content-picture.php

Venstres Ungdom (VU) i Århus holder mandag d. 16. februar debatmøde med DNSB – for at blive klogere på hvad nazisterne mener, som VU'erne selv formulerer det. Det sker i en tid, hvor politisk aktive i Århus er i reel fare for at blive overfaldet i nattelivet, og hvor selv borgerlige borgmester erkender at byen har et voksende naziproblem. Til trods for dette, så har en nærmest larmende stilhed omkranset sagen.

af SAP's forretningsudvalg

Det nytter ikke noget at forsøge, at tale nazisterne til fornuft. Historisk set fungerer nazismen ved vold og terror overfor arbejderklassens politiske og faglige organiseringer. Ikke desto mindre er det heller ikke uden historiske paralleler, at borgerskabets drenge forsøger at få den ekstreme højrefløj til at gøre deres sure arbejde og man kan jo kun gisne om, hvad VU’erne vil snakke med DNSB om.

Hvorom alting er, så markerer VU’s møde en stigende accept af nazisternes tilstedeværelse på den politiske scene. Kombineret med at medier og politi ignorerer eller bagatelliserer nazistiske og racistiske aktiviteter tegner det et ubehageligt billede..

Det drejer sig blandt andet om en mangelfuld efterforskning af eventuelle racistiske eller politiske motiver for overfald, manglende fokus på emnet i pressen og manglende vilje til at bringe emnet på banen politisk. I betragtning af hvor meget fokus, der i denne tid rettes mod terrorbekæmpelse er det mærkværdigt, at der ikke har været nogen større fokus på at det var nazister der saboterede det køenhavnske tognet for at forhindre LukLejren demonstrationen sidste år.

Overfald på navngivne aktivister har heller ikke modtaget stor omtale i den nationale presse og en ny rapport har lige vist, at politiet ikke indberetter, hvis der kan være racistiske motiver bag et overfald.

SUF har i første omgang svaret, at man ikke skulle blåstemple vold ved at mødes med nazisterne. Denne holdning har fået en hård medfart i pressen, hvor de unge er blevet beskyldt for dobbelte standarder med henvisning til urolighederne omkring rydningen af Ungdomshuset og til sammenstød mellem antifacister og nazister i 90’erne – samtidig har emnet genoplivet diskussionen om revolutionær strategi indenfor SUF.

Men uanset holdninger til strategi for venstrefløjen, så er det vanvittigt at sidestille facisternes vold med antifacisternes. Det svarer til at sidestille voldtægtsmandens vold med den kvinde der sparker ham i hovedet for at komme væk.

Denne mistænkeliggørelse er spiller direkte ind i konflikten. Nazister har i Århus overfaldet flere navngivne Enhedsliste- og SUF-medlemmer, har angrebet møder og udført politisk terror. Når medierne sidestiller disse overgreb med selvforsvar, så giver de indtrykket af en bandekrig.

Det er bare ikke tilfældet for hverken SUF eller Enhedslistens vedkommende. Disse organisationer har begge fokuseret på brede folkelige mobiliseringer kombineret med viljen til at markere mod nazisterne i gadebilledett som den bedste strategi.

Derfor kan hele sagen også godt nære en svag mistanke om at når medier og politikere flyver i flint over ekstremisme er meget snævert forbundet med hvem man kan beskylde for det, og hvem der i så fald må siges at være samarbejdspartnere.

Det ser vi for eksempel tydeligt, når Karen Jespersen kaster sig over Abdul Wahid Petersen og Københavns Kommune. Her er der, i ministerens optik tale om omgang med farlige ekstremister – i modsætning til hvad der sker i Århus tilsyneladende. Hykleriet skriger til himlen, men afslører samtidig, at man ikke skal forvente hjælp fra politikernes side.

Tværtimod skal der fortsat organiseres demonstrationer og markeringer, der presser nazisterne og mobiliserer almindlige mennesker i kampen. Et godt sted at tage fat var med en demonstration mod VU’s møde.

Socialistisk Arbejderpartis forretningsudvalg, 30. januar 2009

Bliv medlem af SAP!

SAP er en revolutionær socialistisk organisation. Vi arbejder som en del af Enhedslisten og SUF på at opbygge og styrke disse organisationer. Målet er at skabe et aktivt handlende parti og ditto ungdomsorganisation, der bidrager med handlingsforslag og politiske perspektiver til de aktuelle sociale mobiliseringer og ved en egentlig samfundsomvæltning.

SAP er også den danske afdeling af 4. Internationale, en global organisation for revolutionære socialister.

Læs mere på www.sap-fi.dk og www.socialistiskinformation.dk

Vær med i arbejdet – bliv medlem af SAP – kontakt os på: sap@sap-fi.dk

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com