content-picture.php

Claus Buster og Jakob ”Nero” Mathiassen har med bogen ”Kamppladser” begået en politisk dokumentar om ændringerne på det danske arbejdsmarkedet siden EU’s udvidelse i 2004 og frem til i dag, der udmærker sig ved at være begavet i sin form og relevant og særdeles aktuel i sit indhold.

af Mads Wilmann

Forfatterne har valgt at fokusere på den del af det danske arbejdsmarked, der har været mest præget af EU’s udvidelse, nemlig byggebranchen.

Forfatterne gør det fra begyndelsen klart, at bogen er skrevet med det formål at oplyse om Østudvidelsens konsekvenser.

Bogens kapitler skifter mellem beretninger fra arbejdskampe på arbejdspladser og dertil hørende baggrundsnotater, der inddrager de relevante politiske aftaler, statistik, lovgivning m.v. – en lidt utraditionel form, der fungerer, og giver læseren en mulighed for at koble disse arbejdskampe mellem lønarbejdere og arbejdsgivere sammen med den generelle historiske og politiske udvikling.

Gennem beretningerne føres man, med visse spring i tiden, helt frem til nutiden, hvor særligt sagen om metrobyggeriet kommer under lup.

Prognosen der slog fejl
En af de første pointer, der slås fast, er, hvordan alle eksperterne tog fejl med hensyn til omfanget af indvandringen; hvordan disse eksperter med daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort i spidsen – bevidst eller ubevidst – havde voldsomt undervurderet omfanget og talte sagen om Østudvidelsens betydning ned.

Da indvandringen fra andre EU-lande til Danmark senere viste sig at blive meget større end forventet – og Østaftalen ikke slog til – betød det et slaraffenland for arbejdsgiverne med meget fri adgang til at bestemme løn- og ansættelsesforhold for de udenlandske arbejdere. De faglige organisationer led af kapacitetsproblemer og kunne ganske enkelt ikke stå klar alle steder og regulere en stadig voksende arbejdsstyrke, der samtidig blev mere heterogen og international.

Vekslende kampskridt
Forfatterne dokumenterer, at det kendetegnende for denne periode har været, at fagforeningerne har måtte ændre deres tilgang rigtig mange gange, i erkendelse af, at de havde svært ved at sikre, at der blev udbetalt løn på danske vilkår til de mange arbejdstagere, der kom til Danmark.

Et eksempel var, at man begyndte at gå målrettet efter at få overenskomsterne på plads ved hjælp af blokader, sympatistrejker m.v., hvilket faktisk også lykkedes en del gange. Men i erkendelse af, at overenskomsterne ikke blev overholdt – der var ikke nogen medlemmer til at kontrollere dem – gik man over til et princip om: ”medlemmer først – overenskomster dernæst”

En fagbevægelse i undertal
Bogen efterlader et indtryk af et byggearbejdsmarked, der er det rene vilde Vesten, og hvor de faglige organisationer har taget kampen op, selvom de i grunden har følt sig prisgivne af omstændigheder.

Der vindes kampe, og der tabes kampe; men det største tab er alle de kampe, der ikke bliver kæmpet, på grund af manglende kapacitet i de faglige organisationer, der ganske enkelt ikke kan følge med.

En af konklusionerne i bogen er, hvordan den største udfordring nok også samtidig er opskriften på sejr. At organisere de udenlandske arbejdere på samme niveau, som de danske lønarbejdere er organiseret. Først her er der reelle muligheder for at vinde kampen om lønnen, på EU’s indre marked.

Godt redskab
Forfatterne har med bogen skabt et godt redskab for venstrefløjen, måske især de fagligt aktive. Det store og omfattende dokumentationsarbejde sammenholdt med beretninger om arbejdskampene og de taktiske overvejelser forbundet hermed, giver et meget solidt grundlag for at forstå problematikkerne på det danske arbejdsmarked som følge af udvidelsen.

Skal man hurtigt sætte sig ind i emnet på en eftermiddag, så er denne bog klart det bedste bud.

Det sidste kapitel indeholder en interessant perspektivering med forskellige vinkler på, hvordan man kan gribe kampen an fremover. Et glimrende bidrag i en tid, hvor venstrefløjen må afklare med sig selv, hvad man egentlig mener om udenlandske arbejderes ret til børnecheck, SU og andre sociale ydelser.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com