Enkelte højreekstreme partier og lister opstiller til kommune- og regionsrådsvalget den 19. november. Hvordan skal arbejderbevægelse, progressive bevægelser og venstrefløjen forholde sig til disse lister i valgkampen?

af Svend Vestergaard Jensen

Flere steder kan vælgerne sætte kryds ved Danskernes Parti. Et parti, der har rødder i det nynazistiske miljø. Men partiet er blevet "moderne og er trådt ud af 30’ernes skygge", som de siger. De nedtoner det nazistiske mærke og søger parlamentarisk legitimitet.

Partiets kendteste ansigt er Daniel Carlsen, der er spidskandidat i Region Midt og i Aarhus Kommune. Partiet opstiller i fire regioner og i seks kommuner: Sønderborg, Hjørring, Fredericia, København, Aarhus og Brøndby.

Blandt andre højreekstreme lister, som opstiller, er Borgerlisten Stop Indvandringen, SIAD, der synes stærkest i Aalborg. Opnåelse af valg for mindre partier er blevet vanskeligere på grund af valgmatematikken. Efter kommunalreformens indførelse for nogle år siden er der flere vælgere i hver kommune og region og færre mandater at fordele.

Det er svært at se de opstillede lister som en styrkelse af den yderste højrefløj. Det er nærmere det modsatte, og det skyldes ikke mindst succesfulde mod-demonstartioner og aktiviteter, som f.eks. demonstrationen i Aarhus den 31. marts 2012 med op mod 6000 deltagere (se artikel i SI)

Pres arrangørerne
Hvordan skal arbejderbevægelse, progressive bevægelser og venstrefløjen forholde sig til disse lister i valgkampen? Hvad er mål og midler? Hvilke folkelige mobiliseringer og alliancer skal der laves?

Socialistisk Information har snakket med Anne Jessen fra den antiracistiske forening Demos:

”Danskernes Parti er jo klart nazistisk. Afspillet fra DNSB – Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse – er klart. De forsøger at pakke sig ind på en mere moderne måde, men det lykkes ikke. Aktuelt viste de det ved deres støttedemonstration foran den græske ambassade for nylig, hvor de krævede politiske fanger løsladt – fanger fra det fascistiske Gyldent Daggry. De blev fængslet efter mordet på en antifascist i Grækenland (se artikel i SI). Det er afgørende i forhold til, hvad de så end forsøger. Samtidig forsøger de at lægge sig tæt visuelt op ad Dansk Folkeparti, som jo hen ad vejen er blevet accepteret i det politiske landsskab. Researchkollektivet Redox har lige lavet en lang undersøgelse, der viser, at nazi-forbindelsen er lige under overfalden"

Hvordan synes du, venstrefløjen skal forholde sig til Danskernes Parti i kommunalvalgskampen?

"Hvor der er arrangementer, hvor de deltager, må der lægges pres på arrangørerne, som f.eks. på nogle gymnasier for nylig. Rektorerne vidste intet. Så fik de det at vide og gør det nok ikke igen. Ellers må man kontakte de andre partier og fortælle dem, hvilket parti vi har med at gøre her. Danskernes Partii (DP) deltager i paneldebatter. Det gjorde DNSB ikke, da de stillede op. Heller ikke SIAD eller Frit Danmark i Odense. Vi skal holde øje med dem. Ikke ignorere dem. Men situationen må afgøre, hvordan de i konkrete tilfælde bekæmpes".

Åbenlyse nazister
Noget af det samme er byrådskandidat fra Enhedslisten i Aarhus, Peter Bonfils, inde på. Peter Bonfils har gennem nogle år været talsmand for Antiracistisk Netværk i byen og er nu nummer tre på den aarhusianske Enhedsliste:

"Deres støttedemonstration ved den græske ambassade viser, hvad vi har med at gøre, nemlig åbenlyse nazister. De går ind for folkedrab. Det siger deres leder, Daniel Carlsen, men pakker det bare efterhånden mere ind, f.eks. når han siger, at folk har rettigheder, men i deres eget land. Hvad betyder det, og med hvilke konsekvenser?"

"Vi kontakter de andre partiet i byrådet. Men Region Midt har allerede arrangeret valgmøder med alle opstillede partier. Det gjorde de ud fra en formelt bureaukratisk argumentationsmåde. Så vi har et problem. Skal vi selv sige fra og blive væk eller deltage? I forhold til andre valgmøder må vi arrangørerne og de andre, der skal ud til debat. Danskernes Parti klapper vi ikke kage med. Og så er Krystalnatten den 9. november – 10 dage før kommunalvalget – jo en god anledning til en markering mod nynazismen. Og i år er det 75 året for Krystalnatten".

Unge aktivister er optaget af kampen mod den yderste højrefløj i dette kommunalvalg. Casper Kennild, der er Enhedsliste-aktivist i Viborg, siger til Socialistisk Information, at valgmøder med deltagelse af Danskernes Parti skal boykottes:

”DP skal ikke legitimeres. Det er et parti, der anvender vold i deres politiske kamp. DP’ere er dømt for vold og trusler om vold. Vi skal ikke gøre mere ud af dem end nødvendigt er. Vi skal heller ikke give dem for megen opmærksomhed. Men det er vigtigt at uddele information om dem, når de deltager i valgkampen".

Ingen accept
Noget lignende er Tobias – en SUF-aktivist i København – inde på, da Socialistisk Information møder ham:

"Boykot møder, hvor DP deltager. Deres ideologi er illegitim. Vi skal ikke møde op, så nazisterne kan legitimere deres ideologi. Hvis de er i et politisk forum i valget, så accepteres de jo. De skal mødes med aktioner, flyers og information om, hvad de står for. Der er ingen plads til dem i Danmark. Hvis de kommer i et byråd eller flere, vil de langsomt legitimeres, som i Grækenland, hvor de sidder i parlamentariske forsamlinger, så bliver det efterhånden OK at være nazist. Det må ikke ske".

Socialistisk Ungdoms Front (SUF) har tidligere på året vedtaget en udtalelse om en valgkamp uden fascisme. Udtalelsen afsluttes med, at SUF vil "aktivt hæmme Danskernes Partis kampagne på alle planer, hvad enten det er at pille deres klistermærker ned eller at aktionere ved debatmøder, hvor de deltager. Vi vil gennem vores materialer sætte fokus på, hvorfor Danskernes Parti aldrig må blive accepteret som et reelt parti i medier og samfundsdebatter. Vi vil vise, at vores solidaritet altid er stærkere end deres had og fjendebilleder – og kæmpe kampen for et mangfoldigt, solidarisk, socialistisk og demokratisk samfund. Såvel på gaden som til debatmøderne".

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com