For et par uger siden udtalte 3F’s formand, Poul Erik Skov Christensen, at Helle Thorning-Schmidt lød, som om hun talte fra en anden planet.

af Michael Voss

Anledningen var, at hun varslede reformer, der skal øge arbejdsudbuddet midt i en arbejdsløshedstid. Med nytårstalen er jeg nu endegyldigt blevet overbevist om, at hun kommer fra en anden planet, at hun tilbringer det meste af sin tid på en anden planet, og at hun ikke har brugt meget tid på at sætte sig ind i forholdene på denne del af planeten Jorden.

For jer, der hverken så eller læste talen, har jeg fundet nogle citater fra talen frem.

”Vi danskere tror på, at Danmark er et godt og solidarisk land.””Vi skal holde fast i og udvikle det Danmark, vi holder af. Et trygt land, hvor vi tager os af hinanden.”

I dette Danmark tager regeringen sig af de svageste ved at forringe førtidspension, fleksjob og smide folk ud af dagpengesystemet.

”Lighed. Frihed. Tryghed. Det er de grundlæggende værdier, som vores fællesskab bygger på.”
”Det er et fællesskab, hvor vi tager ansvar for hinanden, også under krisen.”

I dette Danmark tilraner den rigeste procent af befolkningen en stadig større del af den samlede formue, og forskellene mellem højtlønnede og lavtlønnede vokser, også i det offentlige.

”Flere virksomheder har det svært. Utryghed får os til at holde på pengene”

I dette Danmark er problemet ikke, at almindelige mennesker holder mere på de færre og færre penge, de har til rådighed, men at virksomhederne har iværksat en investeringsstrejke. De ophober overskuddene i virksomheden eller udbetaler dem til aktionærerne.

”Nullernes overflod kommer ikke igen.”

I dette Danmark var det ikke alle, der levede i ”overflod” i 00’erne. Det mindretal, som for alvor scorede kassen, blev reddet af bankpakker, og lever stadig i overflod.

”Jo, det var oliekrisen dengang i 70’erne. Krisen kom udefra. Den satte den vestlige verden i stå.”

På denne planet var krisen godt på vej i den kapitalistiske økonomi flere år før den såkaldte oliekrise, der blot var den – tilfældige – udløsende faktor.

”Danmark er et land med stor lighed. Hverken køn, bankkonto eller familiebaggrund må stå i vejen for vores muligheder. Vi har en stor frihed hver især. På den måde får vi flere talenter i spil.”

I dette Danmark bliver det sværere og sværere at bevæge sig fra én samfundsgruppe til en anden. Den sociale mobilitet bliver mindre og mindre, og den sociale arv betyder mere og mere.

”I det nye år er der udsigt til, at det langsomt vil vende. Ikke meget, men dog en fremgang.”

I dette Danmark forudser regeringsøkonomerne altid og uden undtagelse, at det bliver bedre til næste år. Som efter en manual bliver de og politikerne overraskede ved årets slutning – som Margrethe Vestager gjorde for et par uger siden.

”Vi hjælper de mennesker, der er kommet i klemme, fordi de har opbrugt deres dagpengeret eller er tæt på det. De får tilbud om uddannelse. Bedre muligheder for jobrotation. Og det bedste er selvfølgelig, hvis de kommer i arbejde. Det er en vanskelig opgave. Men vi forsøger at løse den i fællesskab.”

I dette Danmark nægter folketingsflertallet at investere i nye jobs. De vedtager akutpakker, der ikke har nogen konsekvenser, og de smider folk ud af dagpengesystemet, mens de trøster dem med en discount-forsørgelse i et halvt år.

”Tiden er ikke til store lønstigninger.”

I dette Danmark stagnerer arbejderklassens realløn stagneret, og der er udsigt til faldende realløn. Til gengæld fortsætter de store lønstigninger til direktører og bestyrelsesmedlemmer.

”Vi skal bevare børnenes lyst til at lære. Alle børn skal blive dygtigere. Det vigtigste for, at det kan lykkes, er selvfølgelig skolens lærere.”

I dette Danmark skal lærerne gøre børnene dygtigere ved at forberede sig mindre.

”EU er ikke perfekt. Men vi skal huske på, at uden EU ville hvert land stå alene.”

I dette Europa har vi et EU, der banker sydeuropæiske lande ud i social nød. I et halvt år var det en Helle Thorning-Schmidt, der på EU’s vegne førte stokken over for Grækenland.

”Jeg vil sige tak til vores soldater i Afghanistan. Vi er stolte af jer.”

På denne planet har det danske folketing sendt soldater på en meningsløs mission, der gør Taleban stærkere og stærkere. Folketinget bør ikke være stolte. De bør skamme sig over for soldaterne.

Jeg har aldrig troet på ufo’er og marsmænd eller -kvinder. Derfor synes jeg, jeg er nødt til at overveje, om der er andre forklaringer. Fire dage efter talen kan jeg kun komme på én anden mulighed: Denne Helle Thorning-Schmidt er født i Danmark. Hun lever i Danmark, og hun er statsminister i Danmark, men hun er en kynisk magtpolitiker, der er parat til at bilde befolkningen hvad som helst ind, hvis det er nødvendigt for at få dem til at dukke nakken, acceptere velfærdsforringelser og dårligere leveforhold, så virksomhederne og landets rigeste kan overtage en endnu større del af samfundskagen.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com