content-picture.php

Med gæster fra hele verden – fra Lalit i Mauritius over Labor Notes fra Detroit til Marea Socialista fra Venezuela – afholdt Fjerde Internationales 26 sektioner i slutningen af februar Verdenskongres med fokus på opbygning af den anti-kapitalistiske venstrefløj og kampen for økosocialistiske løsninger på kapitalismens krise.

af Nina Trige Andersen og Thomas Eisler

”Vi har ventet halvfjerds år på dette,” lød det fra franske Alan Krivine, da Fjerde Internationale (FI) på sin 16. Verdenskongres bød velkommen til en ny sektion i Rusland. Sektionen består primært af unge, der er aktive i fagforeninger og sociale bevægelser.

Styrket arbejde i Asien og Latinamerika
Siden sidste Verdenskongres i 2003 har FI styrket kontakten til socialister i Asien. I Filippinerne har vi bidraget til at åbne et center for uddannelse af aktivister i Manila. I Pakistan samarbejder vi med Labour Party of Pakistan (LPP) om en lignende skole.

LPP, der siden 2004 har haft status af permanent observatør i FI, har på få år har opbygget en revolutionær marxistisk og feministisk organisation på over 7.000 medlemmer. Heraf er godt 2.000 aktive i den mest urohærgede provins, North West Frontier, der grænser op til Kina og Afghanistan, og hvor Taliban og andre militante fundamentalistiske kræfter har huseret især siden invasionen af Afghanistan.

Verdenskongressen markerede også en styrkelse i Latinamerika, hvor der har udviklet sig en tættere kontakt til revolutionære socialister i bl.a. Bolivia og Venezuela. Dermed kan FI spille en rolle på trods af sin beskedne størrelse medlemsmæssigt, til at skabe kontakter og opsamle erfaringerne fra den venstredrejning, der sker i Latinamerika.

Anti-kapitalisme og klima
De to store diskussioner på denne 16. Verdenskongres var opbygningen af anti-kapitalistiske partier, som f.eks. Enhedslisten i Danmark og NPA i Frankrig, samt kampen for at knytte klimakampen til et grundlæggende opgør med kapitalistiske produktionsmåde.

Dertil kom to dages debat om analyse af den internationale situation, særligt i lyset af den kapitalistiske krise og i stigende grad militariserede verdensorden.

Verdenskongressen største politiske fremskridt var, at Fjerde Internationale nu har formuleret af en analyse af klimaforandringerne med bud på en strategi for klimakampen. På verdenskongressen blev der indarbejdet nogle ændringer, der understreger vigtigheden af en alliance mellem arbejdere i byer, på landet og oprindelige folk, der kæmper for at forsvare retten til jord og territorium mod multinationale selskaber. Her og nu opfordrede verdenskongressen til, at revolutionære bruger folkenes klimatopmøde i Cochabamba til at styrke en international mobilisering af sociale bevægelser for et antikapitalistisk svar på klimaforandringerne.

www.internationalviewpoint.org kan man læse artikler og vedtagelser fra verdenskongressen på engelsk.

Efterhånden som de bliver oversat vil de også blive tilgængelige på dansk på www.socialistiskinformation.dk og www.sap-fi.dk
Du kan bl.a. læse forslaget til klimavedtagelse på
Klima og socialisme: Kapitalistisk klimaforandring og vores opgaver: http://www.socialistiskinformation.dk/side.php?id=411

Nina Trige Andersen og Thomas Eisler deltog på Verdenskongressen. Sociaistisk Arbejderparti (SAP) er den danske sektion af Fjerde Internationale.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com