content-picture.php

Er der blevet færre hjemløse, siden den socialdemokratiske regering trådte til i juni sidste år? Er det blevet bedre for dem, der er hjemløse med bedre tilbud, flere overnatningsmuligheder i vinterens kulde, trods de rekordhøje vintertemperaturer i Danmark?

af Svend Vestergaard Jensen

Socialistisk Information har mødt formanden for SAND i hovedstaden, Kim Allan Jensen. SAND er de hjemløses organisation. Han siger:

 

“Der er ikke sket noget, som vi umiddelbart kan se. Eksempelvis herbergspladserne. Dem er der kun 2000 af i landet, og der er 6500 hjemløse. I SAND taler vi om 18-20.000 hjemløse på et år. Dertil kommer tal, vi slet ikke har med, såsom dem, der bor på campingpladser, i lystbådehavne eller i deres biler, hvis de har en sådan. Dertil er det interessant at nævne det nye tal, at 42.000 mennesker i dette land vælger at leve uden indkomst, primært fordi mange ikke orker bøvlet”.

 

Danmark har fået flere fattige på bare to år. Ifølge Danmarks Statistik var næsten 260.000 fattige i 2017. En stigning på 26 procent siden 2015. Årsagen er især kontanthjælpsloftet, der blev indført i 2016 med det argument, at det skulle motivere modtagerne til at komme i job.

 

Ydelseskommission

“At der er fattigdom i Danmark er de fleste godt klar over. Den socialdemokratiske regerings svar på dette er – ja, nedsættelse af en ydelseskommission. Så kan vi vente og vente,” siger Kim Allan Jensen.

 

Ydelseskommissionen skal ifølge regeringen udgiftsneutralt fordele fattigdommen lidt mere ligeligt og sikre, at folk i kontanthjælpssystemet, der ikke har andre forsørgelsesmuligheder, har en nogenlunde ens levestandard. Med andre ord tage lidt fra de næstfattigste og fordele det til de fattigste.

 

Regeringen står fordelingspolitisk dermed til højre for Helle Thornings regering. Thorning-regeringen ville afskaffe fattigdomsydelserne og lade de fattige få mere. Den nye regering vil fordele fattigdomsydelserne mere ligeligt blandt de fattige og holde en nogenlunde ens levestandard. Fattigdommen skal nu blot systematiseres, som en fast del af landets social- og arbejdsmarkedspolitik.

 

Tvangsfjernelser
Helle Thorning-regeringen havde sociale 2020-mål: Antallet af hjemløse i Danmark skulle reduceres med mindst 25 procent til et niveau på højst 4000 personer. Dengang var Mette Frederiksen beskæftigelses- og siden justitsminister. Dengang som nu de samme partier, der står bag regeringen – dog nu med et “forståelsespapir” som grundlag. De præcise tal kendes ikke. Først efter 2020. De nås næppe. Der er som nævnt i ovenstående stadig langt over 6000 hjemløse i Danmark.

 

Kim Allan Jensen: “Selvfølgelig er der forskel på Socialdemokratiet og regeringens støttepartier og internt i regeringen. Socialminister Astrid Krag er åben for, at der skal ske noget, men når statsminister Mette Frederiksen i sin nytårstale talte om flere tvangsfjernelser af børn fra deres familier, så er det en melding i den modsatte retning. Børn, der er blevet tvangsfjernet, er ofte de kommende hjemløse. Det kunne jo løses med mere forebyggende arbejde”.

 

Bladet HUS FORBI har i februar-nummeret et tema om tvangsbortadoptioner, hvor blandt andet en række hjemløse interviewes om deres baggrund. Her spiller tvangsfjernelser en afgørende rolle i deres senere liv som hjemløse.

 

Aktioner
“I Københavns Kommune sparer man på indsatsen for de hjemløse. Som eksempelvis på kollegiet på Gammel Køge Landevej, hvor der er omkring 200 mennesker, der bor. En tredjedel af personalet skal fyres nu. I SAND stiller vi spørgsmål ved, om serviceniveauet kan opretholdes, som kommunen påstår. Der skal leves op til kravene. SAND vil lave aktioner derude for at protestere mod disse besparelser på 6 millioner kroner. Folk har brug for bostøtte og træning på et herberg, så de kan bo på sigt i egen bolig”

 

“Noget må der gøres. Situationen er helt uholdbar, fx dør udsatte medborgere 20 år før gennemsnitsbefolkningen. Udover det, jeg har nævnt med at stoppe besparelserne, må der også ske tiltag med skæve boliger. Det er jeg er lidt involveret i. Boliger, hvor der også er et fællesskab. Boliger lidt væk, men i et fællesskab med sociale viceværter, som kan tale på beboernes vegne. Og de skal være kommunalt ansatte. Beboerne skal have den støtte og hjælp, der skal til, for at de kan leve en normal tilværelse på deres egne betingelser,” slutter Kim Allan Jensen.

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com