content-picture.php

Stadigt oftere støder vi på begrebet økosocialisme, men hvordan forholder økosocialismen sig til den klassiske socialistiske teori?

af PS-udvalget

I denne skolingsworkshop vil vi gennemgå en række af de klassiske marxistiske begreber og sætte dem i forhold til en teoretisk ramme, hvor klimaet og menneskets forhold til naturen er medtænkt.

Vi forsøger at spore marxistisk metode ind i diskussionen af klima, natur og socialisme nu og i fremtiden.
Workshoppen henvender sig særligt til kammerater, der – unge som gamle – føler, at de mangler indføring i marxistisk teori. Peter Saxtrup holder oplæg i denne workshop.

Dette og meget andet kan du opleve på Socialistisk Påskeseminar.

Mere information om pris, program og andet på Facebook samt på Socialistisk Information

single.php