Vedtaget på SAP’s 17. ordinære kongres, 26.-27. august 2000.

af SAP

Fjerde Internationale har til næste Verdenskongressen lavet en resolution, der nu diskuteres i de enkelte sektioner. I SAP har vi valgt at lave en resumerende oversættelse af dokumentet – optrykt i SI nr. 139, Februar 2000 og i MB 145, side 10 – 15.

Men en vedtagelse af dokumenter på Verdenskongressen eller på de enkelte sektioners kongresser gør det ikke alene. Der er behov for at opsummere de konkrete initiativer og aktiviteter, der skal sikre at SAP aktivt understøtter kampen mod diskrimination af bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle og for seksuel frigørelse – såvel i SAP som i Enhedslisten.

Det politiske arbejde i Danmark

 

I dag er bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelles kamp for ligestilling og frigørelse i alt for lille grad integreret i politiske arbejde i SAP og Enhedslisten. Samtidig er der en udpræget tendens til, at bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle vælger – eller føler sig nødsaget til – udelukkende at arbejde i bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle organiseringer. Konsekvensen bliver, at vi ikke samles i kampen for lige rettigheder for bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle og seksuel frigørelse.

Der er behov for at understøtte bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelles selvstændige organisering for derved at sikre frirum til at udvikle og diskutere politiske krav og initiativer og dermed skabe et vigtigt udgangspunkt for den fælles kamp for seksuel frigørelse. Den selvstændige organisering er et vigtigt redskab til at bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle også kan føle sig hjemme i partiarbejdet.

Derudover er det nødvendigt, at revolutionære socialister aktivt forholder sig til og deltager i kampen for seksuel frigørelse, ligestilling for bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle og konstant bekæmper diskriminationen af bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle.

Der skal skabes og samles et forum for socialistiske bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle

 

Der er som nævnt behov for at samle socialistiske bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle for dermed at sikre dem et nødvendigt frirum. Dette forum vil samtidig kunne fungere som Enhedslistens baggrundsgruppe i forbindelse med politiske emner relateret til bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle frigørelse, der er til diskussion i Enhedslisten, Folketinget mv.

Enhedslisten skal opfordres til at tage initiativ til at etablere et forum for socialistiske bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle.

Der er på nuværende tidspunkt taget et initiativ til at samle Rød-Grønne Homo’er, ligesom der i slutningen af september arrangeres et møde for socialistiske bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle – et møde der bliver opreklameret på Mermaid Pride Parade i august.

Politik relateret til bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle skal diskuteres i Enhedslisten

 

For at sikre, at Enhedslisten forholder sig til de vilkår bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle lever under og for aktivt at understøtte kampen for seksuel frigørelse og bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelles ligestilling, skal politik relateret til bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle diskuteres i Enhedslisten og indgå i skolingen af Listens medlemmer.

 • SAP skal arbejde for, at Rød-Grønne Linier bringer baggrundsinformation om politik relateret til bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle og løbende behandler aktuelle problemstillinger
 • Fjerde Internationales samlede resolution (på engelsk) kan bruges som baggrundsmateriale og skal kunne rekvireres på SAP. Ligeledes skal det dokument, SAPs kongres vedtager om bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelles frigørelse bruges som baggrundsmateriale og kunne rekvireres på SAP.
 • SAP skal arbejde for, at Oprør bringer tema om politik relateret til bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle og således leverer en ungdomsvinkel på emnet

Fjerde Internationale – debatforum på nettet

 

For at sikre en fortsat udvikling af en revolutionær socialistisk politik relateret til bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle og for at styrke muligheden for international samarbejde bør der etableres et debatforum på Fjerde Internationales hjemmeside. Dette debatforum vil være en fortsættelse af det samarbejde og den politikudvikling, der allerede foregår på de årlige internationale ungdomslejre og på Bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle-skolen i Amsterdam, som holdes hvert 2. år.

Der er netop afholdt Bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle -skole i Amsterdam, hvor 1 SAPer deltog.

Der skal også fremover så vidt muligt prioriteres deltagelse på Bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle -skolen i Amsterdam.

Hvad skal vi gøre i SAP

 

Også internt i SAP er der behov for at sætte fokus på den seksuelle frigørelse og bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle ligestilling.

 • Bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle skal opfordres til at deltage i (opbygningen af) selvorganiseringer af socialistiske bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle.
 • Vi skal sikre, at SAP er et sted uden diskrimination og konstant være bevidste om at undgå diskriminerende opførsel – fx homofobiske vittigheder mv. og usynliggørelse af alle, der bryder med den heteroseksuelle norm.
 • Når der diskuteres og udvikles politik relateret til bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle, skal ledelsen prioritere at deltage i dette.
 • Politik relateret til bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle er ikke kun emner for bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle.
  Vi skal tilstræbe kollektive processer omkring politikudviklingen. Dette gælder på alle politikfelter, men altså også politikken relateret til bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle.
  Dels vil kollektive processer understøtte vores politiske udvikling.
  Dels vil seksuel frigørelse og bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle ligestilling være et opgør med diskriminationen og dermed give frirum for alle.
 • Kun ved at sætte spørgsmålet på om bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelles frigørelse politisk på dagsordenen, kan vi tiltrække disse grupper til vores organisationer og påbegynde de processer: at skabe et kulturelt, socialt og seksuelt frirum.

Støtte til bevægelser

 

SAP skal støtte bevægelser, der kæmper for seksuel frigørelse og lige rettigheder for bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle og heteroseksuelle. Dette kan blandt andet ske gennem vores arbejde i Enhedslisten.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com