På sidste generalforsamling i Enhedslisten København stillede to medlemmer forslag om, at Mikkel Warming skulle trække sig fra posten som socialborgmester med det samme.

af Bjarne Øverås

Denne debat kom i høj grad til at dominere debatten på generalforsamlingen, og den dukkede også op under andre punkter. Det viste sig dog hurtigt, at forslaget ikke havde flertal, så forslagsstillerne trak det. Mikkel Warming valgte dog at opretholde forslaget; formentligt for at få fastlagt at der var opbakning bag ham. Forslaget blev stemt ned af hele forsamlingen, bortset fra de to oprindelige forslagsstillere.

Debatten om hvordan Enhedslisten agerer og burde agere parlamentarisk i Københavns Borgerrepræsentation forstummede dog ikke efter det. Mandag den 24. november blev der afholdt et debatmøde om Enhedslisten Københavns fremtidige parlamentariske profil. Dette møde, samt debatmøder i lokalafdelingerne, hvor Københavnsbestyrelsen bl.a. har sendt repræsentanter, skal munde ud i et besluttende københavnermøde den 8. december. Forinden har der også været sendt et debatoplæg ud til medlemmerne.

Selve mødet bestod først af oplæg fra et panel bestående af Karina V. Madsen, Jette Gottlieb og Katrine T. Mikkelsen. Mens Jette primært fortalte om sine erfaringer med parlamentarisme på BR- og folketingsniveau, og forskellen på disse, var Karina og Katrine, der begge er medlemmer af Københavnsbestyrelsen, de umiddelbare modpoler i disse oplæg. Hvor Karina har været stærk tilhænger af status quo, har Katrine været mere kritisk overfor den måde Enhedslisten har ageret, og hun mener bl.a., at der burde prioriteres mere tid sammen med bevægelserne.
Den efterfølgende debat bar præg af, at den har været tiltrængt. Selvom de fleste var enige om, at samarbejdet med bevægelserne er enormt vigtigt, var der også flere ting, der delte forsamlingen. Bl.a. var der uenighed om, hvorvidt Enhedslisten skulle tage borgmesterposter. Mens nogen mente, at Ø aldrig skulle tage dem, var der andre, der mente, at vi skulle tage alle dem, som vi kunne få. Derudover var der flere, der mente, at man skulle bruge borgmesterposten mere aggressivt.
En ting er sikkert: Det bliver et interessant møde den 8. december.

Bjarne Øverås er medlem af Enhedslisten Amager og Københavnsbestyrelsen
 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com