Et nyt socialistisk magasin med vægt på analyser, kommentarer og provokerende debat, ser dagens lys til næste forår. Magasinet får navnet "Solidaritet – uafhængigt socialistisk magasin", og skal udkomme seks gange årligt.

af Åge Skovrind

Det besluttede 20 aktivister på en stiftende generalforsamling den 30. august, som også nedsatte arbejdsgrupper til at forberede det redaktionelle indhold, grafisk design og markedsføring af det nye magasin.

Initiativet til det nye tidsskrift kommer fra folk omkring det nuværende Socialistisk Information og tidsskriftet Solidaritet (som udkom for sidste gang i dette forår), samt andre interesserede med tilknytning til Enhedslisten eller SUF. Der er altså ikke tale om en sammenlægning af to velkendte tidsskrifter, men om et nyt magasin, som er større, bredere og bedre. Det nye projekt betyder, at SI ophører med at udkomme som trykt tidsskrift (de sidste numre udkommer i september og derefter formentlig november og januar). SI vil dog fortsætte som elektronisk nyhedsbrev med links til historier på vores hjemmeside.

Det nye magasin vil, ifølge det vedtagne grundlag, især henvende sig til medlemmer i og omkring Enhedslisten og Socialistisk Ungdomsfront (SUF). Mange af de diskussioner, der kom op i debatten om Enhedslistens nye principprogram, vil det være således være oplagt at fortsætte og udvikle i det nye magasin. Der bliver også plads til historier, der har fokus på folk i bevægelse, hvad enten det handler om faglig kamp, feminisme, økologi, antiracisme, social retfærdighed eller global solidaritet.

De arbejdsgrupper, der blev nedsat på generalforsamlingen, mødes igen den 16. november for at samle trådene og blive enige om det konkrete koncept. Planen er, at der skal ligge et internt prøvenummer klar i januar, og at det første rigtige nummer på 48 sider udkommer 1. marts.

Hvis man er interesseret i at være med eller vide mere, kan man skrive til jeppe_rohde@hotmail.com

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com