content-picture.php

På et møde i den asturiske by Oviedo den 25-26. november besluttede repræsentanter fra over 50 byer i hele Spanien at danne en kommunal front mod den gæld, som kan påvises som uretmæssig, og at sætte gang i en revisionsgennemgang af gælden med folkelig deltagelse.

af Manifest

Mødet nedsatte et officielt netværk af kommuner mod uretmæssig (illegitim) gæld og mod kommunale nedskæringer med nedenstående Oviedo-Manifest som reference. Manifestet er blevet en stor succes. Det blev lanceret allerede den 19. oktober i Madrid og har på mindre end 3 uger fået 700 underskrifter fra kommunalrødder i 117 forskellige kommuner. Blandt disse er 40 borgmestre (bl.a. fra Zaragoza, Spaniens fjerdestørste by, Pamplona og omkring ti andre byer med over 100.000 indbyggere). Ligeledes er det blevet underskrevet af Carlos Sanchez Mato, ”finans-borgmester” i Madrid, som har været aktiv med at få andre til at skrive under, ikke mindst fra hans eget parti Izquierda Unida (som er allieret med Podemos og andre venstrekræfter i en lang række kommuner og i det spanske parlament. Ved parlamentsvalget 26. juni 2016 stillede Podemos og IU op sammen på listen Unidos Podemos).

Manifestet er endvidere underskrevet af fagforeningsfolk, EU-parlamentarikere og adskillige internationale personer, blandt andet Susan George og Yanis Varoufakis.


Undertegnede er, som medlemmer af lokal- og regionalråd, af parlamentet og EU-Parlamentet, bevidste om behovet for dybtgående politiske forandringer både på lokalt og regionalt plan. En nødvendig forandring, der afviser enhver uretmæssig gæld og nedskæringer, der begrænser grundlæggende rettigheder, adgang til rimelige offentlige velfærdsydelser og generelle forbedringer i levestandarden.

Vi fordømmer de dybt uretfærdige konsekvenser af den ændring af artikel 135 i forfatningen, der blev foretaget i 2011 (note 1), loven om budgetstabilitet og ”Montoro-loven” vedrørende lokalstyre (2), der blev presset igennem uden nogen form for demokratisk legitimitet. Montoro-loven blev i øvrigt erklæret delvis forfatningsstridig. Håndhævelsen af disse forordninger, der underminerer kommunernes og de autonome regioners autoritet og uafhængighed (3), er udtryk for en alvorlig krænkelse af borgernes rettigheder.

Det offentlige ansvar for tab, der hidrører fra den spanske redningsaktion for bankerne, og som medførte en forøgelse af gælden og underskuddet for 2012, bliver nu administreret gennem foretagender som Forsyningsfonden (FFPP) eller den Regionale Likviditetsfond (FLA). Disse foretagender, der på ingen måde tjener almenvellet, begunstiger bankerne ved at give dem adgang til at konvertere kommercielle tilgodehavender til finansielle tilgodehavender og at underkaste offentlige foretagender ublu rentesatser. Disse rentesatser er op til 26 gange højere end de satser, som den Europæiske Centralbank pålægger bankerne selv. Kommuner og lokalsamfund er på sammenbruddets rand under vægten af en gæld, der er forårsaget en kæde af ulovlige beslutninger. Det drejer sig om unødvendige anlægsarbejder, overbetaling, bestikkelser og andre korrupte arrangementer. Forsyningsfonden og den Regionale Likviditetsfond har også forøget den offentlige gæld i organisationer, der i sig selv har en sund økonomi, på den mest uretmæssige måde.

Centralregeringen har imidlertid vist, at den kan lempe gælden, hvis den selv har interesse i det. I 2015, der var valgår, udskød Rajoys regering de renter, som kommunerne skyldte bankerne, til det følgende år. Den gennemførte også et fald i de rentesatser, som bankerne havde krævet i en 7-årig periode, og anerkendte således åbenlyst det grove misforhold, der knyttede sig til rentesatserne og de skyldige beløb.

Vi har siden 2010 måttet udholde budgetnedskæringer og overgreb på vore rettigheder, der er uden fortilfælde. Selv om det er ved afslutningen af regeringsperioden (4), fortsatte regeringen sidste år med at gennemtvinge nedskæringer, der var blevet krævet af EU. De gjorde det med særlig brutalitet over for kommunerne, der er tættest på befolkningen, og over for regionerne, der er ansvarlige for grundlæggende behov inden for f.eks. uddannelse og sundhed, selv om disse administrationer ellers er mindre berørt af gælden. I det andet kvartal af 2016 var den offentlige gæld oppe på 101 procent af BNP.

Dette er, hvad vi kræver:

– Et dybtgående alternativ for kommunerne og regionerne til den økonomiske kvælertagspolitik, der løbende bliver gennemtvunget af centralregeringen.

– Tilbagetrækning af forfatningsændringen fra 2011 vedrørende artikel 135, loven om budgetstabilitet og finansiel bæredygtighed og loven vedrørende rationalisering og bæredygtighed i den lokale administration.

– Tilbagebetaling fra bankernes side af alle de overrenter, som de indtil nu har påregnet.

– Et øjeblikkeligt stop for budgetbesparelser og for nedskæringer, tilbagerulning af tidligere nedskæringer samt placering af ansvaret for disse, med henblik på at kompensere ofrene for nedskæringerne.

Vi forpligter os til:

At støtte oprettelsen af en front af kommuner, regioner og nationer i den spanske stat, der afviser uretmæssig gæld og arbejder hen imod at sætte en stopper for den. En front, der bryder med isolation og splittelse. En front, der tager initiativ til at skabe en positiv forandring med hensyn til magtbalancen i forhold til regeringen. En front, hvor stærke kommuner støtter de svagere kommuner, eller dem, der er mest berørt af uretmæssig gæld. En front, der er i stand til at tage initiativ til, med effektive metoder og handlinger, at befri sig for den uretmæssige gælds jerngreb. En front, der kan finde lovmedholdelige finansielle kilder til, at borgerne kan nyde deres økonomiske, sociale, kulturelle og politiske rettigheder.

Vi kræver iværksættelse af en gennemgribende revision af gælden i vores offentlige administrationer, med deltagelse af borgerne og med henblik på at annullere alle de gældsposter, der må anses for at være uretmæssige, og som indtil nu kun har tjent et privilegeret mindretals særinteresser og ikke borgernes interesser.

Manifestet kan læses på spansk her, oversættelsen til dansk er fra engelsk fra Komiteen til Sletning af den Tredje Verdens Gæld af Niels Overgaard hansen

Noter:

1) Denne forfatningsændring giver tilbagebetaling af gælden førsteprioritet.

2) Den omfatter en række meget barske love, der indebærer fortsatte nedskæringer og begrænsninger af offentlige udgifter.

3) Spanien er inddelt i 17 autonome regioner (communidades autónomas som f.eks. Catalonien, Andalusien, Baskerlandet og Madrid…), der har hver deres regering (regionalråd). Disse regeringer er selvfølgelig underlagt centralregeringen i Madrid.

4) Efter parlamentsvalgene 20. december 2015 og 26. juni 2016 lykkedes det ikke at danne en regering, der kunne erstatte den konservative Mariano Rajoys regering. Men et internt kup i september hos de spanske socialdemokrater (PSOE) ændrede det politiske dødvande, da flertallet i partiets gruppe valgte ikke at stemme imod Rajoy (men undlade at stemme), og dermed banede vejen for en ny konservativ regering, som tiltrådte i begyndelsen af november 2016. Kun 15 af de 84 socialdemokrater, heraf alle valgt i Catalonien, stemte imod Rajoy.

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com