I morgen, lørdag d. 31. marts, har nationalistisk organisationer fra hele Europa besluttet sig for at mødes i Aarhus, for at diskutere den såkaldte islamisering af Europa. Som arrangører bag dette møde står en række danske højrefløjsorganisationer, men mest bemærkelsesværdigt står den engelske organisation, English Defence League, bag initiativet. En organisation der har gjort sig bemærket ved både at være ultranationalistisk i sine holdninger og udmeldinger og yderst voldelig i sin fremfærd. Det var blandt andet denne organisation, Andres Breivik har omtalt som et forbillede for den nationalistiske kamp.

af SAP's forretningsudvalg

Aarhus har gennem årtier været det danske fokus for højrefløjens aktiviteter. Byen har dannet udgangspunkt for alle nyere højrefløjsorganisationer af mere eller mindre voldelig karakter. Byens problemer med en aktiv højrefløj har også været til at tage at føle på. Med løbende mellemrum har vi hørt om overfald på venstreorienterede, indvandrere, homoseksuelle mm.
På trods af denne heftige aktivitet i Aarhus har det antiracistiske arbejdet været indsnævret til en mindre kerne af aktive venstreorienterede, som har arbejdet ihærdigt med at skabe opmærksomhed omkring højrefløjens aktiviteter. Med politiet og politikernes hjælp er det lykkes at sælge historien om, at problemerne i Aarhus skyldes en gensidig kamp mellem to yderliggående organiseringer.

Denne beskyldning har lagt en dæmper på forsøgene på at diskutere højrefløjsproblemet seriøst i Aarhus. Derfor også ekstremt glædeligt, at der i forbindelse med morgendagens møde er indkaldt til moddemonstration af initiativet ”Aarhus for mangfoldighed”. Også denne gang er det dog forsøgt at skabe tvivl om bredden i initiativet. Blandt andet har den amerikanske ambassade frarådet turister at være i nærheden af demonstrationen, af frygt for vold. Også en mindre organisation ved navn ”Oplys Aarhus” har omtalt demonstration og moddemonstration som to fløje, der opruster. Alle disse beskyldninger er dog gjort til skamme, og bag ”Aarhus for mangfoldighed” står en lang række faglige organisationer, elev og studenterorganisationer, politiske organisationer og organisationer fra indvandremiljøet.

Dermed er der åbnet for en politisk platform til at kunne diskutere det nuværende problem med højrefløjens aktiviteter i Aarhus, og der er skabt grundlag for et stort møde i morgen. Men endnu vigtigere er det lykkes at få arbejderbevægelsens organisationer til at gå med i det antiracistiske arbejde og derved også kunne etablere et mere fast netværk til bekæmpelse af højrefløjen og racismen i Aarhus, som inkluderer den brede del af arbejderklassen.
I det fremtidige samarbejde er det yderst vigtigt at der gives plads til de politiske diskussioner om, hvad det er, der ligger til grund for den stigende opbakning til højrefløjen. Her handler det især om at kunne diskutere problemerne i samfundet, påvise at problemet skyldes klassesamfundet og ikke indvandring, samt kunne pege på alternativer, i form af bedre socialpolitik, bedre forhold for arbejdsløse, bedre boligforhold, styrket integration mm.
For at kunne brede denne debat ud i offentligheden er det derfor yderst vigtigt, at de tilsluttende organisationer også gør deres for at tage debatten i eget bagland, på arbejdspladserne, uddannelsesstederne mm.

Foruden den politiske udvikling af den nye bevægelse, er et andet vigtigt element at understøtte en selvorganisering blandt de berørte indvandrergrupper, så disse kan medvirke i den politisk debat, formulere de problemer de oplever, men også direkte – og styrket – kunne vise modstanden mod racismen samt turde tage denne debat på arbejdspladsen mm.
Denne opbygning af selvorganiserede indvandregrupper er yderst vigtig for at kunne inkludere dem i højere grad i det antiracistiske arbejde og de faglige organisationer. Dette vil også udbygge sammenholdet i arbejderklassen og forståelsen af at stå på samme side. På samme måde vil det forpligte de faglige ledere i endnu højere grad til at tage problemet seriøst og arbejde med det som et forsvar for fælles interesser, og ikke som en ”hjælpende hånd” til undertrykte grupper.

Men første skridt for at kunne udvikle en sådan bevægelse, samt gøre den antiracistiske kamp til folkeeje, vil være at demonstrationen i morgen bliver en succes, som samler alle dele af arbejderklassen, dette vil også give fornyet styrke til at bekæmpe racismen i hele landet, med folkelige initiativer, som man også flere gange havde succes med i 90’erne.

Derfor skal der lyde en klar opfordring om at tage til Aarhus i morgen, og sikre en god oplevelse, samt vise den folkelige modstand mod racismen i alle dens afskygninger.
Der kører busser fra København. Arrangørerne har netop lejet bus nr. 9, så der er endnu engang mulighed for tilmelding!
Tilmeldinger, mere info mm. kan findes på Facebook-grupperne ”Aarhus for mangfoldighed” og ”København for mangfoldighed”

SAP’s forretningsudvalg, 30. marts 2012

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com