Regeringen fik i november 2018 vedtaget sin ghettopakke med stemmer fra resten af folketingets partier på nær Enhedslisten, Radikale og Alternativet. Pakken indeholder en lang række diskriminerende og antidemokratiske angreb på den almennyttige boligsektor og dens beboere. 

af Socialistisk Information

Lørdag d. 20. april kl. 9:30 – 11:30
Workshop ved Fatma Tounsi og Anne Hegelund

 

I flere kommuner gik man allerede inden pakkens vedtagelse i Folketinget ivrigt i gang med at beslutte lokale forlig, som skal udmønte pakkens politiske sigte. I Århus vedtog byrådet en lokal ”ghetto-aftale” om at nedrive 1.000 almene boliger. Kun Enhedslisten stemte imod. I Odense var Enhedslisten til gengæld med til at lægge stemmer til et forlig, som indebærer at rive 1.000 familieboliger ned. Dette har affødt heftige principielle og taktiske diskussioner i partiet.

 

Samtidig har almennyttige beboere og sympatisører organiseret sig i blandt andet ”Almen Modstand” og ”Flyt jer selv”. Udenomsparlamentariske græsrodsinitiativer, som lægger pres de valgte folketings- og kommunalpolitikere, såvel som på de etablerede boligorganisationer.

 

I denne workshop vil oplægsholderne lægge op til en diskussion af blandt andet:

–          Status på modstandsinitiativerne – åbninger, udfordringer?

–          Strategier i kampen mod ghettopakkens indhold og for revitalisering af den almene boligbevægelse?

–          Politiske, aktivistiske og organisatoriske behov i kampen pt.?

 

Fatma Tounsi er medinitiativtager til dannelsen af Almen Modstand i København. Hun vil i sin indledning fokusere på den politiske betydning af den almene sektor og på udfordringer og strategiske overvejelser i kampen mod ghettopakken.

 

Anne Hegelund er aktiv i Almen Modstand Århus og folketingskandidat for Enhedslisten. Anne vil i sin indledning koncentrere sig om den lokale situation og mobilisering i Århus og vil også give sit bud på, hvordan vi i Enhedslisten bedst kan bidrage til opbygning af modstanden mod ghettopakkens indhold.

 

 

Læs mere om påskeseminaret, priser, program og tilmelding.

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com