content-picture.php

Kina er ved at overgå USA som verdens største økonomi målt på bruttonationalprodukt. Landets våbeneksport er steget til at blive verdens tredjestørste og Kina intervenere mere og mere markant som en militær og politisk magt såvel regionalt som globalt. Er Kina dermed ved at blive en imperialistisk stormagt?

af PS-udvalget

I denne workshop stiller vi skarpt på Kina og begreberne “imperialisme” og “sub-imperialisme”. Vi skal se på, hvilke forhold der skal til, for at vi kalder et land imperialistisk, og i hvor høj grad sådanne forhold gælder for Kina i dag.

Workshoppen vil bestå at et dels et debatoplæg med kortlægning af centrale økonomiske, finansielle, militære og politiske forhold vedrørende Kina og dels et gruppearbejde om, hvad vi forstår ved imperialisme og hvorvidt Kina kan karakteriseres som sådan.

Denne workshop med Astrid Vang og meget andet kan du opleve på Socialistisk Påskeseminar.

Mere information om pris, program og andet om Påskeseminaret på Facebook samt på Socialistisk Information

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com