- og en ekstra!

af SAPs Landsmøde

Kontaktinformation nederst på siden!

 

1. Revolutionær politik. I SAP får man del i og bliver en del af en revolutionær marxistisk tradition. Det giver erfaring og indsigt i centrale begreber som revolution, klassekamp og demokratisk centralisme og deres i brug i det politiske arbejde for samfundsforandring. Vi bruger historiske begreber, erfaringer og analyser, men bearbejder dem hele tiden kritisk i forhold til de aktuelle udfordringer, som kapitalismen og imperialismen skaber. F.eks. på spørgsmål som klima, globalisering eller feminisme.

 

2. Samlet strategi. I SAP bliver man en del af et politisk fællesskab, der både har en samlet strategi om, hvordan vi kan ændre verden, hvordan kønspolitik, kulturpolitik, feministisk politik, miljøpolitik, faglig og antiracistisk politik er en del af antikapitalistisk kamp. Og en fælles ide om hvordan Enhedslisten og SUF kan udvikle sig til at blive stærkere, større og bedre og bedre til at løfte denne opgave.

 

3. Internationalisme. I SAP bliver man samtidig medlem af 4. Internationale, et internationalt politisk fællesskab, hvor vi bruger hinandens erfaringer og analyser på tværs af landegrænser og kontinenter. Hvor vi danner netværk og støtter hinanden i vores lokale kampe. For os giver revolutionær analyse, strategi og handling kun mening, hvis den indgår i en global sammenhæng. Derfor udvikler vi politik, deler erfaringer med og støtter revolutionære i alle andre dele af verden.

 

4. Teori og praksis. SAP er et fællesskab, hvor vi er fælles om både praktiske og teoretiske opgaver. Vi ønsker ikke at kopiere den arbejdsdeling, der er i samfundet mellem håndens og åndens arbejdere, men et fællesskab hvor alle får mulighed for at deltage i diskussioner og politikudvikling. Derfor er den politiske uddannelse en integreret del af det politiske arbejde.

 

5. Politikudvikling. Som SAP’er medvirker man til udvikling af politisk teori og praksis på venstrefløjen gennem debat og erfaringsopsamling. Vi synes, at det er en styrke, når de politiske uenigheder bliver formuleret og diskuteret. Det er gennem udvekslingen af viden, erfaringer og synspunkter, at vi bliver klogere på verden og vores handlemuligheder. SAP og 4. Internationale har et teoretisk udgangspunkt og nogle erfaringer, som er et væsentligt bidrag til venstrefløjens og arbejderbevægelsens politiske udvikling.

 

6. Skoling. I SAP er det grundlæggende, at alle skoles til at kunne lede og til at deltage i de politiske diskussioner Derfor indgår skoling i alle dele af vores arbejde: på medlemsmøder, på vores årlige påskeseminar, på landsmøder, gennem publikationer og på internationale ungdomslejre og kurser.

 

7. Feminisme. I SAP arbejder vi bevidst og målrettet med at muliggøre og fremme kvinders deltagelse på alle niveauer. Det kan f.eks. være i form af kvindegrupper, særlig skoling og/eller følordninger, børnepasning mm., samt fokus på møde og diskussionsformers betydning.

 

8. Fællesskab i handling. I SAP bliver man medlem af et arbejdsfællesskab på et politisk grundlag. Vores indsats får større effekt, fordi vi er et politisk kollektiv, der koordinerer indsatsen. Vi har større gennemslagskraft, når vi argumenterer og organiserer for det, som vi er nået frem til i fællesskab. Det betyder også, at vi ikke hver især behøver at være aktive på alle politikområder eller tage ansvar for alle opgaver.

 

9. Kollektivt ansvar. Som SAP’er bliver ledelses- og tillidsposter ikke et privat ansvar og en individuel personlig byrde. Det er en kollektiv vurdering af, hvor man kan gøre en politisk forskel og har noget at bidrage med. Det er også kollektivt ansvar at sikre, at alle medlemmer kan være politisk aktive uanset aktuel livssituation.

 

10. Medlemsdemokrati. Som medlem af SAP er man med til at fastlægge holdninger, strategier og handlinger. Vi fremelsker en åben debatkultur, og vi forventer, at alle medlemmer formulerer deres synspunkter og arbejder for at vinde opbakning til dem. Samtidig forventer vi, at der er lydhørhed og nysgerrighed på at blive klogere på andres synspunkter og argumenter. Det er den bedst tænkelige måde til at nå frem til de mest fornuftige beslutninger – og til at gøre status og ændre dem om nødvendigt.

 

Og en ekstra:
Som medlem af SAP indgår man i et kammeratskab, hvor man på den ene side får et politisk netværk, der kan støtte og spare i den daglige kamp. På den anden side får man en rygdækning, der både kan og vil hjælpe hinanden i tilspidsede situationer.

 

Denne tekst blev vedtaget af SAPs Landsmøde den 7-8. januar 2012.

 

Er du interesseret i at vide mere om SAP og/eller måske blive medlem, kan du skrive til sap [snabel-a] sap-fi.dk

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com