I forbindelse med vedtagelsen af Enhedslistens grønne program bekræftede årsmødet Enhedslistens vilje til at deltage i opbygningen af en international og aktivistisk klimabevægelse med fokus på at forhindre yderligere udvinding af fossile brændstoffer. I sommermånederne drejer det sig om to lejre - i henholdsvis Tjekkiet og Holland.

af SAPs Forretningsudvalg

Kapitalismen har gjort fossile brændstoffer og udvindingen af disse (ligesom næsten alt andet) til genstand for privat ejendomsret og skabelse af profit. De fossile brændstoffer, der er udvundet, vil nødvendigvis blive forbrugt, fordi udvindingen ellers fremstår som en tabt investering. Det sker på trods af, at det er alment anerkendt at brugen af fossile brændstoffer er den væsentligste kilde til klimaforandringer, og at 80 procent af de nuværende reserver derfor ikke må udvindes.  Det er således bydende nødvendigt at stoppe udvindingen selv, således at kilden til denne tåbelige logik ophører. Blokering og besværliggørelse af udvinding, transport og afbrænding af fossile brændstoffer sætter politisk fokus på og lægger et pres bag kravet om et stop, og er samtidig med til at gøre dette område mindre attraktivt for investorer.

 

Blokader og forstyrrelser vil ikke i sig selv forandre samfundet, men de vil udfordre en række af de afgørende logikker bag kapitalismens afhængighed af de fossile brændstoffer. Samtidig er aktionerne i sig selv retfærdiggjort i at forhindre udvindingen og forbruget af bare et enkelt kilo kul, en enkelt liter olie eller en eneste kubikmeter gas, da det i sig selv er med til at bekæmpe klimakrisen. Derfor er disse aktioner, særligt på internationalt plan, mødested for et bredt og afgørende udsnit af klimabevægelserne.

 

Kulminer i Tjekkiet og gasudvinding Holland

Enhedslisten har (sammen med SUF) tidligere deltaget i aktionen Ende Gelände i Tyskland og vil på baggrund af disse erfaringer i år deltage i to aktioner. Den første er lejren Limity Jsme – Vi er Grænsen – i Tjekkiet, der protesterer mod minedrift i det nordlige Böhmen. Denne lejr er særligt vigtig i arbejdet for at skabe forbindelser ind i Central- og Østeuropa. Lejren finder sted allerede i slutningen af denne måned, den 27. juni til 1 juli.  https://limityjsmemy.cz/en/

 

Den anden er klimalejren og aktionen Code Rood i Holland, der finder sted den 24. til 31. august. Her er det planen at blokere for den fortsatte udvidelse af naturgasudvindingen omkring Grönningen. Sidste år gennemførte Code Rood en blokade af en af Hollands største oliehavne, og i år har man i samarbejde med lokale beboere forberedt aktioner mod udvindingen af naturgas, der i sig selv påvirker lokalbefolkningens liv negativt i form af jordskælv. Selve aktionen vil finde sted d. 28. august, og det vil være muligt at deltage her uden at tage del i lejren.  https://code-rood.org/index.php/en/success-code-rood/

 

Enhedslisten bakker op om den danske mobilisering til lejren og har bidraget økonomisk til, at det er muligt at tage organiseret del i aktionerne. Det vil vi opfordre til at gøre. Samtidig vil vi opfordre til, at der gøres et grundigt arbejde for at få spredt erfaringerne og kontakterne, der opnås ved disse begivenheder, således at flere og mere effektive aktioner kan blive organiseret i fremtiden.

 

SAP’s forretningsudvalg, den 10. juni 2018

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com