Stillet over for truslen om en amerikansk imperialistisk offensiv, imod FN-sanktioner og en strøm af krigeriske deklarationer fra Israel erklærer Fjerde Internationale, at befrielsen af de iranske folkeslag fra den islamiske republiks diktatoriske regime kun kan ske i kraft af en folkelig mobilisering. Vi fordømmer imperialismens trusler om krig, besættelse og intervention, og vælger side til fordel for de mennesker, der kæmper for deres frihed og selvstændighed.

af Fjerde Internationale

Siden valgsvindelen ved præsidentvalget den 13. juni 2009 er den iranske islamiske republik blevet kastet ud i en regimekrise uden fortilfælde. Et rum blev åbnet, hvor unge mennesker, kvinder og arbejdere kunne strømme hen i massivt omfang for at vise deres demokratiske forhåbninger. I løbet af de sidste otte måneder har de iranske folkeslag massivt udtrykt deres vrede med slagordene om "ned med diktaturet". Først drejede det sig om en valghandling, men siden har det udviklet sig til en udfordring imod selve den islamiske republiks fundament.

Spirende konflikter mellem de forskellige fraktioner, der har udøvet og delt magten siden 1979, har udviklet sig til en åben krig. Den øverste leder Ali Khamenei, præsident Ahmadinejad og ledelsen af revolutionsgarden Pasdaran har bestemt sig for at tage fuld kontrol over olieindtægterne og for at konsolidere deres økonomiske og finansielle interesser. Mousavi, Karroubi og Rafsanjani, der alle har blodige hænder som del af den islamiske republiks ledende politiske klaner, har bidraget til at forstærke krisen, fordi de nægtede at blive frataget deres magt.

Befolkningens ønske om at fjerne denne forkrøblende dødvægt og kampen for at stoppe den daglige undertrykkelse af unge mennesker og kvinder, der kæmper for deres rettigheder, er i stigende grad vævet tæt sammen med arbejdernes krav.

I de sidste otte måneder har unge mennesker, kvinder og arbejdere brugt enhver anledning til at gå imod det militær-teokratiske regime. Disse modige mobiliseringer har forstærket splittelserne inden for regeringen og svækket den islamiske republik.

Khamenei, Ahmadinejad og revolutionsgarden Pasdaran har valgt at bruge vold og brutal undertrykkelse for at kvæle de legitime sociale og demokratiske krav blandt Irans forskellige folkeslag. Den islamiske republik har forsøgt at udrydde protestbevægelserne ved hjælp af massearrestationer, skueprocesser, voldtægt af tilfangetagne samt henrettelser. Men det har ikke virket. Modstanden mod den siddende regering er dybt rodfæstet, og undertrykkelse vil ikke kunne fjerne den vrede og beslutsomhed, der nu er udbredt blandt regimets modstandere.

Kampene i Iran er dermed gået ind i en ny fase, hvor den politiske krise er nært forbundet med den økonomiske krise. Arbejdsløshed, fyringer, privatiseringer og en løbsk inflation har ført til adskillige strejker, særligt rettet imod manglende udbetalinger af løn og for retten til at organisere fagforeninger. Regimet har ikke glemt den strejkebølge, der i 1979 spillede en afgørende rolle i monarkiets fald. Derfor slår regeringen hårdt og brutalt ned på arbejderklassens kampe.

Vores støtte går til kvinder, arbejdere og unge og alle andre, der går imod den islamiske republik. Det afgørende fremover vil være at knytte den demokratiske kamp sammen med arbejderklassens sociale krav. I samspil med en mobiliseret arbejderklasse vil den nuværende bevægelse kunne opnå den nødvendige styrke og indre sammenhæng, der skal til for at styrte den islamiske republik og etablere en social, demokratisk og sekulær republik på et anti-imperialistisk og anti-zionistisk grundlag.

Det er afgørende med en effektiv international solidaritet i kampen for reelle demokratiske rettigheder, for løsladelse af de politiske fanger og for afskaffelsen af dødsstraffen, indførelse af forsamlingsfrihed og retten til at strejke, afholdelse af frie valg, garantier for de nationale mindretals rettigheder og for social retfærdighed samt lighed mellem kvinder og mænd.

Deres kamp er vores kamp!

Vedtaget på Fjerde Internationales 16. Verdenskongres, d. 27. februar 2010
SAP er den danske afdeling af Fjerde Internationale

Bliv medlem af SAP!
SAP er en revolutionær socialistisk organisation.
Vi arbejder som en del af Enhedslisten og SUF på at opbygge og styrke disse organisationer. Målet er at skabe et aktivt handlende parti og ditto ungdomsorganisation, der bidrager med handlingsforslag og politiske perspektiver til de aktuelle sociale mobiliseringer og ved en egentlig samfundsomvæltning.
SAP er også den danske afdeling af 4. Internationale, en global organisation for revolutionære socialister.
Læs mere på www.sap-fi.dk og www.socialistiskinformation.dk
Vær med i arbejdet – bliv medlem af SAP – kontakt os på: sap@sap-fi.dk
 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com