content-picture.php

Ritt Bjerregård har valgt at indgå et forlig med de borgerlige om Københavns budget for 2009. Det betyder et budget, der indebærer nedskæringer, forringelser og takststigninger på børn og unge. Ritt skal ikke have lov at gennemføre Fogh-regeringens politik i Københavns kommune. Der skal kæmpes imod både det konkrete budget og den undergravning af den offentlige velfærd, som det symboliserer.

af SAP's Forretningsudvalg

Ritt Bjerregård har valgt at indgå et forlig med de borgerlige om Københavns budget for 2009.

Det betyder et budget, der indebærer nedskæringer, forringelser og takststigninger på børn og unge. Manglende ekstra midler til det stigende antal handicappede, hvilket vil sige forringelser for den enkelte handicappede. Ikke flere hænder i plejesektoren, hvor personalet fortsat vil være presset. Udskydelse og aflysning af en stor del godkendte og planlagte anlægsprojekter, herunder en lang række helt nødvendige renoveringer og ombygninger af folkeskoler og institutioner. Og endelig: skattelettelser, svarende til ca.20 kr. pr. indbygger.

Ritts begrundelse for at indgå budgetforlig med de borgerlige har bl.a. været, at det ikke var muligt at indgå en aftale med SF, når de lige har brudt aftalen om Kløvermarken. Uanset, hvad man mener om dette argument,
kan det ikke være meningen at det er københavnerne, herunder særligt børn, unge, handicappede og andre udsatte grupper, der skal undgælde for at SF jokker i kløveren.

Og Ritt havde et alternativ. Der var reelle forhandlinger med Enhedslisten og de radikale om et budget, der ikke
indebar forringelser, men derimod gav det sociale område et længe tiltrængt løft.

Enhedslistens 1. prioritet var at undgå forringelser og sikre forbedringer. Om det havde været muligt at nå helt i mål, uden at bryde med de rammer regeringen har lagt for kommunernes drifts- og anlægsudgifter, er svært at sige. Men som landets største kommune, med et klart flertal til venstre for regeringen, har København alle muligheder for at gå forrest i et kommunalt oprør mod regeringens snærende rammer. Et oprør, der kunne
samle de mange trængte kommuner landet over.

Og måske var det dette, der var Ritts dillemma. Ved at fortsætte forhandlingerne med særligt Enhedslisten risikerede hun, at der ville opstå en situation, hvor det var åbenlyst, at det ville være muligt at lave et socialt ansvarligt, solidarisk budget i landets største kommune – hvis de københavnske politikere turde bryde med regeringen.

I stedet valgte Ritt altså at gå til højre og lave skattelettelser. Hun har dermed gjort sig til regeringens allierede i kampen for at underminere den offentlige sektor til fordel for det private forbrug.

Skattelettelserne er så små, at de kun er symbolske. Men de er lige præcis symbolet på den strategi som regeringen ifølge Claus Hjort Frederiksen har fulgt lige fra starten: lad den offentlige sektor stige langt mindre end den private – så vil vi om 10 år have et helt andet Danmark.

Når f.eks. de københavnske forældre fremover skal betale mere for en dårligere ydelse i daginstitutioner og fritidshjem, vil det blive fristende at købe sig til private tilbud i stedet. De, der ikke har denne mulighed,
vil derefter være henvist til et stadig dårligere offentligt tilbud. Og opdelingen af børnene efter sociale (og dermed også ofte etniske) kriterier konsolideres yderligere.

Uanset hvor små skattelettelserne er for den enkelte, er de en belastning på kommunens budget mange år fremover. De er nemlig finansieret ved udskudte/aflyste anlægsprojekter – altså engangsmidler. Det betyder, at der også til næste år skal findes 140 mio. kr. på budgettet – og til næste år igen og næste år igen… Disse penge skal findes ved yderligere besparelser på anlæg og velfærd.

Men endnu værre end de konkrete besparelser er konsekvensen:  At ”skoleinspektøren i den røde skole” på den måde gør sit bedste for at undergrave troen på, at der overhovedet er et alternativ til Fogh-regeringens hærgen. Hvis ikke dette alternativ er synligt i et København med massivt flertal til venstre for de radikale – hvordan går det
så med troen på nytten af at vælte VKO på landsplan?

Der skal kæmpes imod både det konkrete budget og den undergravning af den offentlige velfærd, som det symboliserer. Pædagoger og forældreorganisationer har planlagt en demonstration på Rådhuspladsen den
9. oktober kl. 15.30 i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Både før og efter er det vigtigt at få mobiliseret ansatte, brugere og alle de øvrige københavnere.

Ritt skal ikke have lov at gennemføre Fogh-regeringens politik i Københavns kommune. Der skal kæmpes for et alternativ.

SAP’s forretningsudvalg, 3. oktober  2008

 

Bliv medlem af SAP!

SAP er en revolutionær socialistisk organisation. Vi arbejder som en del af Enhedslisten og SUF på at opbygge og styrke disse organisationer. Målet er at skabe et aktivt handlende parti og ditto ungdomsorganisation, der
bidrager med handlingsforslag og politiske perspektiver til de aktuelle sociale mobiliseringer og ved en egentlig
samfundsomvæltning. SAP er også den danske afdeling af 4. Internationale, en global organisation for revolutionære socialister.

Læs mere på www.sap-fi.dk og www.socialistiskinformation.dk

Vær med i arbejdet – bliv medlem af SAP – kontakt os på: sap@sap-fi.dk

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com