content-picture.php

Søndag d. 5. oktober erkendte Birthe Rønn Hornbech, at hun havde fejlinformeret borgerne om retten til familiesammenføring. I lyset af denne sag er det kun blevet vigtigere at opbygge en modstand mod den danske stats racisme, et første skridt kunne meget vel være ’LukLejren’-aktionen, der d. 25. oktober vil forsøge at ’lukke’ Sandholmlejren for at gøre opmærksom på forholdene.

af SAP's Forretningsudvalg

Søndag d. 5. oktober erkendte Birthe Rønn Hornbech, at hun havde fejlinformeret borgerne omkring retten til familiesammenføring. Ikke blot havde hun fejlagtigt afvist at man kunne sætte en bestemt tidsgrænse for
hvor lang tid man havde opholdt sig i et EU-land, hun havde også beordret sine embedsmænd til at tage en vejledning ned fra Integrationsministeriets hjemmeside, der gjorde dette forhold klart. Der har altså ikke blot været tale om en forsømmelse fra ministerens side, men om en aktiv misinformation.

Da Birthe Rønn Hornbech trådte til var der mange der nærede en forestilling om en tilgang til integrationspolitikken der i det mindste var præget af en vis anstændighed og respekt for loven, her kom en politiker, der havde integriteten på plads og sine meningers mod – den slags forhåbninger må siges at være gjort til skamme. Ikke blot har ministeren fejlinformeret, hun har også forsøgt at tale udenom i månedsvis indtil hun for to uger siden – under ly af finanskrisen – udsendte en pressemeddelelse, der konstaterede at hun havde taget fejl.

Og sporene skræmmer, for med en vis historisk ironi er det nemlig en dansk mands familiesammenføring med hans tamilske kone, der har været den sag, der afslørede misinformationen. På trods af, at ombudsmanden overfor parret har beklaget dette, har de dog stadig ikke fået en bedre vejledning end en gnaven henvisning til at man kan kigge på hjemmesiden.

Sagen er sikkert ikke enestående, det er umuligt at sige hvor mange borgere, der er blevet vildledt af ministeriet igennem årene, men der er ingen tvivl om at det er mere end én. Det er derfor ikke et eksempel på en
enkeltstående svipser, men på en systematisk politik fra regeringen og embedsmandsapparatets side. En politik der bedst kan betegnes som statsracisme. Motivet bag vildledningen er nemlig svært at tolke som andet,
end et forsøg på at nedbringe antallet af familiesammenføringer i Danmark, så man kan tilfredsstille regeringens samarbejdspartnere i Dansk Folkeparti.

Som sådan afslører sagen og ombudsmandens kritik en uhyggelig tendens i den danske sagsbehandling. Det danske integrationssystem er simpelthen skruet sådan sammen at det skal forhindre flest muligt mennesker i at komme til Danmark – og hvis det kræver at man bryder loven, så er det hvad systemet vil gøre.

At asylansøgere stadig lever under kummerlige forhold på landets asylcentre er en del af dette system, der skal skræmme folk fra i første omgang at søge asyl og i næste omgang at afvise at give asyl til dem, der på grund af
forholdene i deres hjemland ikke kan vende tilbage.Dem placerer man på ubestemt tid i flygtningelejre under forhold, der af alle eksperter betegnes som traumatiserende og farlige for beboernes helbred.

I lyset af denne sag er det kun blevet vigtigere at opbygge en modstand mod den danske stats racisme, et første skridt kunne meget vel være ’LukLejren’-aktionen, der d. 25. oktober vil forsøge at ’lukke’ Sandholmlejren for at gøre opmærksom på forholdene.

De aktivister, der står bag denne aktion har igennem de seneste måneder forberedt en bred civil ulydighedsaktion, hvor såvel lejrens beboere som borgerrettighedsgrupper er blevet inddraget. I den forbindelse er det sørgeligt at Dansk Røde Kors, der driver lejren, entydigt har stillet sig på systemets side i sin
fordømmelse af aktionen.

At gennemføre en civil ulydighedsaktion foran et flygtningecenter er selvfølgelig ikke uproblematisk, men det er vigtigt at manifestere at de indsatte ikke er alene, at de har støtter i Danmark og at det nuværende system må laves om. Når Røde Kors modsætter sig denne slags aktioner, så kommer det til at fremstå, som om de har en større interesse i at bevare magten på asylcentrene end i at komme af med en skamplet på den danske
udlændingepraksis.

Vi opfordrer til deltagelse i aktionen. Den har et erklæret ikke-voldeligt mål, bred opbakning og tegner i øjeblikket som en af de stærkeste manifestationer mod den danske stats racisme og det er derfor også en af de bedste muligheder for at markere sig imod ministeriernes lovbrud og Dansk Folkepartis indflydelse.

SAP’s Forretningsudvalg 17. oktober 2008

Bliv medlem af SAP!

SAP er en revolutionær socialistisk organisation. Vi arbejder som en del af Enhedslisten og SUF på at opbygge og styrke disse organisationer. Målet er at skabe et aktivt handlende parti og ditto ungdomsorganisation, der bidrager med handlingsforslag og politiske perspektiver til de aktuelle sociale mobiliseringer og ved en egentlig
samfundsomvæltning. SAP er også den danske afdeling af 4. Internationale, en global organisation for revolutionære socialister.

Læs mere på www.sap-fi.dk og www.socialistiskinformation.dk
Vær med i arbejdet – bliv medlem af SAP – kontakt os på: sap@sap-fi.dk

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com