content-picture.php

Uligheden øges i verden, den øges i Danmark - og blandt ældre ser man den samme tendens. Regeringen vil have pensionsalderen sat op med henvisning til længere levealder - uden hensyn nedslidning og sygdomme, eller hvordan situationen i øvrigt er for den kommende pensionist.

af Svend Vestergaard Jensen

Mange – en tredjedel af pensionisterne har ingen væsentlig arbejdsmarkedspension udover den meget begrænsede folkepension. Hver tredje ældre får kun folkepensionens grundbeløb. Og bor pensionisten sammen med en anden eller flere, får denne kun folkepensionens grundbeløb på godt 6000 kroner før skat.

Stadig flere mennesker i det danske samfund bor alene. I storbyerne er omkring 60 procent af boligerne beboet af en enkelt voksen. Op mod 50 procent af alle ægteskaber ender i dag i skilsmisse – uanset aldersgruppe. Skilsmisseprocenten er steget med 59 procent fra 2010 til 2016 for ældre over 60. Så forhold opløses, nye dannes og mange ældre lever alene – selvvalgt eller efter ægtefællens død. Men vælger man at flytte sammen med en anden eller andre, straffes det. Det koster økonomisk.

Ensomhed kunne brydes, hvis samfundet opmuntrede til det. I stedet gør man det modsatte. Det gælder ikke mindst for folk oppe i alderen. Hvis man flytter sammen, straffes folkepensionisterne. Folkepensionens tillægsbeløb, som udgør halvdelen af folkepensionen, bortfalder for begge. Og alle tilskud, som en enlig kan få, forsvinder. Boligsikringen, hvis de bor til leje, bliver også reduceret. En enlig kan modtage boligsikring til 65 kvadratmeter, to kan til 85. Det vil sige, at hvis et par flytter sammen bliver beløbet væsentligt mindre.

Frigør boliger
Derfor er det ikke ligefrem lukrativt at flytte sammen. Det bliver derimod straffet, i stedet for at belønne, at ældre flytter sammen, og derved frigøre adskillige boliger. Samtidig er der i byerne stor mangel på boliger, almindelige mennesker kan betale.

Når folk oppe i alderen finder kærligheden eller vælger at bo sammen med en anden eller andre, så overvåger "systemet", om de nu sover sammen eller spiser sammen – det såkaldte "dyneløfteri". De ældre er nervøse for, hvornår de begår socialt bedrageri. Det er uværdigt for ældre medborgere, der ellers har været lovlydige samfundsborgere hele deres liv, at de pludselig skal blive konfronteret med denne kontrol, som bygger på et skøn, og ikke på faste regler i lovgivningen. Pensionisterne bliver usikre. Reglerne er ganske enkelt for uklare.

Sundhedspolitik
Ud over at der kommer mange flere ledige boliger, hvis reglerne bliver lavet om, så øger det også livskvaliteten, viser undersøgelser. Det sparer sundhedssystemet for enorme summer. Undersøgelser viser, at specielt enlige mænd får et anderledes liv. Det bliver forlænget med flere år. Mænd, der bor alene, dør syv år tidligere end gennemsnittet, viser en undersøgelse fra Forum for Mænds Sundhed.

Bor en mand sammen med en kvinde, eller under andre ikke-alene-bosituationer, får de et anderledes liv. Det bliver forlænget med flere år. Kvinden vil eksempelvis være opmærksom på at sende manden til lægen i tide, hvis der viser sig et symptom på et eller andet sundhedsproblem. Når ældre spiser sammen, får de mere livskvalitet og bedre ernæring. Det bryder også ensomheden, som er et stort samfundsmæssigt problem. Undersøgelserne viser også, at ægtefolk eller samboende generelt lever længere og bedre. Det er ikke nødvendigvis billigere at bo sammen med en anden. Bedre livskvalitet koster også.

Enlige mænd over 65 år er yderligere udsatte, når det drejer sig om sociale begivenheder som for eksempel selvmord. Ensomhed er tillige mere udpræget. 5 gange højere end kvinder i denne aldersgruppe. Samvær med andre er forudsætning for et længere liv.

Gå til kommunen?
Folkepensionen er en rettighed for alle, uanset andre pensionsordninger, som folk har lavet gennem deres arbejde eller som privat pensionsopsparing. Tusinder er helt afhængige af folkepensionen – grundløbet og tillægsbeløbet – samt andre ydelser. For folkepensionister er der ikke længere egentlige pensionsmedarbejdere i kommunerne, der kan lave råd og vejledning.

Alt går nu gennem det digitale system – ansøgning og udbetaling foregår gennem Udbetaling Danmark – et sted i riget, i Hillerød. Fx en række spørgsmål, man har, hvilke tilskud man kan få, nu når folkepensionen er så lav. I kommunerne kan folkepensionisterne søge tilskud, adskilt fra Udbetaling Danmark. Kan den enkelte pensionist gennemskue regelsættet, systemet og søge det, der er brug for, når der nu ikke er pensionsmedarbejdere i kommunen, der tager sig af hele området?

Folkepensionen op
Ved at betragte det enkelte menneske som et individ og ikke reducere indkomsten, når to eller flere flytter sammen, kan der frigøres tusinder af boliger og ikke mindst opnås et bedre liv for tusinder af mennesker i den modne alder. For eksempel i de store byer, hvor der er hård boligmangel. Den enkelte pensionist må betragtes som et enkelt individ og ydelsen – folkepensionen – ud fra denne betragtning, altså ingen beskæring af den på grund af boligsituationen.

For at modgå yderligere ulighed i alderdommen må der gives en ordentlig folkepension. Den må forhøjes – ligesom den må bestå af grundløb og tillægsbeløb samt tilskud efter behov. Brøkdelpensionerne må ligeledes afskaffes. Dette uanset boligsituation – om man bor sammen med en anden, flere eller er enlig. Alternative boformer – også for ældre må igangsættes. Pensionsalderen skal ikke sættes op. Det må være frivilligt, om folk vælger at arbejde, efter de eksempelvis er 65 år.

Fagforbundet 3F kører netop i disse uger en underskriftskampagne Fair Pensionsalder mod regeringens forsøg på at forhøje pensionsalderen. 3Fs kampagne må understøttes. Andre fagforeninger må også op af hullerne, og kæmpe for ordentlige forhold for folk, der har et langt arbejdsliv bag sig og et mangeårigt medlemskab af arbejderbevægelsen.

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com