content-picture.php

9. november var 70-årsdagen for nazisternes rudeknusninger, hærværk og vold mod jøder i 1938. Traditionen tro samledes en meget bred kreds af antinazister og antiracister til mindehøjtideligheder landet over - under paroler som: ”Aldrig mere en Krystalnat!” Det er en vigtig opgave – ud over de sædvanlige og velbegrundede protester mod den racisme, der ligger i den behandling, asylansøgere og andre etniske minoriteter udsættes for – i år at sætte særligt fokus på væksten i den højreekstremistiske vold.

af SAP's Forretningsudvalg

Lad os et øjeblik forestille os følgende kæde af begivenheder:

  •  Dansk Folkepartis partikontor i Århus har fået knust ruderne en halv snes gange siden december, og  fem organiserede venstrefløjsaktivister er blevet dømt for at have været med fire gange.
  • Samme gruppe venstrefløjsaktivister dømmes for at have været blandt de 6-8 personer, der på Århus Banegård stod bag et groft overfald på et ungt medlem af Den Danske Forening den 28. juni.
  • En ung, kvindelig folketingskandidat for Dansk Folkeparti overfaldes og tildeles adskillige voldsomme slag, da hun står ud af en taxa den 1. oktober på et torv i Århus.  Voldsmanden er en ung mand, der er i gang med at opklæbe venstrefløjsplakater.
  • En højrefløjsfest den 28. oktober i Århus bliver angrebet to gange af en gruppe venstrefløjsaktivister, der slår løs på tilfældige tilstedeværende og kaster med flasker mod dem.
  • To tidligere hovedbestyrelsesmedlemmer fra Dansk Folkeparti overfaldes 1. november på åben gade af 10-15 hætteklædte mænd. Den ene, der er førstesuppleant til Århus Byråd, slipper væk, mens den anden, der også er kendt som talsmand for Den Danske Forening, bliver slået bevidstløs, får flækket læben og slået en tand ud.

 

Der er næppe tvivl om, at denne række af begivenheder ville have udløst et ramaskrig langt ud over den århusianske kommunegrænse. At sagen ville få en plads i medierne, der kunne konkurrere med det amerikanske valg.  At samtlige partier i Folketinget ville fordømme denne kæde af voldelige overgreb som politisk terror. Som et bevidst og organiseret forsøg på at skræmme politiske modstandere fra at bruge deres demokratiske rettigheder.

Nu er det imidlertid nogle helt andre begivenheder, der faktisk er foregået. Det er nemlig ikke hovedbestyrelsesmedlemmer/folketingskandidater for Dansk Folkeparti, men derimod Enhedslisten, der er ofre for disse overgreb. Det er ikke talsmanden for Den Danske Forening, der er blevet gennembanket, men derimod talsmanden for Antiracistisk Netværk.

Det er venstrefløjens, ikke højrefløjens, kontorer og møder, der er blevet angrebet. Til gengæld er listen over overgreb langt fra fuldstændig. Der er langt flere eksempler, herunder også flere eksempler på vold mod personer, både indvandrere og venstrefløjsfolk.  

Der er klare indicier – og i en række tilfælde også beviser – på, at gerningsmændene er at finde blandt de organiserede højreekstremister og nynazister i en jungle af grupper som White Pride, DNSB, Dansk Front, Vederfølner m.fl. Men ramaskriget i medierne og på det politiske plan har man bestemt ikke hørt meget til.

Opfordringerne til en ordentlig politimæssig efterforskning har i Folketinget været overladt til Enhedslisten.  Politi og domstole har brilleret ved kun at føre den enlige, ovenfor nævnte sag for retten, selv om der i andre sager endda har været tilståelser. Og i den enlige dom over de fem medlemmer af White Pride, der havde banket et ungt medlem af Antiracistisk Netværk ned, blev det endda omhyggeligt understreget, at der ikke var tale om et politisk overfald!

Da en række fagforeninger og Antiracistisk Netværk for nogle uger siden indkaldte til en demonstration mod nazibøllernes hærgen i Århus, bidrog de lokale mediegiganter på deres helt egen måde. Århus Stiftstidende kom med advarsler om ”hårdtslående gadeaktivister fra den voldelige venstrefløj” i København, der ville skabe gadekampe i byen – og Jyllands Posten advarede på lederplads et socialdemokratisk byrådsmedlem og en radikal imod at ”give legitimitet med deres taler” til disse.

En opfordring, som de to talere straks reagerede på ved at melde afbud få timer før afholdelsen af den –
naturligvis fuldstændig fredelige – demonstration!

PET har med fuldstændig uvederhæftige påstande i sin seneste årsrapport forsøgt at bidrage til billedet af, at ”begge yderfløje” optrapper voldsanvendelsen og bl.a. anskaffer sig skydevåben.  En påstand, der er dokumenterbar, hvad angår nazisterne, men helt ude i hampen, når det gælder selv den mest radikale autonome venstrefløj.  

På samme måde har det århusianske politi ved nogle lejligheder valgt at indsylte de voldelige angreb på fuldstændig sagesløse, dybt fredsommelige Enhedslistemedlemmer i løs snak om gadekrig mellem ekstremister på højre- og venstrefløj. Sammenfattende må man sige, at nynazisternes terror i Århus endnu ikke har
vakt den proteststorm, den fortjener.

Søndag var det 9. november og 70-årsdagen for nazisternes rudeknusninger, hærværk og vold mod de tyske og østrigske jøder i 1938. Traditionen tro samledes en meget bred kreds af antinazister og antiracister til mindehøjtideligheder landet over –  under paroler som:  ”Aldrig mere en Krystalnat!” og ”Lad det aldrig ske igen!”.

Det er en vigtig opgave på denne dag – ud over de sædvanlige og velbegrundede protester mod den racisme, der ligger i den behandling, asylansøgere og andre etniske minoriteter udsættes for – i år at sætte særligt fokus på væksten i den højreekstremistiske vold. Det bør således være med i hver eneste tale, der bliver holdt, og hver eneste flyer, der bliver trykt, at det er fuldstændig uacceptabelt, at nazibøller får lov at terrorisere ”Smilets By” i år 2008.

Netop en så bred kreds, som den der i de fleste byer står bag Krystalnats-arrangementerne, må finde sammen om en fælles indsats mod nynazisternes forsøg på at skræmme og true deres politiske modstandere til tavshed.
Ellers er faren for, at ”det sker igen” med et slag blevet overhængende.

SAP’s forretningsudvalg, 7. november 2008

Bliv medlem af SAP!
SAP er en revolutionær socialistisk organisation. Vi arbejder som en del af Enhedslisten og SUF på at opbygge og styrke disse organisationer. Målet er at skabe et aktivt handlende parti og ditto ungdomsorganisation, der bidrager med handlingsforslag og politiske perspektiver til de aktuelle sociale mobiliseringer og ved en egentlig
samfundsomvæltning. SAP er også den danske afdeling af 4. Internationale, en global organisation for revolutionære socialister.
Læs mere på www.sap-fi.dk og www.socialistiskinformation.dk
Vær med i arbejdet – bliv medlem af SAP – kontakt os på: sap@sap-fi.dk

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com