I takt med at Pakistan nærmer sig parlamentsvalget den 25. juli, bliver kynismen stadig mere udbredt på den politiske scene. Ikke-valgte institutioners forsøg på at undergrave de demokratiske processer udspilles for åben skærm, censur og angreb på pressefriheden har taget til, personlige angreb i de politiske eliter har erstattet ethvert forsøg på at foregive en fornuftig debat om Pakistans mange økonomiske, sociale og politiske kriser – fra voksende ulighed til ødelæggende statsgæld, til de 22 millioner børn, der ikke går i skole, til manglen på boliger, der er til at betale, til udbredt fejlernæring og konstant mangel på drikkevand over hele landet.

af Awami Workers Party

Den alarmerende kendsgerning er, at de kræfter, der ser ud til at være bedst placeret til at udnytte dette, er politiske bevægelser fra den fascistiske højrefløj. Med statens medviden og medvirken er den organiserede religiøse fundamentalisme vokset i skræmmende fart. De udnytter befolkningens vrede til angreb mod minoriteter, kvinder og andre undertrykte grupper i deres forsøg på at erobre statsmagten. Disse organisationer på den fascistiske højrefløj bliver støttet af både militære og civile institutioner, som fortsat er involveret i en omfattende undertrykkelse af nationale og progressive kræfter over hele landet, det være sig forsvindinger af politiske aktivister i Baluchistan, FATA (regeringsadministrerede stammeområder) og Sindhprovinsen eller fabrikerede terroranklager mod bondeaktivister i Okara. (1)

 

Stillet overfor sådanne overvældende forhindringer er det bydende nødvendigt, at progressive kræfter samles om at udfordre autoritære og fundamentalistiske kræfters offensiv og bringe sin politik på den politiske dagsorden. For første gang i årtier vil Awami Workers Party (AWP) i år opstille til parlamentsvalget i forskellige dele af landet for at udgøre et ægte progressivt alternativ for den pakistanske befolkning.

 

Pakistans største og hurtigst voksende venstreparti

AWP er Pakistans største og hurtigst voksende venstrefløjsparti. Dannet i 2012 repræsenterer det et forsøg på efter årtiers konstant tilbagegang at genopbygge et folkeligt venstreparti, som repræsenterer almindelige mennesker, og som er orienteret mod det 21. århundredes udfordringer. Siden sin dannelse har partiet arbejdet for at genindføre progressive ideer på en politisk arena, som har flyttet sig foruroligende langt til højre i Pakistan. Det har arbejdet for at styrke bevægelser, der udfordrer den politiske og økonomiske status quo: for offentligt boligbyggeri, for en landreform og mod gældsslaveri (2), mod privatisering, for progressiv modstand mod højrefløjsfascisme og terror og støtte til kvindernes frigørelse overfor voksende patriarkalsk vold.

 

AWP har givet ubetinget solidaritet til bevægelser mod kidnapninger og etnisk/nationale rettigheder herunder Pakthun Tahaffuz Bevægelsen og bevægelser i Baluchistan og Sindh (og nu også Punjab), som kæmper for udlevering af savnede, kidnappede personer. AWP har konsekvent støttet befolkningen i Gilgit-Balistan (Hunza-dalen) ret til fuldstændig intern selvbestemmelse og politiske og økonomiske rettigheder (2)

 

Dette har medført, at vores leder Baba Jan nu er politisk fange på grundlag af en tvivlsom livstidsdom i Hunzadalen. AWP har arbejdet sammen med bønder i Okara og Derah Saigol i deres kamp for retten til jord og støttet dem både på gaden og i retten. For den indsats har AWPs leder i Punjab, Ghulam Dastagir, tilbragt 5 år i fængsel. (3)

 

I mange år har AWP støttet indbyggerne i katchi abadi (slumkvarterer) mod udsættelse i den langvarige kamp for beboerrettigheder i Islamabad. Blandt resultaterne er, at Højesteret endelig fastslog retten til bolig og beordrede regeringen at stoppe vilkårlige udsættelser og at udforme en politik for boliger til fattige familier. Partiet har stået skulder ved skulder med religiøse minoriteter, som er blevet forfulgt for deres tro i en atmosfære af voksende religiøs fanatisme og har mobiliseret mod det religiøse højre, som har sat afkriminalisering af hustruvold . Partiet har støttet fagbevægelsen, herunder arbejderne på PIA og PTCL mod privatisering- fremmet af obskure kapitalistiske interesser. Det har taget sagen op om pakistanske arbejdere, som blev udvist fra Golfstaterne, og hjulpet dem med at vende tilbage og opnå rehabilitering i Pakistan. Det har støttet studenterne i hele landet, som står overfor mishandling og undertrykkelse uden et anerkendt talerør eller fagforening til at repræsentere deres interesser.

 

Til trods for de udfordringer, der tydeligvis ligger i et sådant projekt i dagens Pakistan, er partiet vokset ekspotentielt på blot 5 år med tusindvis af medlemmer i alle provinser og tæt på 70 distrikter i hele landet. AWP er blevet mødt med censur, vold arrestationer, fængselsdomme og kidnapninger. Ved partiets første indtog på den parlamentariske scene, lokalvalgene i 2015, vandt partiet til trods for begrænsede ressourcer 155 pladser over hele landet i regioner fra Buner i Khyber-Pakhtunkhwa til Toba Tek Singh i Punjab, til Punjab, Nasiribad i Sindh og hovedstaden Islamabad.

 

Vores valgprogram

AWP vil med udgangspunkt i partiets lokale succeser bygge sin kampagne på de principper og politiske punkter i valgprogrammet – det mest progressive grundlag for noget politisk parti i Pakistan:

·         Skabelsen af et retfærdigt økonomisk system, som er til fordel for alle og ikke kun en forsvindende lille elite gennem progressiv økonomisk – og finans- og skattepolitik.

·         Adskillelse af religion og stat – slut med kynisk misbrug af religion til politiske formål og til at undertrykke minoriteter.

·         Ligestilling økonomisk, juridisk, socialt og politisk for kvinder og seksuelle mindretal, gennem en socialistisk-feministisk kamp, der udrydder alle kvindefjendske love, strukturer, vaner og patriarkalske sociale normer i vort samfund.

·         En hovedreparation af Pakistans miserable uddannelsessystem for at sikre et frit, universelt og offentligt system, der sikrer lighed, humanistisk og vidensbaseret uddannelse til alle, der samtidig giver de studerende muligheder for egne undersøgelser og kreative udtryk.

·         Skabelsen af en inkluderende, flernational pakistansk identitet gennem en ægte føderal og demokratiseret og decentraliseret stat, der anerkender alle nationale og etniske grupper som lige og fremmer indfødt kultur, sprog, kunst og progressive traditioner.

·         Anerkendelse af betingelsesløs ytringsfrihed og foreningsfrihed for alle ikke-voldelige organisationer, og en ende på politisk og ideologisk censur fra staten og andre voldelige grupper.

·         Uddybning af demokratiet gennem begrænsning af pengemagtens indflydelse i politik og en ægte decentralisering af politiske beslutninger til det laveste myndighedsniveau omfattende inden for skatte- og finanspolitik, retspolitikken og lovgivning i almindelighed.

·         En uafhængig, alliancefri udenrigspolitik ved at forlade tidligere militaristiske og pro- imperialistiske doktriner, byggende på fredelig sameksistens, fair udenrigshandel og regional integration med alle vore naboer.

·         En udviklingsmodel, der er bæredygtig, i økologisk balance og prioriteter menneskers og miljøets trivsel over kravet om profit.

 

Idet vi bygger videre på års erfaring i organisering og bevægelsesarbejde er valget i 2018 en mulighed for pakistanske progressive til at præsentere et ægte politisk alternativ på den politiske scene i form af AWP og vise, at ægte progressiv folkelig politik stadig er muligt i det 21.århundrede. Til trods for udbredt kynisme i Pakistan og højrekræfternes monopol på den politiske dagsorden vil AWP søge at demonstrere, hvordan progressive og ganske almindelige arbejdende mænd og kvinder kan bryde status quo og adressere folkets kollektive problemer, hvis de organiserer sig og viser lederskab. Ved at stille op mod mainstream-partierne ved dette valg vil AWP udfordre dem på emner som bolig, vandforsyning, uddannelse, sundhed, beskæftigelse og andre basale behov, som partiet længe har arbejdet med, og sætte sådanne vigtige anliggender på dagsordenen i valgkampen og i parlamentet.

 

En opfordring til alle medlemmer og venner om økonomisk støtte

AWP har brug for din støtte til dette. Valgkampe i Pakistan er dominerede af kandidater med penge i ryggen, med milliarder til rådighed. Valgmyndighederne har ikke fastsat regler for valgbudgetter.

 

AWPs styrke består i partiets erfarne medlemmer og græsrodsorganisering af arbejdervælgere, men det ikke gøre sig nogen forhåbninger om at konkurrere med milliardærelitens partier uden et minimum af kampagnemidler til de mest grundlæggende udgifter såsom kampagnematerialer, mediedækning, trykkeomkostninger, transport, logistik og administrative omkostninger og nomineringsomkostninger.

 

Alle bidrag er velkomne. Vi skriver til jer for at opnå din hjælp som kampfæller involveret i forskellige systemoverskridende aktiviteter verden over, som forstår værdien af sådanne initiativer i vores tidsalder. AWP vil sikre sig, at midlerne bliver brugt med den yderste omhu og gennemsigtighed og vil stå til regnskab for dem. Partiet vil føre et nøje regnskab over bidrag og udsende et nyhedsbrev til alle, der er interesserede, hvor I vil blive opdaterede om anvendelsen af ressourcer og tilknyttede mobiliseringer og kampagneaktiviteter.

 

I er velkomne til at kontakte os med spørgsmål, eller hvis I har bruger for flere informationer.

 

Kammeratlig hilsen fra valgfondsbestyrelsen:

Akhtar Hussein (generalsekretær), Shazia Khan (kasserer), Farooq Tariq (talsmand), Asim Sajad Akhtar (formand i Punjab)

Kontakt: Shazia Khan +92 3008433173 awamiworkers@gmail.com

 

Bidrag kan sendes via SAP/Danmark på denne konto: reg 1551 konto 5073928

Skriv ”AWP” som besked til modtager

 

 

Noter:

1.       Om Okara, se links.au.org 25.09.2017: Tariq Farooq: Pakistan: Repression of Tennant at Okara Military Farm continue.
2.       Se Socialistisk Information: Akut brug for støtte til Baba Jan, 21.04.2018.
3.       Se nærmere om udviklingen i Punjab: newsocialisten.dk Taliban angriber aktivister i Pakistan
4.       Om gældsslaveri, se Politiken: 21.9.17: Der er 40 millioner slaver i dag.

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com