For 12 år siden havde Grafisk Kommunikation i HK 6000 medlemmer. I dag er der 8800 - en fremgang på 35 procent og dermed en stor succes med at organisere medlemmer. Men når vi nørder fag, ser vi så os selv som en del af noget større?

af Benedicte Toftegård

Maj-Britt Milsted er formand for brancheklubben af grafikere i HK. Hun er ikke i tvivl om opskriften: At klubben beskæftiger sig med et emne, der lige præcis fanger denne gruppe. Nemlig efter- og videreuddannelse, og en anden vigtig ting: At du kan være aktiv, uanset hvem du er, hvad du er, og hvor du er.

 

Maj-Britt oplevede dengang, grafikerne skulle forlade Grafisk Forbund i 2000 for at gå ind i HK. Det var lidt af et kulturchok, men som hun siger: ”De grafiske fag er ikke på retur, de har bare ændret sig fra kun grafik til tryk på papir til også at omfatte video, sociale medier og andre net-baserede medier.”

 

Hun fortalte om erfaringerne fra grafikernes organisering på et møde Café Fagligt Forår sidste år. Her er hendes opsamling fra mødet.

 

I gamle dage arbejdede grafikere som regel på større arbejdspladser med trykkerier eller tegnestuer, og dengang var overenskomstdækningen tæt på de 100 procent. I dag er det kun en tredjedel af vores medlemmer, som har en overenskomst. Ud af vores 8800 medlemmer har vi kun 35 tillidsfolk, så vi er nødt til at finde helt andre veje ind til medlemmerne.

 

Hellere freelancer end arbejdsløs

Et af vores store problemer er freelance-området. For nogle år siden havde jeg en snak med HK’s ledelse om det, som jeg opfattede som et stigende problem: At flere og flere kolleger kaldte sig freelancere og arbejdede uden fast ansættelse, men i stedet fra projekt til projekt eller som solo-selvstændige. HK slog det hen med, at det var ganske få procent af medlemmerne. Der var noget, som ikke stemte. Nu ved vi, at HK ikke havde indrettet sig, så man kunne registrere sig som freelancer, og at der også var meget lidt viden om området hos de ansatte i organisationen. Men det er også, fordi de fleste mennesker i dag helst vil undgå at kalde sig arbejdsløse. I stedet hedder det sig, ”at de lige er i gang med at starte et nyt projekt”, eller at de er ”freelancere”.

 

I HK’s statistik stod de bare opført som arbejdsløse. I virkeligheden var det reelt 17 procent, som forsøgte at forsørge sig på denne måde. Nogle fordi de elsker det, men rigtig mange fordi de var blevet arbejdsløse. Nu er HK blevet bedre til at forstå, at vi er nødt til at gøre noget for de her mennesker. Vi har fået indført, at der bliver sat penge af i kompetencefonden til freelancere, så de også kan efteruddanne sig. HK kan give hjælp til fakturering, forsikring og advokathjælp, og vi hjælper dem med at blive registreret som lønmodtagere gennem et fælles bureau ”Teknik og design”. I øjeblikket er vi nede på 12 procent, som kalder sig freelancere, fordi beskæftigelsen er høj.

 

Brug for fagligt fællesskab

Rigtig mange deltager i vores arrangementer, fordi de har brug for kolleger at sparre med. Ikke kun freelancerne, men vi har rigtig mange arbejdspladser, både private og offentlige, hvor folk arbejder helt alene, eller i en sammenhæng, hvor de er den eneste grafiker. De har alle sammen brug for et fagligt fællesskab.”

 

Vi arbejder målrettet med at invitere nye kolleger, der ikke er medlem af HK. ”Tag en kollega med”-princippet eller ”det første fix er gratis”. Men vi gør meget ud af at oplyse, hvor meget kurset/arrangementet koster og fortælle dem, at hvis de melder sig ind i HK, er det gratis, og de kan selv være med til at lave arrangementer for kollegaerne.

 

Frivilligt arbejde

Vi bygger vores klub på næsten udelukkende frivilligt arbejde. Vi har en enkelt faglig sekretær ansat i HK til at hjælpe os. Det betyder, at hver eneste krone, vi får ind til klubben, ryger tilbage til medlemmerne.

 

Hvis vi har lavet nogle fede faglige arrangementer København, og de ringer fra Sydjylland og siger: Sådan et vil vi også have. Så giver vi dem vejledning i, hvordan de selv kan gå i gang. Find et lokale, gør sådan og sådan. Vi stoler på folk, for de kan nemlig godt selv. I det hele taget er medlemmerne de bedste til at finde ud af, hvad vi selv har brug for.

 

I Århus har man nedsat et aktivitetsudvalg. I København har man nedsat en mere formel bestyrelse. Andre steder har man netværk. Det er helt frit, hvordan man vil organisere sig. Vi laver mellem 80 og 100 arrangementer om året. Vi kalder det fra Fra Medlem til Medlem. Det giver den fordel, at der aldrig er nogen, som brokker sig. ”Hvorfor er der ikke kaffe, og hvorfor er der kun æggemadder?” Man hundser ikke med aktivister, som laver arbejdet frivilligt.

 

Ved hvert arrangement er et medlem, der er medarrangør-vært ved arrangementet. Værten fortæller om Grafisk Kommunikation, og hvordan vi arbejder. Indimellem er den lokale afdeling også inviteret til at fortælle om fagforeningen, inden kurset går i gang. Vi har aftalt med de store afdelinger, at Grafisk Kommunikation betaler en krone til vores lokale arbejde for hver krone, den lokale afdeling betaler. Det giver både lokal forankring og flere penge til aktiviteter.

 

Det eneste problem er, at der er så stor søgning til vores kurser, så ikke alle kommer med. Det kan give noget utilfredshed, og træerne vokser jo heller ikke ind i himlen.

 

Flere muligheder for at være aktiv

Vi har altså stor opbakning, når det handler om at nørde fag. Udfordringen er, at folk er mindre interesserede i den fagpolitiske del af HK. De ser ikke rigtig sig selv, som en del af noget større. Hvis jeg opfordrer dem til at gå til generalforsamling i HK, svarer de: ”Vil du slå mig ihjel langsomt.” Og det selvom afdelinger prøver at gøre f.eks. generalforsamlinger mindre formelle. IMI (it, medie & industri ) i København har for eksempel indført både børnepasning og gruppesnak ved bordene efter beretningen.

 

Der er et dilemma her. HK bruger i dag 90 procent af sin tid på tillidsfolk og AMR. Det er skævt, når 1/3 af HK’s medlemmer ikke har en overenskomst. HK glemmer tit at invitere os af samme grund. Vores aktive regnes ikke for tillidsfolk, og det skønt vi måske er mere aktive end flertallet. Men hvis ikke du er valgt på en arbejdsplads, så regnes du ikke rigtig ind i organisationen.

 

Vi er nødt til at nytænke den måde, fagforeningen fungerer på, så der er flere muligheder for at være aktiv. Vi synes, vi styrker hinanden gennem opkvalificering, ved at snakke løn med hinanden, ved at skabe et fællesskab gennem faglig identitet. 4.500 medlemmer ud af 8800 deltager i et eller andet fagligt arrangement eller kursus i løbet af en treårig delegeret-periode i Grafisk Kommunikation. Det er jo ret vildt.

 

Men er det det samme, som at de vil bakke op om en faglig konflikt? Her er et dilemma. Så det her har vi valgt at have mere fokus på den kommende tid.

 

Artiklen er et uddrag af den tværfaglige debat på Café Fagligt Forår afholdt 22/11 2022 hos BJMF/3F København. Initiativet tager udgangspunkt i, at fagbevægelsen mister medlemmer, og at det haster med at ændre tilgangen til det at organisere. Vi har brug for at dele konkrete erfaringer med hinanden på tværs af fagforbund,

 

Vi bringer i den kommende tid historier fra andre arrangementer i Café Fagligt Forår. Læs tidligere historier her.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com