Her lige før efterårets parlamentsvalg er det politiske råderum for vores russiske kammerater (og alle andre oppositionelle kræfter) blevet indskrænket til næsten ingenting. Under disse omstændigheder ser der ikke ud til at være andre valg end at gå sammen valg med den øvrige opposition i en bred front imod partistaten.

af Ruslands Socialistiske Bevægelse - Udtalelse

Foto: Mikhail Lobanov

 

Mikael Lobanovs opstilling for den Russiske Føderations Kommunistiske Parti (KPRF) er et særligt fokuspunkt for vores strategi op til valget.

 

Valget til Dumaen den 19. september bliver meget anderledes end de foregående. Det finder, på den side, sted på baggrund af et styrtdyk i levestandard, pandemiens meget alvorlige følger, og den ekstremt upopulære pensionsreform, der blev vedtaget for tre år siden.

 

Og på den anden side bliver det afholdt efter de forfatningsmæssige ændringer, der har cementeret Vladimir Putins livslange regeringstid, og i skæbnesvanger grad drejet det politiske system i en autoritær retning.

 

Folkeafstemningen om forfatningsændringerne sidste år åbnede porten for den herskende elite: Det er blevet ulovligt for oppositionen at føre valgkamp, og lempelsen af reglerne i forbindelse med valget har åbnet mulighed for, at myndighederne kan gøre, som det passer dem, med hensyn til udmelding af valgresultater.

 

Valget til Dumaen finder sted midt under en tredobbelt krise: en socioøkonomisk krise, en indenrigspolitisk krise (forbundet med den endelige opgivelse af det ’ledede demokrati’), og en udenrigspolitisk krise: en forstærket krise i forholdet til USA og EU – uden umiddelbare udsigter til løsning af nogen af dem.

 

Valget til Dumaen skal ikke bare give Kreml fuld kontrol over parlamentet, men også illustrere bureaukratiets og det samlede systems styrke. Set i lyset af den voksende sociale utilfredshed og mistillid kan det kun ske gennem undertrykkelse.

 

Forberedelserne af valget begyndte sidste år med forsøget på at forgifte Navalny og fortsatte med den brutale behandling af deltagerne i vinterens demonstrationer, anklagerne mod en række af oppositionens kandidater og vedtagelsen af en lov imod Navalnys FBK, der nu blev kaldt ’en ekstremistisk organisation’, hvad der gjorde det meget svært for vælgerne at komme til at stemme på de kandidater, som de ønskede.

 

Det viser alt sammen tydeligt, at selv meget utilfredsstillende valg til parlamentet, blottet for enhver indflydelse, må opfattes som meget farlige for myndighederne, når omfanget af de stadigt mere øredøvende protester fra neden kommer frem.

 

Hvis regeringspartiet Forenet Rusland ved at benytte sig af den sociale apati og med et enormt ressourceforbrug får held til at bevare deres monopol på magten i Dumaen, så er der ikke bare tale om at opretholde status quo. En sejr for regeringspartiet vil betyde, at der bliver blæst til angreb på det, der er tilbage af sociale og politiske rettigheder.

 

Det er derfor, RSD opfordrer borgerne til at tage aktivt del i det kommende valg.

 

– Det er nødvendigt at støtte progressive venstreorienterede kandidater dér, hvor der er valg i enkeltmandskredse (som f.eks. vores kammerat Mikhail Lobanov i Kuntsevskij-distriktet i Moskva).

 

– Det er nødvendigt at skrive under på at være valgobservatører for at forhindre svindel, selv på de nuværende vanskelige betingelser.

 

– Og til sidst, det er nødvendigt at agitere for at stemme imod Forenet Rusland alle de steder, hvor det er muligt.

 

Det store flertal, hvoraf millioner har mistet deres job og hele deres opsparing under pandemien, har ikke et parti, der er parat til en vedholdende kamp for et socialistisk alternativ. Og så er det valg, vi står foran, endnu ikke et valg mellem programmer eller ideologier, men mellem et ’ja’ eller et ’nej’ til et åbent diktatur.

 

Det er derfor, at vi i den aktuelle situation opfordrer til at stemme på den Russiske Føderations Kommunistiske Parti, der som det eneste ’systemparti’, der på nogle punkter opretholder en relativ uafhængighed af Kreml, har de største muligheder for at få succes, og som for mange stadigvæk legemliggør forestillingerne om social retfærdighed.

 

Hvem er Mikhail Lobanov, og hvorfor støtter vi ham?

 

Mikhail Lobanov underviser i matematik på det mekanisk-matematiske fakultet på Moskvas Statsuniversitet (MSU), og er en af lederne af MSU’s initiativgruppe og fagforeningen, der forsvarer de studerendes og lærernes rettigheder. Han er en af de uafhængige politikere, der ikke bare vil være regimets venstre ben, men som kæmper for et reelt alternativ. Et alternativ, der knytter an til borgernes, arbejdernes og vælgernes nære interesser, til de værdier, der er forbundet med selvstyre, faglige rettigheder og borgerrettigheder, og til en demokratisk socialistisk dagsorden. 24. juni godkendte KPRF’s kongres hans kandidatur til Duma-valget i Kuntsevskij-distrikt 197 i Moskva.

 

Et kort interview med Mikhail Lobanov

 

Der er mange, der ikke tror, at det vil gå ordentligt til ved valget. Der er mange kandidater, der ikke har fået lov til at deltage. Ytringsfrihed er ikke så ligetil. Og når valget er over tre dage, så bliver det tit opfattet sådan, at man ’kan få optællingen til at se rigtig ud, hvis vælgerne stemmer forkert’. Er du enig i den analyse? Tror du, at folket får en reel indflydelse på parlamentets sammensætning i år? Hvordan skal man sikre, at det bliver det rigtige resultat, der kommer frem?

 

ML: Myndighedernes satsning er ikke baseret på undertrykkelse, som er virkelig nok, og ikke engang på forfalskninger under optællingen. I stedet for de kandidater, der ryger ud undervejs, skal vi stemme på de tilbageværende kandidater fra oppositionen. At de ikke er helt så kendte, gør ikke noget. Med hensyn til det, at valget er over tre dage, så må vi sikre os, at alle lytter til opfordringen om at tage til afstemningsstederne på den sidste dag, hvor der kan stemmes, så stemmesedlen går direkte i stemmeboksen og ikke bare bliver lagt til side i nattens løb. Det, der er myndighedernes vigtigste satsning, er, at samfundet står tilbage i en tilstand af indlært hjælpeløshed. At overbevise folk om, at modstand er nyttesløs, og at resultatet er givet på forhånd. Det er en satsning på afpolitisering. Og jeg håber virkelig, at den slår fejl, og at 2021-valget ikke bare bliver en rituel begivenhed, men et skridt i retning af virkelig kollektiv græsrodspolitik.

 

Hvad er dine tre vigtigste løfter til vælgerne? Hvad vil du gøre, hvis du bliver valgt?

 

1) Den indkomst, der er ud over min nuværende løn for mit arbejde på Moskvas Statsuniversitet, skal ikke bare havne i mine egne lommer, men gå til udviklingen af selvstyre lokalt og på universitetet, og til udvikling af fagforeninger. At bidrage til finansieringen af advokater og organisatorers arbejde.

 

2) Det vil være en permanent tilstedeværelse i alle områder, der hører til mit valgdistrikt, interaktivt med borgergrupper og kommunalbestyrelsesmedlemmer, lige meget hvilket parti, de er valgt for. Vi skal være sammen de næste fem år. Jeg vil afholde regelmæssige møder med vælgere i hele distriktet – det er en af de få muligheder, der er for borgere til at mødes og gøre deres krav gældende.

 

3) Jeg vil komme med forslag til at formindske den åbenlyse økonomiske og politiske ulighed, ophæve pensionsreformen, foreslå en progressiv skatteskala og ophæve det sidste tiårs undertrykkende love.

 

Hvad er de tre største problemer i landet og/eller byen, fra dit synspunkt?

 

Oprørende ulighed, fattigdom, den prekære situation, som mange borgere befinder sig i, der blandt andet går ud over daglige behov og rammer vores økonomi. En forbryderisk byplanlægningspolitik, som kun byggespekulanter, bureaukrater og banker nyder godt af. Byen bliver frarøvet sine parker og sin historiske arv og får i stedet for enorme områder med tomme boliger, som ikke er til at bo i. Den såkaldte optimering og kommercialisering af uddannelse og medicinproduktion.

 

26. juli 2021

 

Ruslands Socialistiske Bevægelse blev stiftet i marts 2011 af to organisationer, Socialist Movement Vperod (’Fremad’), russisk sektion af Fjerde Internationale, og Socialist Resistance. Den indgår i Venstrefronten, en alliance, der blev dannet i forbindelse med protesterne mod forfalskningen af valgene i 2011 og 2012.

 

Oversat fra LeftEast af Niels Overgaard Hansen

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com