Den 22. maj underkendte den russiske Højesteret afgørelsen fra byretten i Sankt Petersborg, hvor Arbejdersammenslutningen af Tværregionale Fagforeninger (ITUWA) blev opløst (1). ITUAW havde appelleret sagen.

af Labour Start

Under høringen i Højesteret berettede fagforeningen om, at anklagemyndigheden i Sankt Petersborg aldrig havde sendt en liste over lovbrud eller forklaret, hvordan der kunne rettes op på disse. Anklagemyndigheden insisterede på den mest vidtgående straf, nemlig opløsningen af ITUWA, i stedet for at suspendere fagforeningens aktiviteter.

 

Anklageren argumenterede med, at der var tale om uoprettelige lovovertrædelser, der måtte føre til en opløsning. For det første angav fagforeningens vedtægter ikke, hvilke regioner fagforeningen opererer i, hvilket skulle være et brud på den lovmæssige anerkendelse som en interregional offentlig organisation. Derudover hævdede anklageren, at medlemmerne skulle være beskæftigede i samme branche, og at ITUWA ikke kun organiserede arbejdere, men også midlertidigt arbejdsløse, pensionister og studenter. Efter fagforeningens mening er dette ikke i modsætning til den eksisterende lovgivning.

 

Endelig fremførte anklagemyndigheden, at ITUWA brød loven om udenlandske repræsentanter (2) i forbindelse med politiske aktiviteter, ved for eksempel at offentliggøre materialer mod skattestigninger for lastbilchauffører, indsamle underskrifter for ændringer i arbejdsmarkedslovgivningen og at modtage støtte fra udlandet.

 

Fagforeningen pointerede, at de ikke var omfattet af lovgivningen om udenlandske repræsentanter, at offentliggørelse af materialer om vigtige samfundsspørgsmål var deres ret. Finansiering af aktiviteter gennem IndustriALL var målrettet og udført indenfor normal praksis for samarbejde med den internationale fagbevægelse. ITUWA har været tilknyttet IndustriALL siden 2007. (3)

 

Anklagemyndigheden forsøgte at overbevise Højesterettens dommere om, at opløsningen af ITUWA ikke var et brud arbejdernes rettigheder, men at den ville fremme dannelsen af en ny organisation, som imødekommer alle legale krav. Dommerne tog ikke disse argumenter for gode varer og annulerede den tidligere beslutning.

 

ITUWA holder en kongres i efteråret for at udvikle en ny position om fagforeningens aktiviteter og vil måske ændre vedtægterne.

 

Alexey Etmanov, ITUWAs formand udtaler:

 

”Tillykke til alle med denne sejr! Det er en sejr for hele fagbevægelsen, herunder IndustriALL, det russiske LO, såvel som alle fagforeninger i Sammenslutningen af Uafhængige Fagforeninger i Rusland (FNPR), som alle støttede os. Men vi har vundet et slag – men ikke krigen. A luta continua! Vi vil ikke tillade ødelæggelsen af fagforeningerne, vores styrke er enhed og solidaritet.”

 

Kemal Özkan IndustriALLs vicegeneralsekretær udtaler:

 

Vi hilser Højesterets afgørelse velkommen. Den bekræfter, at ITUWAs aktiviteter altid har været udtryk for et ægte, legitimt og lovligt fagforeningsarbejde. Det er bare ikke nok for os. Vi forventer, at de russiske myndigheder ændrer den nuværende lov om ikke-kommercielle organisationer, så man undgår sådanne angreb mod fagforeningerne og garanterer et juridisk grundlag for deres aktiviteter.”

 

Noter:

  1. Retssagen i Sankt Petersborgs byret var omtalt i Socialistisk Information 23. februar 2018
  2. Loven om udenlandske repræsentanter kræver, at alle ikke-statslige organisationer, der modtager finansiel støtte fra udlandet, lader sig registrere. (Se nærmere herom i Kristelig Dagblad 10.1.2013)
  3. IndustriALL blev stiftet i 2012 i København. Det er en international faglig indenfor industri, minedrift og energi. Den organiserer 50 millioner arbejdere. I Danmark er CO-Industri og IDA – Ingeniørforeningen – medlemmer.

 

Artiklen er oversat fra labourstart.org 23.05.18 af Leif Mikkelsen

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com