Med varsling af lockout på det offentlige område har regeringen lagt kortene på bordet. De offentligt ansattes faglige organisationer skal knækkes, og de fagligt ansatte med dem. Deres konkurrencestat skal indføres med vold og magt, og de sidste rester af fagligt sammenhold skal knækkes til det punkt, hvor en privatisering ”jo kan være lige meget”.

af SAPs Forretningsudvalg

Dette er ikke kun et dansk fænomen. Over hele verden ser vi konflikter på de offentlige områder, helt aktuelt med de netop vundne lærerstrejker i West Virginia, USA, og med strejker blandt de britiske universitetsansatte.

 

Med lockoutvarslet som kulminationen på regeringens afvisende holdning til forhandlingerne er det tydeligt, at man på den ene side vil forsøge at udfordre strejkekasserne, og på den anden side vil holde truslen om et regeringsindgreb frem. Begge dele må modsvares.

 

Det første kan gøres ved allerede nu at begynde at stable solidaritetsmøder på benene, hvor man kan oprette støttekomiteer. Den slags komitéer kan samle ind til sympatikonflikter og udfordrede strejkekasser, hvor folk mødes. Det er oplagt at forestille sig, at man på den måde kunne involvere sportsklubber mm. Også aktioner, propagandaarbejde og solidaritetserklæringer i det offentlige rum kan diskuteres her.

 

Alle, der bliver direkte involveret i konflikten, må forsøge at organisere sig lokalt og vælge konfliktråd på tværs af faggrupper. Her er det værd at være opmærksom på, at arbejdsløse kolleger også skal kunne deltage; det er også deres vilkår det handler om. I samarbejde med støttekomiteer vil den slags råd være uvurderlige. Enhedslistens berørte medlemmer er i en ideel position til at udvikle på og diskutere dette krav med deres kolleger på tværs af faggrænser.

 

Ansatte i den private sektor kan gøre et værdifuldt arbejde ved at tage del i ovenstående initiativer og ved at presse den lokale klub, tillidsrepræsentant og afdeling for at indkalde til faglige møder om situationen. Dette arbejde vil have central betydning i mobiliseringen af befolkningen bag de konfliktramte. Arbejdet må bakkes op af en politisk dagsorden på alle niveauer: fra kommuner over regioner til Folketing.

 

Samtidig er det vigtigt med en ihærdig og grundig forklaring af regeringens logik, og hvordan det er et politisk valg at sætte Danmark i stå. Ved at knække de offentlige fagforeninger, potentielt med et indgreb, ønsker regeringen at påvirke hele den faglige situation i Danmark og sætte en bremse på den private sektors krav. Politikerne ønsker i praksis at opsige hovedaftalen ensidigt ved brug af økonomisk og politisk styrke. Dette er en fælles kamp: Der er ikke mange familier i det her land, der ikke bliver påvirket af regeringens kyniske politik. Der er enorm opbakning til arbejdersiden, og det må udnyttes og udvikles til fulde.

 

–       Dan støttekomiteer på brede, aktivistiske grundlag. Lad arbejdet trænge ind i alle sektorer.

–       Opbyg konfliktråd på tværs af faggrænser. Lad direkte valgte råd styre aktiviteten.

–       Indkald til faglige møder om bidraget fra de privat ansatte. Det er fælles kamp.

–       Læg pres på alle politiske niveauer for at placere ansvaret.

–       Forklar grundigt og vedholdende, at kampen må vendes mod regeringen.

–       Forbered punktvise aktioner og propaganda for disse mål.

–       Lad den borgerlige regerings arrogance blive dens endeligt! Vend strejken mod regeringen!

 

SAP’s forretningsudvalg, den 9.marts 2018

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com