I 2014 har rigtigt mange læst Socialistisk Information på Facebook. Her er en samling af de artikler, der blev mest læst og delt i løbet af 2014. God fornøjelse og et forsinket godt nytår fra SI's redaktion.

af Redaktionen

Efter valget: Venstres første 100 dage ved magten
Alle meningsmålinger tyder på, at en borgerlig Venstre-ledet regering kommer til magten efter det kommende valg. I den forgangne uge blev en såkaldt ”angrebsplan” for Venstres folketingsvalgkamp lækket. Den afslører, hvilken politik vi kan forvente os af en borgerlig regering i offensiv. Ikke overraskende har den nuværende regerings højreorienterede økonomiske politik skabt et springbræt for en ny borgerlig offensiv.

Folkeskolen: Lærere siger op
I øjeblikket svømmer medierne over med historier om dårlige arbejdsforhold på skolerne, frustrerede lærere og utilfredse forældre og elever. Sygefraværet er stigende, elever er flere steder startet skoleåret op med helt nye lærere, og implementeringen af den nye skolereform har fået noget nær den dårligst tænkelige start.

Torturrapport: Krigen mod terror i USA må vendes indad og opad
Det amerikanske senat har med sin torturrapport langet ud efter CIA, hvorimod både kritikken af det Hvide Hus og de foreløbige konsekvenser for de ansvarlige lader meget tilbage at ønske. Rapporten bør blive afsæt for massivt pres på den amerikanske regering – men også på de danske regeringer, der har haft ansvaret for et tæt samarbejde med forbryderne.

Konspirationsteorier: Hvorfor er Putin bange for Trotskij?
Hvorfor forsøger den russiske præsident Valdimir Putin at skræmme sit folk med truslen fra ”trotskismen”, og hvad mener han egentligt med trotskisme? Den russiske socialist Ilja Budrajskis gransker forsøget på at genoplive konspirationsteorierne om trotskismen i Rusland.

Thisted: Strejke og blokade fjernede besparelser
En planlagt fyring af 32 pædagoger er fjernet efter omfattende protester fra forældre og pædagoger.
”Det alternative flertal” slog til – igen.
Kommunalbestyrelsen i Thisted beslutter efter alt at dømme på sit møde den 16. december at droppe en planlagt fyring af 32 pædagoger. Nu bliver der kun tale om en ”demografiregulering”, det vil sige en tilpasning af personale til det aktuelle børnetal, så 19 af de 32 varslede fyringer trækkes tilbage.

Ny lov: Jødisk sharia
Den israelske regerings lovforslag om en jødisk nationalstat er endnu et signal til de palæstinensiske indbyggere: Israel er for jøder!

Skifergas: Allerød Kommune siger Nej Tak
En enig kommunalbestyrelse i den nordsjællandske kommune har besluttet at sige nej til prøveboringer efter skifergas. En vigtig politisk markering, der kan medvirke til at øge den folkelige modstand mod skifergassen.

Finanslov: Finanslov indhentet af fortidens synder
Regeringen har forsøgt at give indtrykket af, at forhandlingerne om næste års finanslov ligger lige til højrebenet for SF og Enhedslisten: Den har undladt at gennemføre drabelige angreb på arbejderklassen i foråret, har blot ladet finansloven opsummere tidligere års ’reformer’, og den har fastholdt at der er ca. 1½ mia. kr. til forhandling af velfærdsforbedringer i finanslovsudspillet.

Støt kurdernes kamp: Fjern PKK fra terrorlisten
Søren Søndergaards tale til solidaritets-demonstrationen for de kæmpende kurdere i Syrien lørdag den 27. september på Christiansborg Slotsplads.

Hackersagen: Privatisering uden klæder
Sagen mod den svensker, der er anklaget for at have hacket CSC og demonstreret, at dybt fortrolige offentlige registre ikke er under sikker forvaring, ligner en absurd fortsættelse af H.C. Andersens eventyr ”Kejserens nye klæder”.

Finansloven: En strammer-finanslov på skuldrene af nedskæringer og asociale reformer
Finansloven har i medierne fået mange navne: ”Gave-finanslov”, ”invitation til venstrefløjen”, ”milliard-investering i velfærden”. Ingen af dem dækker helt det finanslovsforslag for 2015, som regeringen fremlagde i tirsdags. For retorikken omkring finanslovsforslaget er fyldt med modsætninger på samme måde som regeringens politik.

Medicinalindustrien: Forbrydelse betaler sig
For knap et år siden udgav en dansk professor et 450 sider langt anklageskrift om bedrageri, korruption og udbredelse af dødsensfarlig medicin. Kritikken er blevet fortiet af de anklagede, afsløringerne ignoreret eller glemt af medierne, og politikerne har ladet forfatterens forslag til indgreb ligge.

Ny bog: Det spøgte overalt
"Et spøgelse går gennem Europa – kommunismens spøgelse", hedder det i indledningen til Det Kommunistiske Manifest. Og Danmark var ingen undtagelse i 1840’erne og frem til Grundlovens vedtagelse i 1849. Det spøgte i Europa, og det spøger stadig af og til.

VM: Brasilien har tabt, men kampen fortsætter
BRASILIA, Brasilien. Imens spillere og fans gør sig klar til dagens fodboldkamp i hovedstaden Brasilia, sidder vi i et lokale tilknyttet universitetet og maler bannere til dagens protester mod World Cup.

Nej til klima-tilbageskridt: Sæt hælene i!
Den vækstaftale, regeringen har lavet med Venstre, trækker overordnet set – og endda også i næsten hver eneste detalje – i den forkerte retning. Enhedslistens klimapolitik og parlamentariske princip peger på, at vi skal sige klart nej og sætte hælene i.

DONG-salget: Finansministerens fuldstændige fallit
I TV2 dokumentaren: ”Bag dramaet om DONG”, der blev vist onsdag aften, kunne man få den hidtil bedste og mest pædagogiske forklaring på, hvordan det gik til omkring salget af DONG til det amerikanske investeringsselskab Goldman Sachs.

Stat og revolution: Kan et land have en revolutionær stat og en kapitalistisk økonomi?
Professor Steve Ellner diskuterer, med udgangspunkt i Poulantzas teorier, forholdet mellem staten, den kapitalistiske økonomi og socialismen i Venezuela.

Danish Crown: Fagbevægelsen må bakke op om de bornholmske slagteriarbejderes kamp for at bevare deres arbejdsplads uden at sige ja til løntrykkeri.

Ny bog: Den europæiske højrefløjs fremmarch
EU-valget i maj gav en række partier på den yderste højrefløj en styrket repræsentation. Hvem er de, og hvad vil de?

Thomas Piketty: Karl Marx vender tilbage
Alan Maass fra Socialist Workers Party (USA) forklarer, hvordan Karl Marx viser sig at være så relevant som nogensinde til at forklare kapitalismens kaos – og den enorme og voksende kløft mellem rige og fattige.

Enhedslistens årsmøde: Et godt, antikapitalistisk principprogram
Det principprogram, som Enhedslisten vedtog på sit årsmøde, rummer en marxistisk funderet kritik af det kapitalistiske samfund og en tilstrækkelig præcisering af partiets (øko-)socialistiske mål. Det rummer ikke en klar strategi for selve overgangen til socialismen – hverken en reformistisk eller en revolutionær – men udstikker til gengæld klare retningslinjer for en klassekampslinje her og nu, der ikke lader sig begrænse af det kapitalistiske systems rammer. Både ændringsforslag og årsmødebehandling trak – modsat det indtryk, man har kunnet få i medierne – programmet til venstre i forhold til Hovedbestyrelsens udkast.

Spaniens nye venstrefløj: ”Podemos!” (Vi kan!)
MURCIA, Spanien. En ny venstrebevægelse er vokset frem i Spanien. I begyndelsen af året lancerede den venstreorienterede profil Pablo Iglesias Turrión, sammen med andre kendte figurer fra Spaniens radikale venstrefløj og de sociale bevægelser, den nye organisation Podemos (Vi Kan).

"We Shall Overcome": En hyldest til Pete Seeger
Netop afdøde Seeger er især berømt for at gøre "We Shall Overcome" til en hymne for borger- og menneskerettigheder. Her er historien om, hvor han fandt denne sang.

Regeringens mantra for arbejdsmarkedspolitikken: ”Slå bunden ud af arbejdsmarkedet”
I denne uge blev rapporten fra det såkaldte Koch-udvalg sendt i høring. Rapporten, som skal komme med forslag til ændringer af beskæftigelsessystemet, er blevet lækket til offentligheden. Forventeligt er anbefalingerne ikke noget, der gavner arbjderklassen.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com