28 danskere var med på Fjerde Internationales ungdomslejr i Italien i år. En af dem var Annika fra SUF.

af Åge Skovrind

For 27. gang har Fjerde Internationale afholdt sin internationale ungdomslejr. Fra den 24-31. juli mødtes tæt på 500 unge i Perugia i Italien for at diskutere erfaringer fra aktiviteter og kampe, deltage i skolingsmøder og feste sammen!

Deltagerne kom fra mange forskellige lande, fra Grækenland til Portugal, over Frankrig, Tyskland, Belgien eller Polen, men også fra verden uden for Europa: for eksempel Mexico, Filippinerne og Sydkorea.

Et særligt kendetegn ved lejren er, at den er styret af deltagerne selv. Det er deltagerne selv, som sørger for, at det hele fungerer, både praktisk (bar, rengøring osv.) og politisk (workshops, stormøder). Det kræver selvfølgelig en god daglig koordinering, som repræsentanter fra hver national delegation er garanten for.

Skal du have en kop øl? Så må du betale med dine "che-penge"! For lejren har også sin egen lokale valuta, hvor vekslekursen er fastsat i forhold til de forskellige landes velstand. Alt sammen en god prøve på solidaritet i praksis.

Fra Danmark deltog i år 28 unge, hvoraf størstedelen ikke er med i SAP.
En af dem er Annika, som er aktiv i SUF og var med på lejren for første gang. Socialistisk Information bad hende fortælle om oplevelserne.

– Min kæreste er med i SAP, og jeg er ret sikker på, at jeg ikke skal være SAP’er. Men jeg har arbejdet sammen med SAP’ere i SUF, og vi er som regel meget enige, så jeg tænkte at det kunne være en god måde at få forklaret noget om deres politiske baggrund og få en skoling i internationale forhold.

Og det fik du?
– Ja, og for det meste positivt. Det var rigtig spændende at kunne fordybe sig i emner, som man ellers ikke beskæftiger sig med. I ugens løb var der et stort program med mange forskellige tilbud, hvor alle kan finde noget af interesse.

Var der noget som var anderledes end du havde regnet med?
– Ikke rigtig, for vi var godt forberedt hjjemmefra og havde snakket en del om, hvordan det plejer at være.

Det er Fjerde Internationale som arrangerer lejren, og mange af deltagerne er med i partier tilknyttet Fjerde Internationale. Hvordan er det så at være med, når man ikke er det?
– Det oplevede jeg ikke som noget problem. Selvfølgelig var der planlagt nogle bidrag til programmet fra SAP, men i den danske delegation på lejren fungerede det meget demokratisk, hvor alle kunne være med til at organisere vores deltagelse. Hvis der var en skillelinje gik den mere mellem kammerater med lang politisk erfaring og de kammerater, som ike havde stå stor erfaring.

– Faktisk var en af de mest interessante ting på lejren den måde, vi organiserede os på med et direkte demokrati. Mindst en gang hver dag holdt vi et møde i den danske delegation, hvor det blev diskuteret, hvem der gik med til hvilke arrangementer, hvem som deltog som vores repræsentanter i lejrledelsen og så videre.
Den danske gruppe fungerede superfedt. Alle var engagerede og alle var med.

Var der nogle af møderne, som var særlig interessante?
– Jeg fik meget ud af at være på LGBT-pladsen (LGBT = lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle). Det er jeg ikke så engageret i ellers, så det var fedt at få uddybet sin forståelse af det, både politisk og hvordan man organiserer LGBT-kamp i forskellige lande.

Var der noget som kunne have været bedre?
– Skolingsmøderne var nogle meget lange taler, hvor kommunikationen kun går én vej, og oversættelsen var også dårlig, så det fik man ikke ret meget ud af. Faktisk kom jeg kun til det én gang. Vi var på forhånd blevet advaret om, at sådan plejer det at være. Måske afspejler det en anden mødekultur i andre lande, men det er ikke særlig pædagogisk.

Fik du snakket med nogle fra andre lande, og lære du noget nyt?
– Bestemt. Det skete både, når vores delegation fra Danmark holdt møder med delegationer fra andre lande. Jeg fik meget ud af møderne med Polen og Filippinerne, og så var diskussionerne på LGBT-pladsen også meget spændende for mig.

Kunne du tænke dig at tage med en anden gang?
Helt sikkert. Det bliver i Frankrig næste år, og det lyder rigtig godt. Jeg kan også godt lide fransk mad! Her er der også plads til forbedringer. Vi fik vi rigeligt meget pasta og tomatsovs i år!
 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com