xxx

 

Vort grundlag
SAP er en revolutionær og marxistisk organisation, der arbejder for et socialistisk og demokratisk alternativ til det rådende kapitalistiske verdenssystem. Derfor er vi tilsluttet Fjerde Internationale (FI) – en international sammenslutning af revolutionære, der siden 1930’erne har kæmpet mod alle former for undertrykkelse og mod reaktionære holdninger, også når de viser sig i de undertryktes rækker. Historisk har vores tradition også gået i spidsen i kampen for fuld kvindefrigørelse, fuld anerkendelse af bøsser og lesbiske samt i kampen for beskyttelsen af naturen og miljøet.
Efter østblokkens sammenbrud har vi været ivrige fortalere for en genrejsning og omgruppering af venstrefløjen og selv gået i spidsen for at virkeliggøre dette – i Danmark først og fremmest gennem arbejdet i Enhedslisten, men også gennem vort arbejde i de forskellige sociale bevægelser.

Prioriteringer
Når vi som socialister i dag skal fastlægge, hvordan vi arbejder, prioriterer og organiserer os, og hvilket politisk program vi skal fremlægge, må vi gøre det ud fra ét bestemt perspektiv:

Hvordan bevæger vi os fra situationen i dag til en situation, hvor de progressive modkræfter er blevet radikalt styrket og har udviklet langt klarere ideer om såvel behovet for og indholdet af et brud med kapitalismen – dvs. en socialistisk revolution?
 

Opslået i Uncategorized

single.php