Randers Kommune har ansat yderligere to personer i kontrolenheden, der skal opklare socialt bedrageri. Borgmester Torben Hansen udtaler, at man ikke vil acceptere socialt bedrageri, da det er ødelæggende for sammenhængskraften.

af Helle Nielsen og Lise Baastrup

Græsrodsgruppen Randers mod Nedskæringer har på den baggrund stillet en række spørgsmål til borgmesteren:

  • Når kommunen forventer at få en netto-fortjeneste på 1,8 mio. kroner, hvor mange social- bedragerisager regner man så med at finde, og hvor stor en procentdel udgør de af det samlede antal borgere, der modtager hjælp? Hvordan fordeler de sager, man finder nu, sig med hensyn til snyd på kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, sygedagpenge m.m.?
  • I hvor stort omfang bruger kommunens sagsbehandlere Facebook og andre sociale medier i deres undersøgelser af socialt bedrageri? Har kommunen undersøgt, om brugen af eks. Facebook er lovlig praksis? Har man gjort sig etiske overvejelser i forbindelse med denne form for overvågning?
  • Hvor mange fejl bliver der fra kommunens side begået i sager om udbetaling af sociale ydelser, f.eks. kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, sygedagpenge m.m. Hvad koster eller sparer kommunen på baggrund af de erkendte fejl? Når det er konstateret, at kommunen har begået fejl, hvor lang tid går der så, inden fejlen rettes?

 

Facebook som privat medie

Baggrunden for disse spørgsmål er blandt andet, at statsminister Lars Løkke Rasmussen i et samråd har udtalt, at hans Facebook bliver brugt i hans egenskab af privat person og ikke som statsminister. Han mener, at man derfor ikke kan bruge det, som står der, til at dømme ham som minister.

 

Denne udtalelse holder vi i Randers mod Nedskæringer op imod fortællinger om syge borgere, der er blevet mistænkeliggjort, fordi de har bagt småkager og lagt billeder af dette på Facebook.

 

Siden januar 2017 har Ankestyrelsen undersøgt, på hvilke områder kommunerne bryder loven i klagesager på socialområdet. I hver femte afgørelse har kommunen ikke undersøgt borgerens sag grundigt nok. I hver tiende sag begrunder kommunen ikke afslaget fyldestgørende nok. I lidt mindre end hver tiende sag overholder kommunen ikke tidsfrister.

 

Vi frygter, at kommunerne går lige til kanten og lidt mere, fordi de vil spare penge. Disse fatale fejl kan have store økonomiske og ikke mindst psykiske konsekvenser for borgerne. Randers kommune ligger dog i den pæne ende med hensyn til fejl i sager. Kommunen har korrekte afgørelser i fire ud af fem sager, hvilket dog stadig er en fejlprocent på 20.

 

Farvel til velfærdsstaten

Desværre ser vi, at myndighederne bruger mere energi på at jagte syge og svage borgere end at hjælpe folk ud af deres problemer. Fra det øjeblik, du bliver syg, kommer ud for en ulykke eller bliver slidt ned, går der kun 22 uger, før du rammer kontanthjælpen og dermed et af landets jobcentre. Og dermed er du dømt til at afsone på ubestemt tid.

 

Du er ikke længere et selvstændigt individ med medbestemmelse i dit eget liv. Du vil udvikle stress og angst af den kontinuerlige stigmatisering og mistænkeliggørelse. Følelsen af magtesløshed vil efterhånden gøre dig mere og mere syg.

 

Syge og arbejdsløse behandles som potentielt kriminelle

Vi er ikke imod, at man bruger skatteoplysninger til at fange sociale bedragere, der bor i dyre villaer og kører i superdyre biler, samtidigt med at de foregiver at leve på en kontanthjælp på 10.000 kr. om måneden

 

Men i jagten på de få procent, der udnytter systemet til at begå socialt bedrageri, får alle på kontanthjælp krænket deres personlige frihed. Din personlige Facebook-profil bliver tjekket. Skriver du på Facebook, at du har bagt boller eller deltaget i en demonstration, er du nok ikke så syg, som din læge skriver – og du risikerer at få den arbejdstid, hvor du skal arbejde gratis, sat i vejret.

 

Frygter at bruge ytringsfriheden

Mange frygter også at blive “straffet”, hvis de bruger deres ytringsfrihed til at kritisere systemets behandling af dem. Når grupper som “Systemets ofre” og “Jobcentrets ofre” laver demonstrationer, får de tit svar som “Jeg vil så gerne støtte jer, men jeg tør ikke komme, for hvis min jobkonsulent ser mig ….”. Fordi ens overlevelsesgrundlag er afhængig af systemet, fordi systemet er uigennemskueligt, fordi systemet er fuldt af trusler, er angst og usikkerhed udbredt.

 

I Randers regner med at spare 1,8 millioner kroner, fordi to kommunale medarbejdere skal jagte uskyldige som skyldige. Tænk hvis man brugte de kræfter på at få fat i dem, der snyder i den helt store skala. I Deadline kom det for nylig frem, at SKAT i en årrække har fyret de medarbejdere, som kontrollerer firmaernes skatteindkomst. En skattemedarbejder tjente 40 millioner til staten om året – og de blev sparet væk! I alt mangler SKAT at inddrive 100 milliarder, og 13 milliarder er foræret væk til falske moms-regnskaber.

 

Hvornår vågner vi op?

 

Helle Nielsen og Lise Baastrup er aktive i Randers mod Nedskæringer

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com