest politisk modne blandt dem kan hjælpe med at fremtvinge en politisk fornyelse. Vi på venstrefløjen skal være en bro og ikke en hindring på den vej.

Robert Caldwell er medlem af Solidarity i Dallas-Fort Worth området, og er aktiv i planlægningsprocessen for den Socialistiske Samling i Philadelphia. Han er medlem af Ebarb Choctaw-Apache stammen. Oversat fra Solidarity (USA) af Steen Andersen.

For mere information om Socialist Convergence, læs Facebook siden, eller Websitet

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com