Onsdag den 18 juni sluttede 16 dages strejke blandt svensk togpersonale. Truslen om omfattende sympatistrejke fik arbejdsgiverne til at indgå forlig.

af Åge Skovrind

Konflikten handlede om ansættelsesvilkår, men var også et direkte svar fra fagforeningens side på, at togfirmaet Veolia varslede fyring af 252 togkontrollører og lokoførere med henvisning til arbejdsmangel. Samtidig blev de fyrede tilbudt at søge deres stillinger igen, men nu på deltids- eller vikarkontrakter, hvilket ville indebære både mere usikre ansættelsesforhold og dårligere løn.

Strejken sluttede med et kompromis. Lønnen for timelønsansatte skal på hele aftaleområdet forhøjes fra startløn til gennemsnitslønnen for den pågældende faggruppe. Fagforbundet SEKO, som organiserer togpersonalet, ser aftalen som en sejr:

– Det bliver mere fordelagtigt at fastansætte i stedet for hyre folk på timebasis, fordi aftalen giver kraftige lønstigninger til timeansatte, siger forbundssekretær Valle Karlsson.

Arbejdsgiverorganisationen Almega er mindre tilfreds. I den lokale aftale om Øresundforbindelsen er man blevet enige om at begrænse antallet af timeansatte til 5 procent af det samlede antal produktionstimer. Til gengæld lover fagforeningen at samarbejde om mere effektive arbejdsskemaer.

Strejken udløste en omfattende mobilisering blandt medlemmerne og nød bred støtte i befolkningen. Ugen før aftalen kom i hus varslede SEKO sympatistrejke for 700 medlemmer i Stockholms pendlertrafik, som hver dag transporterer 300.000 rejsende. Flere andre forbund havde også varslet sympatikonflikter på forskellige områder, som skulle træde i kraft 1. juli

– En fortsat og udvidet strejke ville have fået konsekvenser uden proportioner. Derfor var vi nødt til at acceptere en aftale, som ikke er god, siger Beata Hammarskiöld, Almegas forhandlingschef. Hun siger, at højere løn til de timeansatte bliver betalt af de fastansatte, som afstår fra en del af deres lønstigning.

Veolia er et multinationalt fransk firma, der beskæftiger sig med vandforsyning, affaldshåndtering og transport. I 2011 overtog Veolia den svenske del af Øresundstoget, efter det økonomiske kaos i DSB First. I Sverige står Veolia også for andre bus- og togstrækninger. I Danmark har Veolia tidligere haft en række busforbindelser under navnet Connex.

Da Veolia vandt opgaven med at stå for togdriften, bød de 53 millioner svenske kroner lavere end nærmeste konkurrent. De forhold, som SEKO strejkede imod, er den logiske konsekvens, når stat, regioner og kommuner udliciterer offentlige opgaver til private firmaer, som presser løn- og arbejdsforhold ned for at vinde opgaven. Derfor var SEKOs strejke vigtig og principiel. Strejken fik støtte fra en lang række svenske og internationale fagforeninger, herunder det Europæiske Transportarbejderforbund ETF og Dansk Jernbaneforbund.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com