content-picture.php

Der er store planer om at fortsætte asfaltering af Jylland. Og derfor er der fortsat behov for jysk motorvejsmodstand og at udvikle bæredygtige alternativer. Det er den klare melding fra den nu 20 år gamle forening Jyder mod Overflødige Motorveje, som den 6. april holdt årsmøde i stationsbyen Alken ved Ry.

af Svend Vestergaard Jensen

Nye motorvejsprojekter er på tegnebrættet, og flere er allerede politisk vedtaget. Det store trafikforlig indgået under VK-regeringen mellem alle partier undtagen Enhedslisten danner rammerne for fremtidige trafikinvesteringer. Aktuelt spøger en motorvej mellem Herning og Holstebro. I længere tid har der været planer om en Aarhus-Viborg-motorvej.

Mere togdrift
Selvom nye motorveje stadig er en del af dagsordenen, får togdriften også et løft. Især elektrificering sættes der lidt skub i. I Jylland bliver der satset på elektricificering af strækningerne Fredericia til Frederikshavn, Vejle til Struer og Lunderskov til Esbjerg. Modsat stort set hele Europa er Danmark her langt tilbage og har i årtier valgt dieseltogene.

Nu synes der endelig at komme andre toner, sikkert under indtryk af klimaforandringer. Andre energiformer må vælges. Flere eltog mindsker transportsektorens CO2-udslip og vil få flere til at bruge denne, når den udbygges. Regeringen fik vedtaget en togfond med penge fra beskatning af Nordsøolien. 27 mia. er afsat til denne fond. Formålet er at bruge noget af dette beløb på at elektrificere og udbygge jernbanenettet.

Hærværksmotorvej
Jyder mod Overflødige Motorveje arbejder også med det, som foreningen kalder Hærværksmotorvejen. Officielt, fra initiativtagernes side, er navnet Hærvejsmotorvejen. Denne initiativgruppe, komite, der består af chefer for store virksomheder, arbejder ihærdigt på at gøre myndighederne møre for at beslutte en motorvej på den jyske højderyg, svarende til, hvor den gamle Hærvej ligger. Argumentet er, at den skal være en aflastning for den nord-syd gående motorvej i Jylland, E45, der så efter komiteens mening undgår en udbygning.

Fra politisk side har Region Midt og 17 kommuner anbefalet en Hærvejsmotorvej, men først når E45 er udbygget hele vejen til seks spor og derefter en strækning mellem Viborg og Silkeborg. Ja, der er store motorvejsprojekter i støbeskeen fortsat i det jyske. Selv om den økonomiske krise sætter en dæmper på realiseringen af disse overflødige motorveje, så er opgaven for modstanderne at udvikle alternativer til motorvejsprojekterne.

Modstand og alternativer
På hvert årsmåde i Jyder mod Overflødige Motorveje inviteres en gæst som oplægsholder. En aktivist, en forsker eller en politiker. I år var det Jonas Dahl, som er SFs politiske ordfører i Folketinget. Han har beskæftiget sig en del med trafikpolitik. Han gennemgik de nye trafikplaner, herunder de nye motorvejsstrækninger, elektrificering af enkelte togstrækninger samt finansiering af den kollektive trafik, f.eks. gennem den omtalte togfond.

Jonas Dahl talte blandt andet om et mætningspunkt for bilismen, som man er ved at nå, og svaret er opprioritering af togdriften. Til de to ovenstående jyske motorvejsstrækninger Herning-Holstebro, sagde han, at det var der ingen trafikmæssig basis for. Heller ikke en Hærvejsmotorvej har nogen gang på jorden, som han udtrykte det. Ved at satse på den kollektive transport med togdriften som bærende, bliver disse motorvejsprojekter uinteressante.

Alligevel vil Jyder mod Overflødige Motorveje yde modstand mod dem, da der er stærke politiske og økonomiske kræfter bag disse motorvejsprojekter. Disse aktiviteter vil blandt andet ske inden for rammerne af NOAH-Trafik, som Jyder mod Overflødige Motorveje tilsluttede sig på sidste årsmøde.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com