content-picture.php

Arbejdermuseet har digitaliseret en række af Socialistisk Arbejderpartis kongresvedtagelser fra 1980'erne.

af Redaktionen

Det drejer sig blandt andet om partiprogrammet, som blev vedtaget på den første kongres i 1980 – og den sidste i Revolutionære Socialisters Forbund.

Skiftet fra ”forbund” til ”parti” var udtryk for en organisatorisk og medlemsmæssig fremgang, samt en forventning om at spille en større rolle i det politiske liv, blandt andet ved opstilling til folketingsvalg. SAP opstillede ved valgene i 1981, 1984 og 1987 og opnåede hver gang nogle få tusinde stemmer. I 1989 var SAP med til at danne Enhedslisten.

Den programmatiske tekst ”Vejen til socialisme” fra 1994 (1. udgave i 1989), som har været brugt som grundmateriale i studiekredse frem til i dag, er også blandt de digitaliserede tekster.

Link til teksterne findes på Arbejdermuseets hjemmeside.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com