1. Den globale kapitalismes modsætninger bliver ved med at fremkalde brutale krige og besættelser. Truet af økonomisk og politisk krise konstruerer de kapitalistiske regeringer, der bekender sig til racistiske, patriarkalske og imperialistiske ideologier, eksterne og interne fjender, hvilket fremprovokerer krige og fortsat undertrykkelse.

af Fjerde Internationale

Sådanne konflikter er en del af den neoliberale kapitalismes globale logik, den intense økonomiske og politiske konkurrences logik, den voksende ulighed og det kaos, den medfører på alle niveauer. De krige, vi står over for, er forbundet med kapitalismens globale krise og den deraf følgende hovedkulds tilskyndelse til konflikt mellem rivaliserende imperialistiske magter.

 

2. Siden den omfattende russiske invasion af Ukraine med henblik på total underkastelse af Ukraine den 24. februar 2022, har den russiske imperialisme med Putin i spidsen passeret en kvalitativ milepæl i sin krig mod folkene, mod alle dem, der modsætter sig dens autoritære og “storrussiske” koloniprojekt. Gennem deres modstand lykkedes det det ukrainske folk at inddæmme invasionen, men Putins krig betyder en langvarig krig, der bringer død, ødelæggelse af byer og infrastrukturer, fordrivelse af befolkninger, miljøødelæggelse og forbrydelser af enhver art fra invasionshærens side.

 

3. Den israelske stat har forvandlet Gaza til en ny og massiv ghetto. Siden den 8. oktober 2023 har den israelske stat, med Hamas’ angreb som påskud, beskudt Gazastriben, mens den totalt har afskåret de palæstinensere, der bor der, fra ressourcer udefra, og den har også optrappet volden på Vestbredden. Den israelske kolonialisme, som i dag ledes af Netanyahu og hans ekstreme højrefløjskoalition, har nået et nyt kvalitativt stadie i sit projekt, der sigter mod at udslette og fordrive det palæstinensiske folk fra deres territorium. Dette projekt er kernen i den israelske kolonialisme, det er et projekt med ekstrem vold, som aktivt støttes af USA’s og EU’s regeringer.

 

4. Den israelske stats nye angreb på det palæstinensiske folk har fremkaldt protester i store dele af verden. De vestlige magter og store dele af mainstream-medierne kalder det nye israelske angreb for en “krig mod terrorisme” og et svar på angrebet fra Hamas og dets allierede den 7. oktober. Under dette angreb, som brød igennem den fysiske mur af kolonial undertrykkelse og overraskede besættelseshæren, begik Hamas også uacceptable mord på civile. Vi afviser resolut sådanne forbrydelser som handlinger, der er i modstrid med vores frigørelsesprojekt. Men i modsætning til dem, der bruger “dobbelte standarder”, kan vi, ligesom den israelske venstrefløj, se, hvordan en sådan vold kommer fra en kontekst af ekstrem undertrykkelse.

 

5. Den russiske invasion af Ukraine og den israelske besættelse af Palæstina er forskellige i mange henseender, men i begge tilfælde lader Fjerde Internationale sig lede af princippet om støtte til folkenes ret til selvbestemmelse. Vi afviser enhver form for campisme, der favoriserer en imperialistisk magt frem for en anden, eller som reducerer revolutionær politik til geopolitiske beregninger. I stedet baserer vi os på solidaritet med folkene og deres kampe, også selv om folkene i dag ledes af borgerlige og/eller reaktionære kræfter. De herskende klasser nægter at anerkende folkenes ret til selvbestemmelse og forsøger at undertrykke enhver modstand. Men denne undertrykkelse møder beslutsom modstand. Vi støtter det ukrainske folks og den russiske og hviderussiske oppositions kamp for at besejre Putins kriminelle regime og opnå tilbagetrækning af de russiske tropper som den eneste måde at opnå en retfærdig og varig fred på. På samme måde støtter vi det palæstinensiske folks modstand og anerkender, at kun en afslutning på den israelske kolonialisme kan gøre en ende på volden.

 

6. Krigssituationer udvikler sig i forskellige dele af verden, hvor undertrykkende magter nægter folk og nationale mindretal deres rettigheder. For eksempel resulterede den nylige militære offensiv fra det aserbajdsjanske regime i fordrivelsen af mere end 100.000 armeniere fra Nagorno-Karabakh. Denne offensiv blev udført i samarbejde med Erdogans tyrkiske regime, som fortsætter med at føre sin egen krig mod kurderne i Tyrkiet og Syrien, mens det konstant giver enhver progressiv opposition i Tyrkiet mundkurv på. Andre steder er Kashmir, der fortsat offer for Indiens og Pakistans koloniale undertrykkelse og Saudi-Arabien, som har ført en grusom krig i Yemen i de sidste par år med støtte fra vestlige våben, især franske våben.

 

7. På kynisk vis foregiver regimerne i Pakistan, Saudi-Arabien, Tyrkiet, Iran og andre at være venner af det palæstinensiske folk. De forsøger at udnytte den globale sympati for den palæstinensiske sag til at legitimere deres egne undertrykkende regimer, mens de nægter at give reel og meningsfuld støtte til det palæstinensiske folks selvbestemmelse. Lige så hykleriske er de vestlige regeringer, der taler med store bogstaver om demokrati og selvbestemmelse i forhold til Ukraine, men samtidig fortsætter deres samarbejde med og støtte til den israelske kolonialisme og ignorerer alle dens overtrædelser af international lov. I mellemtiden påberåber den kinesiske regering sig lederskab over “det globale syd”, mens den støtter undertrykkende regimer som det morderiske diktatur i Myanmar.

 

8. USA-imperialismen, som stadig er den førende imperialisme i verden, har grebet den russiske krig mod Ukraine som en mulighed for at styrke sig selv. En del af dette er deres forsøg på at gøre brug af Ukraine i deres interimperialistiske rivalisering med Rusland. NATO har benyttet lejligheden til at udvide sig selv, og NATO-medlemslandene bruger den russiske invasion som påskud for massive stigninger i deres militærbudgetter. Vi kræver en øjeblikkelig opløsning af NATO og CSTO. Sådanne militære blokke af imperialistiske stater er fjender af social og national frigørelse.

 

9. Den franske stat har ført sin egen såkaldte “krig mod terrorisme” i det afrikanske Sahel, en krig, som ikke har løst nogen problemer. Denne franske krig har fremprovokeret en antiimperialistisk reaktion blandt befolkningerne i Mali, Burkina Faso og Niger, en reaktion, som er blevet brugt af militære eventyrere til at gribe magten gennem statskup, der ikke giver udsigt til et progressivt alternativ. I Sudan fører de militære kupmagere en krig mod deres egne befolkninger, som udfordrer deres magt.

 

10. Denne verden af militarisme og krige, af brug af våben, der er forbudt i henhold til internationale konventioner, af fornægtelse af grundlæggende rettigheder, især kvinders, og massakrer på civile; denne verden af flygtninge, der skubbes rundt i verden, og dominerende klasser, der nægter at tackle klimakrisen, denne verden ser ud til at miste al fornuft. Desværre er det ikke noget nyt: I de foregående årtier har vi set krige i Irak, Afghanistan, Tjetjenien, Syrien og andre steder. Men situationen synes endnu vanskeligere i dag: En katastrofal logik om et “sammenstød mellem civilisationer” implementeres af både de såkaldte “vestlige” regeringer og Putins og Xi Jinpings regeringer. Denne logik er et springbræt for den racistiske og sexistiske yderste højrefløj, som er på fremmarch overalt. På et tidspunkt, hvor klimakrisen har os i sin hule hånd, bliver dyrebare ressourcer spildt på aggressions- og besættelseskrige.

 

11. Og alligevel er vi vidner til en massiv verdensomspændende stræben efter værdighed og forsvar for grundlæggende rettigheder, efter demokratisk, social og miljømæssig retfærdighed og efter at beskytte miljøet. Folkebevægelser mod imperialistisk og kolonialistisk dominans, feministiske bevægelser, bevægelser for LGBTIQ- og minoritetsrettigheder, miljøbevægelser, bevægelser for sociale rettigheder. I lyset af de nuværende krige er der et presserende behov for, at vi igen går i offensiven gennem massebevægelser. Fred kan kun være retfærdig og varig, hvis den sætter en stopper for undertrykkelse, besættelse og militarisme. Det betyder, at vi må afvise enhver logik om at dele indflydelseszoner mellem militærblokke, hverken NATO eller CSTO! Fred kan kun være retfærdig og varig, hvis den er anti-imperialistisk; hvis den er demokratisk, respekterer alles rettigheder og tildeler de nødvendige midler til økologiske løsninger. Der er et presserende behov for at mobilisere al energi, al intelligens og alle ressourcer på globalt plan. Vi har brug for en økosocialistisk overgang for at tilfredsstille de grundlæggende behov hos mennesker overalt!

 

12. I lyset af krigens barbari er vi nødt til at mobilisere i konkret solidaritet fra neden, med folk, der kæmper for deres rettigheder, i fuldstændig uafhængighed af regeringer, globale eller regionale magter og reaktionære politiske kræfter. Vi insisterer på universaliteten af principper som retten til selvbestemmelse og retten til at gøre modstand, uanset om det er i Ukraine, Palæstina eller andre steder. Vi støtter modstand mod oligarker og kapitalister, uanset hvor de opererer, og har ingen illusioner om reaktionære og højreorienterede ledere. Vi støtter kampen mod Zelensky-regeringens ultraliberale dagsorden og mod dens alliance med USA-imperialismen. Vi fordømmer Hamas’ reaktionære verdenssyn og afviser deres kriminelle taktik. Vi glemmer ikke, hvordan undertrykkelsen af progressive kræfter favoriserede religiøse fundamentalistiske kræfter som Hamas.

 

13. I dag må vi gøre alt, hvad vi kan, for at mobilisere en massiv verdensomspændende bevægelse i solidaritet med det palæstinensiske folk og deres allierede i Israel. Det palæstinensiske folk er isoleret og besat. De står alene med næsten ingen materiel støtte udefra. Det gør vores solidaritet så meget desto mere nødvendig. Vi må forhindre fordrivelsen af mennesker, den israelske stats “etniske udrensning” af det palæstinensiske folk og en ny “Nakba”, vi kræver en øjeblikkelig afslutning på bombardementerne og blokaden af Gaza, en våbenhvile og humanitær hjælp. Vi kræver løsladelse af fanger på alle sider. Vi er solidariske med det palæstinensiske civilsamfund og støtter dets opfordring til at styrke BDS-bevægelsen (Boycott – Disinvestment – Sanctions).

 

14. Vores mål er en politisk løsning, der sætter en stopper for koloniseringen og garanterer retten til at vende tilbage for de fordrevne og lige rettigheder for folk af alle oprindelser på jorden. Mobiliseringer i solidaritet med Palæstina står over for store forhindringer såsom retorik, der har til formål at isolere mobiliseringerne og de kræfter, der bygger dem, og i nogle lande fysisk undertrykkelse af demonstrationer og andre udtryk for solidaritet. På trods af denne undertrykkelse fortsætter solidaritetsbevægelsen med Palæstina, og ved at overvinde disse forhindringer kæmper bevægelserne også for demokrati i deres egne lande.

 

15. Vi ved, at Hamas eller andre religiøse fundamentalistiske kræfter ikke vil være allierede i forsøget på at finde en progressiv palæstinensisk løsning. Ideen om, at det palæstinensiske folk kan opnå deres nationale frigørelse gennem et militært nederlag til den israelske stat, en stat med overvældende militær overlegenhed, er en illusion. I en mellemøstlig kontekst med en mosaik af folkeslag og mindretal er fred kun mulig gennem demokratisk frigørelse af alle.

Løsningen på de nuværende verdensomspændende kriser kan kun komme gennem international massemobilisering af det arbejdende folk mod imperialistisk besættelse, for folkenes ret til selvbestemmelse, mod indskrænkning af demokratiske frihedsrettigheder og for konkret solidaritet, herunder humanitær solidaritet.

Det er arbejderbevægelsens og de folkelige bevægelsers rolle at mobilisere et bredt udsnit af arbejderklassen og de undertrykte til at bidrage til disse internationalistiske mobiliseringer, opbygge konkrete forbindelser til de undertryktes organisationer og ændre den globale magtbalance.

 

Stop de israelske angreb mod det palæstinensiske folk, våbenhvile nu!
Russiske tropper ud af Ukraine!
Opløs NATO og CSTO!
Mod alle former for imperialisme, for international solidaritet!

 

25. oktober 2023

 

Udtalelsen blev vedtaget af Fjerde Internationales “Internationale Komité” (en slags hovedbestyrelse),  der naturligvis bl.a. har stort fokus på de aktuelle krige og besættelser i Ukraine og Palæstina. Den blev udsendt Socialistisk Arbejderpolitik (SAP).i uge 44 i stedet for den normale ugekommentar.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com