content-picture.php

I denne weekend holder SUF Aktivitetsmøde. Her fastlægges blandt andet arbejdsplanen for det kommende år, og det tegner til at blive et travlt år. I takt med at den finansielle krise vil bevægelsesarbejdet ændre grundlæggende karakter for mange af SUF's medlemmer. De fleste SUF'ere har ikke prøvet at skulle opbygge bevægelser i krisesituationer, og der er også kun begrænsede erfaringer at hente på resten af venstrefløjen.

af SAPs Forretningsudvalg

Venstrefløjens erfaringer må genoprettes, og her spiller SUF en uvurderlig rolle. SFU afventer situationen i SF’s top og presser ikke på for græsrodsmobiliseringer og så er der kun SUF tilbage, som forsøger at organisere unge omkring bevægelsesarbejde og aktivitet.

Derfor er det også glædeligt, at SUF siden Landsmødet i foråret har opprioriteret det faglige arbejde. Flere medlemmer af SUF er blevet aktive i deres fagforeninger og –klubber, og SUF begynder at blive tiltrækkende for unge faglige aktivister. Det har blandt andet resulteret i to gode forslag til udvikling af SUF’s faglige profil, der begge skal diskuteres på weekendens møde.

Også klimaområdet er et sted, hvor SUF har opprioriteret sin indsats siden foråret, men her halter indsatsen stadig. For mange af de ledende kammerater i SUF mangler skoling på klimaspørgsmålet og de, der ved noget om emnet, mangler kvalificeret modspil i organisationen. På dette område skal SUF stemme om en politisk linie i arbejdet frem mod klimatopmødet.

Det er en positiv udvikling, at SUF nu skal tage stilling til to centrale dele af vores politik på baggrund af erfaringer gennem et halvt år og med fremadrettede perspektiver. Det er vigtigt, at vi diskuterer vores erfaringer for at udvikle vores politik og fastlægge, hvilke metoder der virker og ikke virker. I det lys er, især de faglige papirer, et skridt på vej mod en mere bevidst politikudvikling.

Det er tydeligt, at denne måde at udvikle politik på – med en engageret indsats over flere møder og aktivt arbejde derimellem – både virker og har en god skolende effekt. Hvor der for et halvt år siden var en debat om, hvorvidt man skulle stå i en fagforening, så er debatten allerede et halvt år efter, hvordan vi bedre organiserer os i fagforeninger, hvordan vi støtter kammerater i klubberne og på arbejdspladserne, og hvordan vi bedre kommer i kontakt med unge på de tekniske skoler.

Det er vigtigt at diskussionerne bliver ført åbent og med risiko for nederlag, som den faglige gruppe har gjort, og det er også vigtigt, at politikken kan bakkes op af aktivitet.

Ledelsen har gjort et godt stykke arbejde, såvel i kraft af klare politiske prioriteringer som diskussionerne på stormødet og som i en konsolidering af organisationen ovenpå et hårdt år. Medlemstallet er blevet fastholdt på lidt over tusind, og lokalgruppeantallet er stadig stigende. Men det er alligevel kun en lille del af SUF’s medlemmer, der er aktive, og det er en skam. Målsætningen må være at have en organisation, hvor det overvejende flertal tager aktiv del i diskussioner, aktivitet og politikudvikling.

Det kræver, at der kommer mere fokus på at uddanne SUF’s medlemmer. Der er meget store forskelle på erfarings- og teori-niveauet. Mange medlemmer er meget unge, og det giver problemer for både unge og gamle, at debatniveauet er ulige. Det giver også demokratiske problemer, for nye kammerater har ikke samme mulighed for at blive hørt på og tage del i politikudviklingen som de mere erfarne. Der er dog ved at blive taget skridt henimod tilbud om fast grundskoling af nye medlemmer og skriftligt materiale, der forklarer om revolutionær strategi.

SAP har siden begyndelsen været en aktiv del af udviklingen af SUF, og det vil vi blive ved med at være. Vi er glade for at tage del i opbygningen af en stærk og slagkraftig ungdomsorganisation og vi opfordrer alle unge socialister til at melde sig ind og blive aktive i SUF.

SAP’s forretningsudvalg 24. oktober 2008

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com