Sotsialnyi Rukh (SR, Den Sociale Bevægelse) er et relativt nyt venstrefløjsparti i Ukraine. Det politiske landskab i Ukraine er helt domineret af nationalistiske og pro-kapitalistiske kræfter. Hermed en opfordring til at støtte et socialistisk alternativ. Her er den præsentation, de selv kom med i 2019.

af Sotsialnyi Rukh

Under Maidan-demonstrationerne 2013-14 var der en gruppe af ukrainske venstrefløjsaktivister, der fremsatte ’10 punkter’ med antikapitalistiske krav, der gik imod den totale national-konservative og liberale dominans på den politiske scene og i medierne. De fortsatte med at danne Komiteen for Social Revolution i 2014.

 

Selve navnet rummede det, som vi opfattede som vigtige problemer, der lå til grund for de seneste årtiers demonstrationer i Ukraine (fattigdom, ulighed, social uretfærdighed, mangel på demokrati, korruption, og kapitalinteressers indflydelse i det politiske liv, politivold, og angreb på borgerrettigheder og sociale rettigheder) – problemer, der kun kunne løses ved en revolution, hvor det eksisterende oligarkisk-kapitalistiske system erstattes af demokratisk socialisme.

 

Komiteen var et forsøg på at forene forskellige socialistiske og anti-stalinistiske strømninger og politisk bevidste unge. Repræsentanter for komiteen deltog i lokalvalg, men deres hovedopgave var at udvikle en udenomsparlamentarisk politisk venstreorienteret platform, der kunne danne grundlag for dannelsen af et nyt parti, Social Bevægelse. Partiet blev stiftet på en kongres i november 2016, og indsamlingen af de 10.000 underskrifter, som loven kræver for at blive registreret som parti, er nu i gang.

 

Organisationens vigtigste afdelinger er i arbejderbyen Kryvyi Rih (Krivoy Rog) [i det centrale Ukraine, centrum for stålindustri og jernmalm, o.a.] og hovedstaden Kyiv, og vi opbygger afdelinger i andre regioner. I modsætning til alle de andre eksisterende partier i Ukraine, der bare er forskellige oligarkiske projekter, så er Sotsialniy Rukh græsrodsdemokratisk med en kollektiv ledelse, uden en eneste kapitalist eller etableret politiker i sine rækker. I stedet er det minearbejdere, stålarbejdere, lærere, akademikere, studerende, bygningsarbejdere, teknikere, IT-folk, kunstnere og journalister, og halvdelen af medlemsskaren er unge medlemmer.

 

De fleste af os er med i den uafhængige fagforeningsbevægelse, herunder Minearbejdernes Uafhængige Fagforbund, Jernbanearbejdernes Frie Fagforbund (der begge indgår i Sammenslutningen af Frie Fagforbund i Ukraine), samt militante fraktioner inden for Føderationen af Fagforbund. Nogle medlemmer har været aktive i forskellige venstrefløjsorganisationer (Organisationen af Marxister, ’Venstreopposition’, studenterforeningen ’Direkte Aktion’, Socialt Alternativ osv.); for andre er Sotsialnyi Rukh første gang, de deltager i politik. Ud over fagforeninger, så har medlemmerne af Sosialniy Rukh omfattende erfaringer i forskellige sociale bevægelser: studenter- og menneskerettighedsbevægelser, feministiske, økologiske, antifascistiske, LGBTQ+, m.fl.

 

Sotsialnyi Rukh støtter faglige kampe, og arbejder inden for forskellige industrigrene (fra miner eller missilfabrikker til fødevareindustrien), medicinalindustrien, undervisning, videnskab, IT, handel og lignende. Vi går aktivt imod regeringens IMF-skærpede nedskæringspolitik med besparelser og nedlukning af offentlige institutioner.

 

I 2016 deltog vi for eksempel i en protestmarch af læger fra byen Romny, der sammen med vores aktivister gik 350 km til hovedstaden, efter at deres klinik var blevet lukket ligesom mange andre over hele landet. Regeringen, der som led i deres neoliberale politik, overvejede den totale afskaffelse af stipendier, blev mødt med demonstrationer af venstreorienterede unge, herunder SR-aktivister, der krævede arkitekten bag denne ’reform’ fyret fra finansministeriet.

 

Sotsialnyi Rukh har også deltaget i transportarbejdernes kampe i Kyiv, især buschaufførerne fra Kurenivske-remisen. Da deres fagforeningen var under meget hårdt pres fra ledelsens side, hjalp vi dem med at få international støtte fra britiske parlamentsmedlemmer (via LabourStart og den socialistiske Ukraine Solidarity Campaign).

 

I 2017 hjalp vi aktivt til under den spontane bølge af strejker og demonstrationer blandt Kryvyi Tih-arbejderne, der krævede lønstigninger til et minimumsniveau på 1000 euro. Demonstrationerne fortsatte i 2018, udløst af jernbanearbejdernes arbejd-efter-reglerne aktioner, og de førte til en meget stor konflikt på Ukraines største fabrik, det multinationalt-ejede stålværk ArcloMittal Kryvyi Rih. Der kæmpes stadig, og SR-aktivister andre steder fra valgte byen til deres 1. maj-møde i 2018 for ar vise vores solidaritet.

 

Kammerater fra vores organisation har også kunnet bidrage med en omfattende undersøgelse af offshore-aktiviteter: Hvor meget profit fra Ukraines jernmalm er der er bragt i skattely af oligarker og selskaber? Denne undersøgelse var det første fælles projekt fra en projektgruppe, hvor Sotsialnyi Rukh samarbejder med andre progressive organisationer som f.eks. SD Platform og Respublika. Vi gennemførte snesevis af uddannelsesprogrammer og gadeaktioner i 2018, med mere end 2000 Facebook-posts på vores hjemmeside.

 

En anden vigtig side af Sotsialnyi Rukhs aktiviteter er ’pirat’-politik: kampen for en reform, der giver frie informations- og intellektuelle ejerskabsrettigheder. Som følge af vores kammeraters indsats blev der etableret åbne regnskaber i uddannelses-og videnskabsministeriet – for første gang i Ukraine.

 

Beslutningsprocesser i SR involverer adgang til digital deltagelse, og ved valg til ledende organer er der særlig opmærksomhed på kvinders deltagelse.

 

Sotsialnyi Rukh organiserer forskellige uddannelsesmæssige og kulturelle aktiviteter over hele landet: forelæsninger om forskellige emner inden indenrigs- og udenrigspolitik, politisk teori og praksis (kapitalisme, faglige rettigheder og arbejderbevægelsen, problemet med offshore-selskaber, den internationale venstrefløjs erfaringer, SYRIZA’s opkomst og fald, Jeremy Corbyns og Bernie Sandes’ valgkampe, udsigterne for Podemos og den catalanske uafhængighedsbevægelse, Latinamerikas ’lyserøde bølge’ og det yderste højres tilbageslag osv.); et historiekursus om socialistiske bevægelser og ideer i Ukraine, arbejderskoler; fremvisning af film; præsentation af bøger, hvor bøger af vores forfattere indgår (som En fremtid uden kapitalisme og Venstrefløjen i Europa, en redegørelse over europæiske partier og bevægelser på venstrefløjen),  det venstreorienterede intellektuelle tidsskrift Commons: Journalism of Social Criticism, studier fra Center for Social and Labour Research (f.eks.om kontroversielle virkninger af frihandelsaftalerne med EU, prekære arbejdsforhold, eller om sociale og økonomiske alternativer til neoliberal kapitalisme i Ukraine.

 

Aktivister fra Sotsialnyi Rukh har gentagne gange været udsat for vold fra arbejdsgivernes lejesvende og fra den nationalistiske yderste højrefløj. Højreorienterede bøller har f.eks. gentagne gange angrebet eller prøvet at forstyrre antifascistiske møder til minde om Stanislav Markelov og Anastasia Baburova, venstrefløjsaktivister, der blev ofre for russiske nynazister, og ved præsentationen af Lev Trotskijs værker på ukrainsk. Vi befinder os selvfølgelig i en atmosfære af højreekstremistisk vold, der går ustraffet hen, antændt af den igangværende krig, den nationalkonservative ideologis dominans, nationalistisk og antikommunistisk hysteri og regelmæssige krænkelser af menneskerettigheder og friheder fra starens side.

 

Det er virkeligt presserende for os og for hele det ukrainske samfund at få afsluttet krigen i Donbas og få fred. For at nå dette mål må arbejderklassen forenes på tværs af de forskellige dele af Ukraine. Vi vil hellere forsvare vores fælles klasseinteresser mod de ukrainske, russiske og vestlige kapitalister end stå model til geopolitisk nonsens og kunstige opdelinger og grænser, der fastlægges af konkurrerende nationalismer og imperialismer.

 

I dette tilfælde, som i kampen for et socialistisk, demokratisk og humanistisk alternativ i almindelighed, er solidariteten fra vores kammerater og venner med de samme synspunkter i Europa og over hele verden yderst vigtig for Sotsialnyi Rukh.

 

12. marts 2019. Oversat fra Europe-solidaire af Niels Overgaard Hansen

Se også organisationens erklæring fra 4. marts 2022: Social Movement (Ukraine): Our activists are working for the sake of victory in the war of national liberation against the Putin regime

 

Sotsialnyi Rukhs hjemmeside (på ukrainsk)

Facebook

 

Hvis du vil støtte Sotsialnyi Rukh, kan du lave en international bankoverførsel.

Angiv følgende:

Modtager: NGO Social Rukh

Banknavn: JSC CB “PRIVATBANK”

Id-nummer: 40551788

IBAN: UA283052990000026007026802987

Formål: Donation

Modtagerland: UKRAINE

Modtager-adresse: 03680, 8, Umanska St., Kyiv

SWIFTCODE: PBANUA2X XXX

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com