Nu er det jo ikke alle, der er i deres mest skarpe hjørne på en nytårsdag. Så der var sikkert en hel del gode socialister, der bare glædede sig over, at hyldest til ”fællesskab” og ”sammenhold” var hovedtemaet i Statsministerens nytårstale 2021. Men når en arbejdsgiver eller en politiker snakker fællesskab med sætningen ”Vi er alle i samme båd”, skal man vogte sig. For så handler det altid om at dække over, at du skal ro hurtigere, for at andre kan fortsætte med at berige sig.

af SAPs Forretningsudvalg

”Alle har ofret noget. Alle har ydet deres. Vi er alle i samme båd.” Lige netop det sagde Mette Frederiksen – og glædede sig over ”viljen til at finde fælles løsninger” ifm. 14 trepartsaftaler og striben af mere eller mindre enstemmigt vedtagne hjælpepakker. Hvorefter hun jublede over, at ”arbejdsløsheden er steget mindre end forventet”.

 

Klasse-”fællesskab”
Men det er faktisk ikke sandt, at alle har ofret og ydet.

 

Aktionærerne ser tvært imod ud til at have scoret rekordhøje gevinster set over hele året 2020. Som Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg fra Danske Bank, så smukt udtrykker det til Ritzau Finans: ”Selv om 2020 har været et ’bearmarked’ for menneskeheden, har det paradoksalt nok været et ’bullmarked’ for aktier.” 14% er kurserne steget globalt, vurderer han, og det danske C25-indeks leverer et samlet afkast på hele 33,7%.

 

Lars Skovgaard Andersen lægger ikke skjul på, at aktiegevinsterne verden over (ud over vaccinen) især kan tilskrives en ”massiv støtte fra regeringer og centralbanker”.

 

Så de danske hjælpepakkers formentligt trecifrede milliardbeløb, finansieret af den statskasse, som almindelige skatte- og momsbetalere er de væsentligste bidragydere til, har direkte og indirekte holdt hånden under kapitalisterne, så corona-rædsels-året 2020 generelt har været et godt år. For dem, altså.

 

Især de allerrigeste har gjort det godt – ved at købe op, da aktierne faldt i foråret, og score kassen, da kurserne steg igen i efteråret. Bare fra april til oktober voksede verdens milliardærers formuer på den måde med 27,5% (iflg. The Guardian).

 

Det er ikke alle, der har haft lige så meget glæde af ”fællesskabet”. Ganske vist er der utvivlsom en betydelig gruppe lønmodtagere – 200.000 mennesker – der har haft glæde af lønkompensationen. Men der er også en stor gruppe, der alligevel er havnet på dagpenge. Disse blev spist af med en frisk opfordring til at efteruddanne sig: ”Gør det. Det kan være din vej ud af krisen.”  Ja, tak. Men i mange tilfælde skal voksne mennesker – måske endda forsørgere – klare sig med en SU, der dårligt rækker til andet end huslejen, når de vil tage en kompetencegivende efteruddannelse, som varer mere end sølle 6 uger.

 

Endnu værre er det gået store grupper på det såkaldte ”prekære arbejdsmarked”: ansatte på marginal deltid (under 15 timer pr. uge), tidsbegrænset ansatte, freelancere, vikarer og platformsarbejdere, der tilsammen omfatter op mod en tredjedel af de beskæftigede. Mange af disse har set hele deres indtægtsgrundlag forsvinde fra dag til dag – uden kompensation.

 

Heller ikke når man taler om udsættelsen for smitte, har ofrene på fællesskabets alter været lige store for alle. Aktionærerne har således i tryghed kunnet trille ud til fritidshuset på landet i deres Mercedes for at klare deres virtuelle forpligtigelser derfra. Mens industriarbejdere, butikspersonale, skolelærere, sosu’er, pædagoger osv. har måttet risikere helbredet på arbejde – og måske endda også i den kollektive trafik.

 

Hvis man skal blive i bådbilledet, må man konkludere, at nogen har nydt sejlturen på dækket, andre har knoklet ved årerne med fødderne i vand – og ganske mange er blevet kylet overbord.

 

Fællesskab – for nogen…
Og når nu talens hovedtema er sammenhold og fællesskab, må vi også have med, hvem der overhovedet er med i Mettes fællesskab. Det er nemlig ikke alle og enhver, må man forstå.
Da hun nærmer sig de politiske fremtidsplaner for ”fællesskabet”, finder hun nemlig anledning til at understrege, at ”vi” må ”stå fast på vores danske værdier.” Et vigtigt element i disse ”danske værdier” er åbenbart, at man, hvis man ikke kan få et arbejde og forsørge sig selv, ”til gengæld for sin ydelse – får pligt til at bidrage med, hvad der svarer til en almindelig arbejdsuge på 37 timer”. Som et led i ”integrationsindsatsen”.

 

”Vi” i Mette Frederiksens dansker-fællesskab mener åbenbart, at denne særlige danske værdi – at skulle på straf-arbejde uden overenskomst for sin integrationsydelse, kontanthjælp e.l., hvis man er arbejdsløs – kun skal gælde for flygtninge og indvandrere…

 

Det kan vel dårligt forstås anderledes end at en af de bærende værdier i Mette Frederiksens ”fællesskab” er, at etniske minoriteter skal behandles på en anden og dårligere måde end ”danskerne”. Og det ligner mere ordbogs-definitioner på diskrimination end på fællesskab.
Når Mettes fællesskab end ikke kan rumme alle dem, der bor i Danmark, er det ikke overraskende, at resten af verden stort set er fraværende i hele nytårstalen…

 

Fællesskabets penge skal bruges til fællesskabets interesser
Til gengæld bliver der så plads til noget så skammeligt som selvros i forhold til klimaindsatsen. ”Ikke så ringe endda”, kalder hun det – og hævder såmænd, at dette er et jysk understatement.
Men det er lige præcis, hvad det er: Ringe. Meget ringe. Og det er endda også udtrykt på jysk.
Især når man tænker på, hvilke muligheder (og behov) der – mere åbenlyst end nogensinde før – har været for at bruge de enorme midler fra ”fællesskabets” kasse: Til en målrettet klima-ombygning af samfundet – i stedet for til en blind profit-støtte og genopretning af den kapitalistiske vækstøkonomi.

 

Dét ville være i fællesskabets interesse!

 

Vel at mærke ikke Mettes forløjede dansker-fællesskab, der sætter kapitalisterne for bordenden (også når der laves klimaplaner) og ekskluderer de etniske minoriteter. Men derimod et fællesskab af hele den almindelige befolkning, der både bygger på solidaritet med hinanden og med resten af verden.

 

SAP’s Forretningsudvalg, den 4. januar 2021

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com