Workshop v. Anne Hegelund, socialrådgiver/uddannelseskonsulent i Jobcenter Aarhus og folketingskandidat for Enhedslisten og Bodil Olsen, folkeskolelærer: Hvordan agerer offentligt ansatte socialisters i en verden defineret af New Public Management, konkurrencestatsteori og individualisme?

af PS-gruppen

I denne workshop vil vi give vores bud på, hvilke udfordringer vi som offentligt ansatte står overfor, og hvordan vi som socialister kan håndtere dem.

Workshoppen kommer til at bestå af et oplæg om følgende aspekter:
1) De offentligt ansattes rolle og funktion i samfundet
2) De offentligt ansattes dagligdag og arbejdsvilkår bl.a. i fht. ytringsfrihed, topstyring, faglighed og professionsetik.
3) Krydspresset på de offentligt ansatte socialister (m.fl.?)
4) Fagligt arbejde.
5) Politisk organisering.

Herefter arbejde vi med ”cases” via rollespil/forumteater og udvikler konkrete bud på, hvordan vi som socialister kan være med til at skabe forandring (eller bare overleve?) hverdagen som offentligt ansatte.

Oplægget vil tage udgangspunkt i Anne Hegelunds bachelorprojekt, Konfliktteoretisk praksis på beskæftigelsesområdet. Du kan få et print af resuméet på Påskeseminaret.

Denne workshop og meget andet kan du opleve på Socialistisk Påskeseminar.

Mere information om pris, program og andet om Påskeseminaret på Facebook samt på Socialistisk Information.

Se hele programmet her.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com