content-picture.php

xxx

af SAP

Hvor står vi nu?
Gennem SAP’s og FI’s historie har vi flere gange måttet vurdere, hvordan vi bedst har kunnet bruge vore kræfter for at opnå vore langsigtede strategiske mål – hele tiden med udgangspunkt i vor målsætning om en socialistisk revolution, drevet frem af arbejderklassen og alle udbyttede og undertrykte grupper.

Genopbyg arbejderbevægelsen
Fra før 4. Internationales stiftelse i 1938 og frem til for få år siden havde vi den opfattelse, at den socialistiske organisering – det revolutionære parti, eller kernen i et kommende revolutionært parti – først og fremmest skulle tage kampen med andre politiske strømninger i arbejderbevægelsen om, hvilken politisk retning bevægelsen skulle tage. Eller med andre ord at krisen i arbejderbevægelsen kunne reduceres til krisen i arbejderbevægelsens ledelse.
I dag er vore opgaver langt bredere og større. Vi må konkludere, at krisen i arbejderbevægelsens ledelse har stået på i så mange år, at den reformistiske og bureaukratiske ledelse har nedbrudt arbejderbevægelsen i sådan en grad, at der ikke længere er en bevægelse, hvor vi blot kan tilbyde en ny og bedre ledelse og kæmpe for det.
Derfor må revolutionære socialister i dag bidrage aktivt til at genopbygge arbejderbevægelsen og gennem dette arbejde bevise, at vi har det nødvendige program og perspektiv for arbejderbevægelsen. Samtidig må vi være med til at genskabe selve det socialistiske perspektiv i arbejderklassen og blandt andre udbyttede og undertrykte grupper.

Global nyliberalisme – global
 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com