PÅ Verdens Sociale Topmøde i Belem, Brasilien i januar 2009 mødtes 110 delegerede i et Økosocialistisk Netværk.

af Finn Kjeller

Utallige seminarer, fællesmøder og workshopper blev afholdt under Verdens Sociale Topmøde, der fandt sted i Belem, Brasilien, i slutningen af januar 2009. De understregede betydningen af en økosocialistisk tilgang til det 21. århundredes kampe. På den baggrund mødtes 110 delegerede dagen efter verdensforummets afslutning til det andet møde i det Økosocialistiske Internationale Netværk.

Deltagerne kom fra femten lande i Latinamerika, Europa, Afrika m.m. og repræsenterede et halvt hundrede miljø- og partipolitiske grupper og -organisationer. For første gang var også repræsentanter for de indfødte folk i Peru med i diskussionerne – bl.a. den gamle revolutionære bondeleder Hugo Blanco, som påpegede, at de indfødte samfund i Latinamerika har kæmpet i 500 år for de samme idealer som økosocialismen, nemlig kollektivisme og respekt for Moder Jord.

Sammen diskuterede de økosocialismens betydning i kampene for samfundsforandring og stiftede en økosocialistisk koordinering. Grundlaget for koordineringen er et nyt økosocialistisk manifest, The Belem Ecosocialist Declaration.

Manifestet indledes med et citat af den bolivianske præsident, Evo Morales:
"Verden lider af klimaforandringens feber, og sygdommen er den kapitalistiske udviklingsmodel."
Derfor sigter den økosocialistiske bevægelse mod at forhindre klimakatastrofen og den kapitalistiske miljøødelæggelse i almindelighed, og at opbygge et radikalt og praktisk alternativ til det kapitalistiske system.

"Økosocialismen foreslår radikale omlægninger i energisystemet, transportsystemet, fødevareproduktion og "de nuværende mønstre for produktion, forbrug og byggeri, som er baseret på spild, indbygget forældelse, konkurrence og forurening".

Manifestet er også en en appel til aktion, for "miljøødelæggelsen stoppes ikke i konferencesalene og traktatforhandlingerne: Kun brev folkelig aktion kan gøre en forskel".

Mødet i Belem diskuterede, hvordan organisationerne i de enkelte lande kan engagere sig i de aktiviteter, der blev lagt op til på verdensforummet, navnlig demonstrationen over for klimatopmødet i København i december 2009. En koordinering, der afspejler de forskellige holdninger i netværket, blev nedsat, og de umiddelbare opgaver fastlagt. Netværket vil bl.a. markere sig med en løbeseddel til København, udarbejde en kortere udgave af manifestet og udgive en mere detaljeret pjece om økosocialisme.

Læs mere:
Ecosocialist International Network: http://ecosocialistnetwork.org/
Climate and Capitalism: http://climateandcapitalism.com/?cat=43

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com