Alle, der arbejder politisk, professionelt eller som frivillig med flygtninge eller asylansøgere, bør læse denne håndbog om troværdighed og risiko i asylsager.

af Åge Skovrind

I den almindelige debat om udlændinge i Danmark skelnes der sjældent mellem asylansøgere, flygtninge og indvandrere, ligesom den såkaldte debat ofte bevæger sig på et generelt og ikke særlig sagligt grundlag. Hvis man er tilfreds med det, har man ikke brug for Michala Clante Bendixens bog Velbegrundet Frygt. Hvis man derimod ønsker at vide, hvad der sker, når en asylansøger kommer til Danmark, og hvad der afgør, om vedkommende får tilkendt asyl eller ej, så er denne bog en gave fra himlen.

 

Bogen omhandler kun selve asylperioden – og altså ikke tilværelsen som flygtning i Danmark, efter at man har fået opholdstilladelse. Bogen er delt i fire kapitler: Det første gennemgår meget detaljeret, hvordan forløbet er, fra man ankommer til Danmark, til der falder en endelig afgørelse. Helt ned til en beskrivelse af, hvordan stolene står i det lokale, hvor asylansøgeren bliver interviewet! De to efterfølgende kapitler handler om troværdighed og risiko: asylansøgerens forklaring om, hvorfor han/hun er flygtet, og vurderingen af den risiko, der vil være, hvis asylansøgeren vender tilbage. Det sidste kapitel er en diskussion af, hvordan systemet fungerer og en række anbefalinger til, at gøre det bedre.

 

Det, som forfatteren diskuterer, er den nuværende praksis inden for den nuværende lovgivning. Her er altså ikke tale om en debatbog, som taler for en grundlæggende ændring af udlændingelovgivningen i Danmark, men snarere en håndbog, der gør en klogere på, hvordan det fungerer nu, og hvordan praksis kan og bør ændres, så asylbehandlingen bliver mere retfærdig.

 

Bogen er fyldt med konkrete eksempler og citater fra advokater, asylansøgere, tolke og tidligere sagsbehandlere (de nuværende har ikke ønsket at medvirke). Man fornemmer en solid erfaring med et utal af konkrete sager, som Michala Clante Bendixen gennem 14 års engagement med flygtninge har været i nærheden af. Hun er talsperson for organisationen Refugees Welcome (stiftet i 1986 under navnet Flygtninge under Jorden), som tilbyder juridisk rådgivning til flygtninge.

 

Hvis man troede, at behandlingen af ansøgninger om asyl altid foregår ret og rimeligt, så er man efter at have læst denne bog i hvert fald overbevist om det modsatte. Det kan handle om at finde “huller” i en skræmt, uvidende, ikke forberedt og/eller traumatiseret persons forklaring. Eller det kan handle om dårlig tolkning, om dårligt uddannede sagsbehandlere, om manglende kendskab til eller forkerte og modstridende oplysninger om de faktiske risici i et land(område) lige nu – og mange andre ting. Sagsbehandlerne i Udlændingestyrelsen og – hvis et afslag bliver anket -medlemmerne af Flygningenævnet, kan også være påvirkede af det politiske ønske om, at så få som muligt får asyl i Danmark.

 

Bogen slutter med disse ti konkrete anbefalinger til forbedringer, her i overskriftform:

  • Uddannelse og certificering af tolke
  • Bedre screening for sårbare personer
  • Vurdere alle aspekter i en asylsag samlet
  • Udvikle en helt ny alderstest i Norden
  • Deltage i EU’s fælles asylpolitik og arbejde på at ændre Dublin-aftalen
  • Uafhængig information til ansøger om proceduren, rettigheder osv.
  • Færre og kortere interviews med en anden struktur
  • Lydoptagelse af interviews
  • Bedre oplæring af sagsbehandlere
  • Ændre konstruktionen og retssikkerheden i Flygtningenævnet.
Michala Clante Bendixen: Velbegrundet Frygt – om troværdighed og risiko i asylsager. Refugees Welcome 2020. 118 sider. Pris 100 kr. ved afhentning, + porto 45 kr. ved forsendelse. Bestil her. Kan også downloades gratis (men giv gerne et bidrag!)
single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com