500 Gentofte-borgere skrev på to timer under på en protest mod Falcks overtagelse af kommunens ambulancetjeneste.

af Åge Skovrind

Gentofte Kommunes aftale med Falck om at overtage kommunens ambulancetjeneste bliver mødt med undren og forargelse blandt kommunens borgere. Men borgmester Hans Toft (K) i Gentofte insisterer på at ambulancetjenesten i Gentofte ikke er blevet dårligere, efter at Falck overtog opgaven fra kommunen fra 1. juli i år.

I lokalavisen har Enhedslistens Jeanne Toxværd tre gange bedt borgmesteren forklare dette nærmere, men fik intet svar. Til sidst lukkede ’Villabyerne’ for, at hun kunne få optaget flere rykkere til borgmesteren. Kritikken går blandt andet på, at der ikke længere altid står to ambulancer klar til udrykning på Gentofte Brandstation, som Falck opererer fra.

Mandag den 29. september var sagen til diskussion på kommunalbestyrelsens møde. Men nu siger Hans Toft, at det er Falcks ansvar, hvis der ikke bliver leveret den aftalte service. 

Viceborgmester Marie Luise Andreassen fra de Radikale havde sat punktet på dagsordenen.
»Jeg kan dokumentere, at der ikke altid står to ambulancer klar til udrykning,« siger hun, men konstaterer, at der ikke er meget at stille op, så længe borgmesteren har et flertal bag sig.

Dårlig sag
Gentoftes konservative borgmester har fået en dårlig sag. I foråret vendte borgmesteren på en tallerken og besluttede at nedlægge kommunens ambulancetjeneste. Hidtil havde planen været, at kommunen skulle byde ind på at overtage en del af ambulancekørslen i Region Hovedstaden. Men på et lukket økonomiudvalgsmøde vedtog et flertal at droppe planerne og i stedet indgå en midlertidig aftale med Falck om at overtage kørslen.

Mange af Gentoftes indbyggere forstår ikke, hvorfor de kommunale ambulancer skal nedlægges.
Der er tale om en mere end hundrede år gammel kulturinstitution i kommunen, og et yndet udflugtsmål for børnehavebørn.

Underskriftindsamling
På den baggrund tog Jeanne Toxværd fra Enhedslisten initiativ til en underskriftindsamling mod nedlæggelsen. På tre timer samlede to personer 500 underskrifter.

»Det var en forrygende oplevelse, folk var forargede, og syntes at nu var det gået for vidt. Folk stod i kø for at skrive under, og vi fik mange gode politiske diskussioner,« siger Jeanne Toxværd.

Underskrifterne gjorde tilsyneladende indtryk på borgmesteren. I hvert fald sendte han på kommunens regning et personligt brev til samtlige 500 underskrivere, hvor han forsikrede om den fremtidige kvalitet i ambulancetjenesten. Blandt andet garanterede han, at der altid vil stå to ambulancer klar til udrykning på stationen.

Men borgmesteren forsøgte også at stemple initiativet som en manøvre fra Enhedslisten.

Ikke partipolitik
Borgmesterens brev til de 500 underskrivere blev efter ønske fra Marie Luise Andreasen sat på kommunalbestyrelsens dagsorden.

»Jeg synes, at det var beklageligt, at Hans Toft indikerede, at det var Enhedslisten, der stod bag, når der var tale om en tværpolitisk sag,« siger hun.

Hun er i det hele taget meget utilfreds med demokratiets tilstand i kommunen. Sagen om ambulancekørslen og en tidligere sag om et nyt alarmsystem på brandstationen – den såkaldte Tetrasag – fik i foråret Marie-Louise Andreassen til at melde sig ud af alliancepartneren Venstre og over i det Radikale Venstre.

Med Hans Toft i spidsen regerer de Konservative kommunen med absolut flertal. Partiet har 9 af de 17 pladser.
»Jeg synes, at der er et demokratisk underskud i kommunen. Jeg respekterer naturligvis, at der er et parti, der har flertallet, men jeg må bare erkende efter seks et halvt år i kommunalbestyrelsen, at Venstre reelt set ingen indflydelse har,« sagde Marie-Louise Andreassen i foråret til P4 København.

Penge i sygetransport
Der foregår for øjeblikket en tæt konkurrence om at tjene penge på ambulancekørsel i landets regioner. Regionerne er lovmæssigt forpligtet til at sende opgaven i udbud – men kan også selv byde ind på opgaven.
I Region Hovedstaden har fire forskellige selskaber vist deres interesse. Først sidst på året ventes politikerne i regionen at træffe afgørelse om, hvem der skal køre ambulancerne.

Falcks nuværende kontrakt om at overtage den kommunale ambulancetjeneste i Gentofte gælder således kun frem til en gang i 2009, men sandsynligheden for, at de vil vinde udbuddet i en del af Region Hovedstaden, er mere end stor.

Jeanne Toxværd fra Enhedslisten finder det dybt problematisk, at et så vitalt område som ambulancekørsel skal ligge hos private firmaer, som har særlige forpligtelser over for sine abonnementer.

Tetra-skandalen
Ambulance-sagen kommer efter en omstridt sag om et nyt navigeringssystem (Tetra) på alarmcentralen i Gentofte. Kommunen har investeret i 15-18 millioner i systemet, som har vist sig ubrugeligt.

Systemet har i flere tilfælde svigtet, så ambulancer ikke er nået ud. Systemet dækkede blandet ikke i Skovshoved, hvor der var en drukneulykke, og i yderligere to tilfælde kan svigt i systemet have kostet menneskeliv, lyder kritikken fra blandt andet nuværende og tidligere ansatte på brandstationen.
Kritikken har samtidig sat lys på de dårlige arbejdsforhold på brandstationen. De ansatte har været bange for at udtale sig kritisk om Tetra-systemet af frygt for at blive fyret.

I en tv-udsendelse i marts 2008 stod to ambulanceførere frem med deres kritik, selv om de forventede at det ville koste en fyreseddel. Hans Toft afviste kritikken og hævdede, at der var ytringsfrihed blandt kommunens ansatte.
Alligevel blev Michael Brandt, den ene af ambulanceførerne, fyret.

Den officielle begrundelse er samarbejdsvanskeligheder, men Michael Brandt er ikke i tvivl om, at han blev fyret, fordi han blev ved med at påpege problemerne.
– Jeg har ytret mig om et radiosystem, som ikke fungerer. Det er et system, som har flere menneskeliv på samvittigheden, sagde Michael Brandt kort efter.

Brandmændenes organisation mener, at Michael Brandt er blevet fyret på et forkert grundlag. Organisationen mener, at kommunen forsøger at dække over, at det var en forkert beslutning at indføre systemet.
Michael Brandts fagforening FOA har netop anlagt sag mod kommunen for uberettiget fyring.

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com