Den tidligere bilfabrikarbejder fra Detroit, Wendy Thompson, troede hun skulle nyde sit otium. Men så kom krisen. Nu kæmper hun for retten til sin optjente pension sammen med tusinder andre.

af Nina Trige Andersen

23.-25. april er hun med til at arrangere Labor Notes’ konference om faglig organisering – og opfordrer europæiske aktivister til at deltage.

International Troublemakers & Boat-Rockers Union. Det er en af parolerne, der knytter sig til den amerikanske organisation Labor Notes arbejde. Uafhængig af de etablerede fagforeninger er Wendy Thompson, en af de første kvindelige arbejdere i bilindustrien i Detroit, med til at organisere nytænkning af den faglige organisering i USA. Og det er mere nødvendigt nu end nogensinde før.

»Fagforeningerne i USA har været i defensiven siden 1980’erne. Siden Chryslers massive krise i sluthalvfjerdserne, har fagbureaukraternes ’strategi’ har været indrømmelser til arbejdsgiverne, angiveligt for at sikre arbejderne mod endnu værre angreb. Og de har absolut ingen redskaber at kæmpe med nu, hvor krisen har kastet hundredetusinder ud i arbejdsløshed,« siger Wendy Thompson.

Alle kneb gælder
Hun har været fagligt aktiv siden 1970’erne, og egentlig gik hun på pension for et par år siden. Men det kan ikke nytte noget nu:

»Jeg er nødt til at blive ved at kæmpe. Vi, der var ansat i Detroits bilindustri, risikerer at miste næsten hele vores pension, når vores tidligere arbejdsgivere går konkurs. Der er stort set intet net, der kan sikre os,« siger Wendy Thompson.

»Det, vi forsøger nu, er, at starte organiseringen helt forfra. Alle kneb gælder – mange af dem kan du f.eks. læse om i Troublemakers Handbook,« siger Thompson.

Og selvom Troublemakers ikke er navnet på en ’rigtig’ fagforening, er der ingen tvivl om, at folkene omkring Labor Notes mener det alvorligt.

»Vi støtter ethvert forsøg på nytænkning; direkte aktioner, faglig organisering i boligkvarterer, hvad som helst. Arbejdsmarkedet har ændret sig radikalt de sidste årtier, og fortsætter med det. Antallet af papirløse migrantarbejdere er steget til millioner, antallet af løstansatte og deltidsansatte stiger hver dag. Folk arbejder langt fra, hvor de bor, i modsætning til ’gamle dage’, hvor byerne skød op omkring arbejdspladserne. Som f.eks. i Detroit. Men nu er arbejdspladserne væk, gået nedenom og hjem,« siger Wendy Thompson.

Ind i kampen
Hun mener arbejdsgiverne og staten har været langt hurtigere til at finde på strategier og taktikker i klassekampen end arbejderne.

»Og de amerikanske fagforeninger har bare siddet og ventet på, at myndighederne skulle gøre arbejdsmarkedslovgivningen bedre for arbejderne. Senest har de sat deres lid til præsident Obama. Det har naturligvis vist sig at være aldeles frugtesløst. Det er først og fremmest den handlingslammelse, vores organisation forsøger at gøre op med,« siger Wendy Thompson om Labor Notes arbejde.

Labor Notes samler jævnligt fagforeningsaktivister på tværs af delstater og sektorer til at udveksle ideer til organisering og kampstrategier. De største konferencer, der bliver holdt hvert andet år i Detroit, samler op mod 1000 aktivister – også aktivister fra resten af verden, bl.a. Tyskland, Japan.

Dette års konference foregår fra d. 23-25. april, og Wendy Thompson opfordrer til deltagelse fra de skandinaviske lande:

»Konferencerne er et skattekammer af ideer til faglig organisering, og en fantastisk mulighed for at etablere kontakter på tværs af nationalstater og kontinenter. Og vi har brug for hinanden – når amerikanske arbejdere bliver ramt, står I næst i rækken i Europa.«

Socialistisk Information mødte Wendy Thompson, da hun deltog som gæst ved Fjerde Internationales Verdenskongres i Belgien i februar. Thompson har været bilfabrikarbejder i 33 år, de 22 af dem som faglig repræsentant, og de sidste seks år af sit arbejdsliv som formand for den lokale fagforeningsafdeling i Detroit.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com